Підручник з Географії. 8 клас. Пестушко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ. ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• Що таке мінерали; гірські породи і корисні копалини?

• Класифікацію корисних копалин за використанням.

• Корисні копалини України, їх класифікація за використанням. Корисні копалини - це мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності людини. Вони перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру: жил, пластів або розсипів - і розподілені по території нерівномірно. Такі скупчення корисних копалин утворюють родовища, а в разі поширення на великій площі - райони, провінції і басейни.

Корисні копалини залежно від особливостей складу і характеру використання поділяють на кілька груп: паливні (горючі), рудні, нерудні. Серед нерудних корисних копалин виділяють такі підгрупи: будівельні матеріали, коштовне і напівкоштовне каміння, гідромінеральні ресурси та гірничо-хімічна сировина.

Тривала історія геологічного розвитку території України і розташування її в межах різноманітних тектонічних структур, у будові яких беруть участь різновікові гірські породи, зумовила різноманітність корисних копалин. Загалом у надрах України міститься близько 117 видів корисних копалин. Вони зосереджені у понад 20 тис. родовищ, з яких близько 8700 мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів корисних копалин.

Поширення корисних копалин тісно пов’язано з головними тектонічними структурами території України. Зазвичай рудні корисні копалини належать до магматичних і метаморфічних гірських порід. Тому їх пошук ведуть передусім у районах виходу фундаменту Українського щита, Донецького кряжу, Вулканічного хребта Карпат. До того ж фундамент Східноєвропейської платформи є зосередженням і кам’яних будівельних матеріалів.

Мал. 40. Паливні корисні копалини

Осадовий чохол платформ містить здебільшого паливні корисні копалини (мал. 40). А в осадових і вулканічних відкладах складчастих областей криються не лише поклади паливних корисних копалин, а й різноманітні нерудні корисні копалини - солі, численні джерела мінеральних вод тощо.

Недоліками вітчизняної мінерально-сировинної бази є обмеженість запасів нафти і природного газу, а також відсутність (за окремими винятками) кольорових і рідкісних металів. Тому виникає потреба їх імпорту.

• Паливні корисні копалини. Основні родовища вугілля. Провідне місце серед паливних корисних копалин посідає кам’яне вугілля. Загалом на території України налічують 1142 родовища, з них кам’яного вугілля - 1062, а бурого вугілля - 80. Головні запаси кам’яного вугілля зосереджені у двох басейнах. Основний з них - Донецький кам’яновугільний басейн, який розташований у межах Донецької складчастої області на площі близько 50 тис. км2. Кам’яновугільні поклади Донбасу зосереджені у 120 вугільних пластах, що залягають на глибині від 60 м до 1700 м. Причому є всі типи викопного вугілля - від бурого до високоякісного антрациту.

Національне надбання

За обсягом розвіданих запасів вугілля, залізних, марганцевих і титано-цирконієвих руд, а також графіту, каоліну, калійних солей, сірки, вогнетривких глин, облицювального каменю Україна належить до однієї з провідних країн світу. Так, запаси вугілля щодо світових становлять 7,5 %, залізних руд - 15 %, марганцевих - 42,8 %. На цей час в Україні у значних обсягах видобувають кам’яне вугілля (1,5 % світового), залізні (4,5 %) та марганцеві (9 %) руди, уран, титан, каолін (18 %), нерудну металургійну сировину (кварцити, флюсові вапняки і доломіти), хімічну сировину (кам’яну сіль), облицювальний камінь (граніт, габро, лабрадорити тощо), скляний пісок, а також нафту, природний газ, торф, сировину для виробництва будівельних матеріалів, різноманітні мінеральні води, дорогоцінні та коштовні камені тощо. У промисловому освоєнні в Україні перебуває близько 3000 родовищ корисних копалин, на базі яких працює понад дві тисячі гірничовидобувних і переробних підприємств.

Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн, як свідчить його назва, розташований у Львівській і Волинській областях, на заході України. Він міститься в межах Галицько-Волинського прогину і займає на території нашої країни площу близько 10 тис. км2 і налічує близько 50 вугільних пластів.

Основні ресурси бурого вугілля зосереджені у Дніпровському буро-вугільному басейні, який пов’язаний з Українським щитом. Поклади вугілля тут утворилися в породах осадового чохла, що заповнюють прогини у кристалічному фундаменті. Площа басейну становить близько 150 тис. км2. Група родовищ, що утворює цей басейн, простягається в центральній частині України вздовж середньої течії Дніпра, переважно на Правобережжі.

Родовища горючих сланців і торфу. Найбільші поклади горючих сланців виявлено в межах Українського щита, у Бовтиському родовищі, яке розташоване на межі Кіровоградської і Черкаської областей. Його поклади оцінюють у 3,7 млрд тонн. Це третє важливе сланцеве родовище у Європі. Родовища горючих сланців є також у Донецько-Дніпровській западині і в Українських Карпатах.

