Підручник з Географії. 8 клас. Пестушко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Формування території України

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

• дізнатися докладно про адміністративно-територіальний устрій України;

• ознайомитися зі змінами територіальних меж України протягом XX ст.;

• навчитися визначати за допомогою карти розташування адміністративно-територіальних одиниць України.

§ 11. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ МЕЖ УКРАЇНИ. СУЧАСНИЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• Що таке адміністративно-територіальний устрій?

• Які одиниці адміністративно-територіального устрою України?

• Як давно територія вашої області ввійшла до складу України?

• Територіальні зміни меж України протягом XX ст. Під сучасною назвою як самостійна держава наша країна розпочала свою історію 1919 р. Саме тоді відбулося урочисте проголошення об’єднання двох новостворених (1917 р.) українських держав - Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) і Української Народної Республіки (УНР), до якої зокрема ввійшли українські землі Австро-Угорщини (Галичина, Буковина, Угорська Русь). Відтоді й почався сучасний етап формування території нашої держави. Цей процес відбувався складно, адже вигідне економіко-географічне і важливе геополітичне положення України привертало увагу багатьох сусідніх держав, які прагли поділити її територію.

Незабаром молода українська держава втратила незалежність і 1922 р. ввійшла до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік як Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР). Частина земель України була поділена між сусідніми країнами. Так, Закарпатська Україна відійшла до Чехословаччини, Західна Волинь і Східна Галичина - до Польщі, а Північну Буковину й Південну Бессарабію захопила Румунія.

У 1939 р. відбулося возз’єднання західних земель України (Східної Галичини і Західної Волині), які до того входили до складу Польщі, з УРСР. У 1940 р. з УРСР возз’єдналися Північна Буковина й Південна Бессарабія. До 1940 р. у складі УРСР перебувала Молдавська АРСР. З утворенням Молдавської РСР 1949 р. до її складу відійшла частина території Молдавської АРСР, що раніше належала Україні.

Мал. 22. Історія формування території України у XX ст.

Після закінчення Другої світової війни (1945 р.), за договором між Чехословаччиною і Радянським Союзом, Закарпатська Україна возз’єдналася з УРСР. У 1945 р. між Польщею і СРСР був підписаний договір, згідно з яким частину території УРСР передано Польщі. У 1954 р. Кримський півострів, що входив до Російської РФСР, було передано до складу УРСР. Відтоді територія України набула сучасних розмірів і обрисів.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Використавши карту адміністративно-територіального устрою та інтерактивну карту Інтернет-ресурсу https://uk.wikipedia.org/. Адміністративний поділ України (у режимі доступу), проаналізуйте зміни на території нашої країни впродовж XX ст. Відшукайте сучасні одиниці адміністративно-територіального поділу України, назвіть обласні центри і адміністративно-територіальну одиницю, у якій мешкаєте ви.

• Зміни адміністративно-територіальних одиниць. У різні часи на території України виникали різні адміністративно-територіальні одиниці (землі, губернії, повіти, області тощо). Так, за часів Київської Русі існували князівства - Київське, Чернігівське, Галицько-Волинське та ін. А, наприклад, до кінця існування Російської імперії підконтрольна Росії частина України поділялася на 12 губерній, 4 з яких лише частково розташовувалися на території України, 102 повіти та 1989 волостей. За радянської влади губернська територіальна система спочатку була замінена округами та районами, а потім поступово змінилася на області. У 1921 р. була створена Кримська автономія, яка під час Другої світової війни стала областю Росії. У 1954 р. Кримська область була передана Україні, а в 1991 р. була відновлена автономія Криму.

У 1932 р. була введена подібна до сучасної триступенева система управління (центр, область, район) і утворено перших п’ять областей: Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську й Одеську. Поступово кількість областей збільшувалась, що пов’язано не тільки з перерозподілом існуючих територій, а й із приєднанням нових. Так, у 1954 р. утворено Черкаську область, а Ізмаїльську - об’єднано з Одеською. У 1959 р. Львівську область було об’єднано з Дрогобицькою.

• Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою. Нині до складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь, які мають спеціальний статус (визначений законами України).

Адміністративно-територіальний устрій України є трирівневим. До найвищих адміністративних одиниць належать Автономна Республіка Крим, 24 області і два міста державного підпорядкування, це - Київ і Севастополь. Такий статус надає цим містам права на рівні областей.

Наступну, середню, ланку адміністративно-територіального устрою утворюють адміністративні райони (490), на які поділяється кожна адміністративна область. На цьому рівні також виділяються міста обласного значення (180), до яких належать найбільші з 460 міст України.

До категорії міст обласного значення може бути віднесено міста, які є економічними і культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний житловий фонд, з кількістю населення понад 50 тисяч осіб. Іноді до цієї категорії міст може бути віднесено міста з кількістю населення менше від 50 тисяч осіб, якщо вони мають близьку перспективу подальшого економічного і соціального розвитку, зростання кількості населення.

Найнижчою ланкою адміністративно-територіального устрою є міста районного підпорядкування (278), селища міського типу (885) і села (28 388).

Кожна адміністративно-територіальна одиниця має свої органи територіального управління. Автономна Республіка Крим, 24 області і міста спеціального статусу (Київ та Севастополь) підпорядковуються вищим державним органам влади. Міста республіканського значення (11) безпосередньо підпорядковані органам влади Автономної Республіки Крим, а міста обласного значення - органам влади областей. Сільські населені пункти відповідно звітуються перед сільськими радами.

• Як зміниться територіальний устрій України. Останнім часом готуються конституційні зміни щодо адміністративно-територіального устрою країни. Над цим працює конституційна комісія, до якої входять представники державної влади, науковці, політики. Залишаючись по суті унітарною державою, по-перше, пропонується змінити територіальний устрій в Україні, передати на місця частину владних повноважень від центральних органів влади, тобто здійснити її децентралізацію. Так, в Україні замість звичних нам областей, районів і сіл з містами можуть з’явитися регіони, повіти і громади. Значно розширяться управлінські та господарські повноваження місцевих органів влади.

ГОЛОВНЕ

• Територія України формувалася тривалий час, неодноразово змінювалася і набула сучасних розмірів та обрисів 1954 року.

• Адміністративно-територіальний устрій України неодноразово змінювався і набув сучасних рис 1991 року.

• У систему адміністративно-територіального устрою України входять Автономна Республіка Крим, 24 адміністративні області і 490 районів, а також міста спеціального статусу - Київ і Севастополь.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які територіальні зміни нашої держави відбулися впродовж XX ст.?

2. Який статус вашого населеного пункту?

3. Поясніть необхідність сучасних змін адміністративно-територіального поділу України.

4. Позначте на карті свою і сусідні з нею адміністративні області України та їхні обласні центри.

5. Підберіть і проаналізуйте дані про сучасну адміністративно-територіальну реформу в Україні, користуючись додатковими джерелами інформації.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.