Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 32. Хімічна промисловість і машинобудування в Україні: сучасний стан розвитку

ПРИГАДАЙМО!

  • Які хімічні виробництва розвиваються в Україні?
  • Які особливості розміщення підприємств машинобудування?
  • Що таке транснаціональні корпорації?

• Які особливості розвитку хімічної промисловості? Сучасна хімічна промисловість України - це понад 3,5 тис. суб'єктів господарювання, зокрема: підприємства з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції - 38,5 %, фармацевтичні підприємства - 6,4 %, підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів - 55,1 %. На них працює понад 140 тис. осіб. Підприємства хімічної промисловості розміщено в багатьох областях України, проте основними районами розміщення є Придніпровський, Прикарпатський, Донецький, Причорноморський райони і великі міста (мал. 32.1).

Мал. 32.1. Географія хімічної промисловості

За даними Державної служби статистики, обсяг реалізованої хімічної продукції зменшується. У кризовому стані перебуває основна хімія - базове багатотоннажне хімічне виробництво в Україні. Зокрема, це виробництво аміаку, аміачної селітри, карбаміду, а також азотних добрив, кислот. Вагомим негативним чинником скорочення виробництва основної хімії є втрата низки підприємств унаслідок анексії Криму та зупинка інших - через військові дії на Сході країни. Водночас виробництва, зорієнтовані на стійкий споживчий попит, демонструють або сталий розвиток (фармацевтичне виробництво), або відносну стабільність (виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів), або початок відновлення за підсумками 2016-2017 рр. (виробництво лакофарбової продукції, виробництво гумових і пластмасових виробів).

Падіння зазнала і частка експорту продукції хімічної промисловості, а також полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них у загальних обсягах експорту товарів: із 9,3 % у 2011 р. до 5,1 % у 2017 р.

Стійкість падіння в хімічній промисловості засвідчує, що можливості традиційної моделі конкурентоспроможності вітчизняного хімічного виробництва поступово вичерпуються. Науковці доводять, що довгострокові перспективи розвитку української хімічної індустрії мають бути пов'язані з неоіндустріальною моделлю розвитку. Ця модель передбачає створення наукоємних екологічно безпечних малотоннажних виробництв спеціальної і «тонкої» хімії (завершальні стадії виробничих ланцюгів) на основі інноваційних технологій. Це стосується насамперед розвитку побутової хімії і фармацевтичної промисловості.

ГЕОГРАФІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Фармацевтична промисловість України впродовж останніх років демонструє стійку тенденцію до зростання. Підприємства фармацевтичної промисловості виробляють близько чверті від 13 тис. найменувань лікарських препаратів майже в усіх формах. Основними групами є анальгетики, серцево-судинні препарати, вітаміни, засоби для лікування ендокринної та респіраторної систем, шлунково-кишкового тракту і антибіотики. Промислове виробництво фармацевтичної продукції в Україні здійснюють близько 120 підприємств. Найбільшими українськими виробниками фармацевтичної продукції є: ПрАТ «Фармацевтична фірма “Дарниця”», ПАТ «Фармак», «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Корпорація «Артеріум» («Київмедпрепарат», «Галичфарм»), Корпорація «Стірол», «Здоров'я», «Лекхім» тощо. На частку п'яти основних компаній-виробників припадає більше як 50 % виробленої у країні продукції.

Структура сировинної бази українських фармацевтичних підприємств-виробників є залежною від імпортних поставок основної сировини та матеріалів, що прив'язує як структуру собівартості, так і рівень відпускних цін до коливань курсу національної валюти відносно долара та євро. При цьому сировину та матеріали українського виробництва представлено насамперед допоміжними матеріалами. З основних тенденцій розвитку фармацевтичного ринку України потрібно також відзначити збільшення українськими підприємствами частки у структурі виробництва лікарських засобів, які належать до групи препаратів з більшою доданою вартістю.

• Як розвивається машинобудування в Україні на сучасному етапі? Головна мета розвитку машинобудування України - задоволення внутрішнього попиту на машинобудівну продукцію та розширення присутності на зовнішніх ринках. За даними Державної служби статистики, частка машинобудування у структурі промисловості України в останні роки суттєво зменшилася з 10,3 % у 2012 р. до 6,1 % у 2016 р. В останні роки ситуація дещо стабілізувалася.