Поклади торфу поширені головним чином у західних, північно-західних та північних областях України і розташовані в заболочених районах. До 65 % запасів торфу припадає на Полісся, 30 % - на лісостеп. Усього налічують понад 770 родовищ.

Родовища нафти і газу є важливими складовими паливних корисних копалин. Нині в Україні взято на державний облік 391 родовище вуглеводнів, з яких доцільно видобувати нафту і газ. Із цих родовищ 59 - нафтові, 103 - газові, а 229 - нафтогазові.

Основні поклади їх зосереджені у Дніпровсько-Донецько му (Східному) нафтогазоносному районі - на території, яка простягається на 650-700 км порівняно вузькою (80-150 км) смугою на Лівобережжі України. Цей район розташований у межах Дніпровсько-Донецької западини, що характеризується сприятливими умовами нафтогазоносності. Тут виявлено 238 родовищ газу і нафти, найбільші з них: Абазівське, Кобзівське, Західно-Хрестищенське і Єфремівське.

Карпатський (Західний) нафтогазоносний район простягається смугою з північного заходу на південний схід на відстані біля 300 км (завширшки майже 200 км), охоплюючи Закарпаття, Українські Карпати і Передкарпаття. Виникнення цього району тісно пов’язано з утворенням Карпатської складчастої системи. Усього налічують 111 родовищ нафти і газу. Більшість нафтових і газових родовищ знаходиться в Передкарпатському прогині (Львівська та Івано-Франківська області), серед них найбільш відомі Стинавське, Битків-Бабчинське і Залужанське родовища.

На півдні Східноєвропейської і заході Скіфської платформ розташований Причорноморсько-Кримський (Південний) нафтогазоносний район. Основні родовища нафти і природного газу сконцентровані в АР Крим, Одеській області та на шельфі Чорного і Азовського морів. Найбільшими є Приозерне, Штормове, Одеське родовища.

Сланцевий газ. Останнім часом відбулися важливі зміни стосовно природного газу. Вони пов’язані з початком ефективного та масштабного видобутку в США сланцевого газу, як важливого енергоресурсу. Для України, як одного з найбільших імпортерів газу в Європі, також стало актуальним питання оцінки ефективності видобутку сланцевого газу на своїй території. Проте ставлення до видобутку сланцевого газу у світі є неоднозначним. На думку деяких учених з його видобуванням пов’язані можливі негативні екологічні наслідки.

Характеризуючи перспективи видобутку сланцевого газу в Україні, можна сказати, що загальні запаси сланцевого газу ще не точно визначені, але, за попередніми оцінками, їх може бути від 1 до 7 трлн м3. Більшість експертів сходяться на думці, що за запасами сланцевого газу Україна посідає 4-те місце в Європі після Польщі, Франції та Норвегії.

У нашій країні визначено три перспективні ділянки можливого видобутку сланцевого газу: Юзівська (Харківська та Донецька області), Одеська (Львівська та Івано-Франківська області) і Скіфська (глибоководний шельф Чорного моря).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись додатковими джерелами інформації, проаналізуйте переваги й недоліки можливого видобування сланцевого газу на території України.

• Перспективні райони пошуку паливних ресурсів. Такі пошуки є вкрай необхідними для нашої країни, яка недостатньо забезпечена нафтою і природним газом. Відкриття нових родовищ нафти й газу можливе у Дніпровсько-Донецькій западині та в мезозойських і кайнозойських відкладах шельфу Чорного і Азовського морів. Наприклад, у 2013 році в Україні у межах східного регіону відкрито 5 нових нафтових і газових родовищ у Полтавській і Чернігівській областях.

Останніми роками з’ясувалося, що нафта і газ містяться в породах Українського щита, що традиційно розглядається як осередок рудних корисних копалин. Тут уже відкрито і починає освоюватися цілий новий газонафтовий басейн завширшки майже 100 км і завдовжки 600 км.

ГОЛОВНЕ

• Корисні копалини - це мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності людини.

• Тривала історія геологічного розвитку території України і розташування її в межах різноманітних тектонічних структур зумовила різноманітність корисних копалин у її надрах.

• Осадовий чохол платформ містить здебільшого паливні та деякі нерудні корисні копалини. А в кристалічних породах і складчастих областях криються поклади не лише рудних, а й різноманітні нерудні корисні копалини.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Назвіть чинники, що зумовили утворення різноманітних корисних копалин в Україні.

2. Укажіть на карті основні родовища паливних корисних копалин в Україні. Поясніть, чому вони утворилися саме тут.

3. Зважаючи на закономірності поширення корисних копалин, поясніть, де насамперед варто шукати паливні копалини, яких не вистачає в Україні.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.