Структура машинобудівного комплексу України (мал. 32.2) складна і налічує понад 20 спеціалізованих галузей. Провідні місця серед них посідає приладобудування, тракторне і сільськогосподарське машинобудування. Розвиваються також промисловість металевих конструкцій, верстатобудівна та інструментальна промисловість, авіабудування та ін. Найбільш потужними підприємствами машинобудування України є: «Азовмаш» (Маріуполь); Державне підприємство «Завод “Електроважмаш”» (Харків); «Кременчуцький автомобільний завод» (Кременчук); «Львівсільмаш» (Львів); «Львівський автобусний завод» (Львів); «Нікопольський кранобудівний завод» (Нікополь); «Південний машинобудівний завод» (Дніпро); «Полтавський турбомеханічний завод» (Полтава); «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» (Суми); «Турбоатом» (Харків); «Харківський завод тракторних двигунів» (Харків); «Харківський тракторний завод» (Харків); «Херсонський машинобудівний завод» (Херсон) та ін.

Прогресивними напрямками машинобудування, орієнтованими на наявність висококваліфікованих трудових ресурсів і наукових баз, є автомобілебудування, авіаційне та космічне машинобудування, виробництво точних машин, інструментів, побутових приладів, електронне машинобудування тощо. Частка цих галузей машинобудування в Україні поки що залишається незначною. Нині виробництво наукоємного і трудомісткого напряму починає формуватися на новій економічній основі із залученням недержавного капіталу, імпортних комплектуючих, установлення кооперативних зв'язків із зарубіжними країнами. Зміни в міжнародному поділі праці, у якому чільне місце посідає подетальна спеціалізація, розвинули нову форму міжнародної кооперації у машинобудівному комплексі України - глобальні ланцюги доданої вартості (ГЛДВ). Як ви вже знаєте, додана вартість, утілена в готовому виробі, створюється зазвичай у багатьох країнах, на багатьох фабриках, заводах і офісах. Зазвичай головними «акторами» глобальних ланцюгів створення вартості є транснаціональні корпорації (ТНК), їхні дочірні компанії, а також незалежні постачальники на внутрішньому та іноземному ринках.

Мал. 32.2. Структура машинобудування

У створенні ГЛДВ бере участь завод «ВЕТ Аутомотів Україна», який виробляє електронні системи підігріву сидінь для престижних марок легкових автомобілів відомих світових брендів і випускає сенсорні датчики та автомобільні кабелі, - одне з підприємств відомої німецької фірми WET Automotive Systems AG, яка є лідером з виробництва систем підігріву автомобільних сидінь. Інвестиції німців перетворили корпуси колишнього Виноградівського промислового комбінату, який десять років стояв порожній, у сучасний завод європейського типу. Динаміки «Made in Ukraine» установлюються на нових моделях Range Rover, а шкірою, обробленою у Львівській області, облаштовують салони преміальних автомобілів марки Audi.

Прикладом нової міжнародної кооперації є підприємство «Єврокар», що розташоване в Ужгородському районі Закарпатської області. Тут налагоджено повномасштабне виробництво автомобілів, яке включає такі основні виробничі процеси, як зварювання, фарбування і монтаж. Стратегічною метою проекту «Єврокар» є інтеграція України в європейську автомобільну промисловість. На сьогодні завод «Єврокар» випускає весь модельний ряд автомобілів марки SKODA. До підприємств з повномасштабним виробництвом легкових автомобілів належить Корпорація «Богдан», до складу якої входять близько 20 компаній, виробничі потужності корпорації дозволяють сьогодні виробляти 120-150 тисяч легкових автомобілів, до 9 тисяч автобусів та тролейбусів усіх класів, а також близько 15 тисяч вантажівок та спеціалізованої техніки. Заводи компанії розташовано в Луцьку та Черкасах.

Пріоритетною в машинобудуванні є й авіаційна промисловість. Україна входить до десяти країн світу, що володіють повним циклом створення авіаційної техніки від ескізу до серійного виробництва літаків. За роки незалежності створено сім нових типів літаків серії АН та низка авіаційних двигунів, модернізовано 12 типів, сертифіковано згідно з міжнародними нормами 16 типів, побудовано 195 серійних, нових та модернізованих літаків. На сьогодні літаки сімейства АН експлуатують у 78 країнах світу, авіаційні двигуни використовують на літальних апаратах у 105 країнах. Центрами авіаційної промисловості в Україні є Київ і Харків, де виробляють пасажирські та транспортні літаки.

Нагальною проблемою авіаційної промисловості залишається багаторічний дефіцит фінансових ресурсів для її розвитку та значне звуження потенційних ринків збуту. До основних стримуючих чинників виходу авіаційного машинобудування на зовнішні ринки належать: недостатня державна підтримка експортних контрактів з поставки авіаційної техніки; відсутність сертифіката Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA); відсутність досвіду експлуатації літаків іноземними перевізниками.

Космічна галузь розвинена у Дніпрі, де розміщене Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» (ПІВДЕНМАШ). За понад сімдесятирічну історію підприємство отримало статус світового лідера в галузі ракетобудування і нині є базою ракетно-космічної промисловості України. Високотехнологічною галуззю українського машинобудування є електроніка, компанії якої залучено до створення глобальної доданої вартості (мал. 32.3).

До мережевих заводів з виробництва засобів електроніки належить Jabil у Закарпатській області. Jabil Circuit - американська компанія, що входить до трійки найбільших у світі у сфері виробництва засобів електроніки. Компанія має понад 100 заводів у 29 країнах світу. Серед провідних компаній з виробництва електроніки виділяється «Навігатор Корпорейшн», яка має власний бренд Impression Electronics. Під цим брендом розробляють, тестують та конфігурують сучасні високотехнологічні рішення - персональні комп'ютери, сервери, планшети, трансформери, смартфони.

Мал. 32.3. Розробка і виробництво електроніки в Україні

Для складання, тестування, установлення програмного забезпечення, пакування та зручної логістики продукції Impression Electronics компанія утримує власне потужне виробництво на території України, у смт Гостомель на Київщині. Інженерна команда в Україні спеціалізується на складанні і тестуванні ПК та серверів. Для оптимізації виробництва високотехнологічних та ресурсномістких пристроїв - смартфонів і планшетів - компанія «Навігатор Корпорейшн» утримує власний інженерний департамент та виробничі потужності в Шеньчжені, Китай. Українська інженерна команда Impression Electronics контролює всі етапи виробництва власної продукції, що дозволяє отримувати якісну та надійну техніку, ціна якої залишається доступною для кінцевого споживача.

Українські виробники спеціалізуються також на так званих нішевих виробництвах електроніки. Крім електронних книг, непогано реалізуються супутні телевізору гаджети - IPTV-приставки і медіа-плеєри. Нещодавно компанія Dune HD, яка розробляє медіа-плеєри та софт, замовила виробництво частини гаджетів для місцевого ринку на заводі Jabil у Закарпатті. Ще одна компанія із цієї сфери - одеська «Інфосвіт» - стала однією з найбільших у СНД з виробництва IPTV-приставок. Вона також виробляє медіа-плеєри Aura і Mag - на мережевих заводах Flextronics і Jabil в Україні. На своєму одеському заводі TeleTec компанія робить невеликі партії товару. Крім медіа-плеєрів, тут випускають електролічильники та світлодіодні лампи.

Серед нетрадиційних виробництв електроніки в Україні можна виділити компанію ЕКТА, яка спеціалізується на виробництві великих світлодіодних екранів. У Житомирі вона має свій завод. Відеоекран ЕКТА, який використовувався для прямої трансляції фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА у клубі Гетеборга (Швеція) у 2011 р., внесено до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі світлодіодний 3D-телевізор. У Києві функціонує завод з виробництва світлодіодних модулів. На сьогоднішній день завод здійснює весь виробничий цикл: від отримання і розробки документації до відвантаження або установки «під ключ» готової продукції.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

  • обсяг реалізованої хімічної продукції зменшується, особливо в базовому хімічному виробництві;
  • частка експорту продукції хімічної промисловості знижується;
  • перспективи розвитку хімічної промисловості мають орієнтуватися на неоіндустріальну модель розвитку, особливо у виробництві продукції фармацевтичної промисловості;
  • частка машинобудування у структурі промисловості України в останні роки суттєво зменшилася;
  • прогресивними в машинобудуванні є автомобілебудування, авіаційне та космічне машинобудування, виробництво електроніки;
  • машинобудівний комплекс України бере участь у глобальних ланцюгах доданої вартості.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Користуючись картою атласу, поясніть чинники розміщення підприємств фармацевтичної промисловості і виробництва товарів побутової хімії.

2. На прикладі автомобілебудування розкрийте особливості міжнародного кооперування в машинобудуванні. Чи можна створити ТНК у машинобудівному комплексі України?

3. Користуючись офіційним сайтом Міністерства економічного розвитку і торгівлі, визначте основні тенденції розвитку хімічної промисловості та машинобудування в поточному році.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.