Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Суспільна географія України

Тема 1. Українська держава

§ 27. Українська держава і територія держави України

ПРИГАДАЙМО!

  • Яка площа території України?
  • Що таке географічне положення країни?

• Що вкладають в поняття «українська держава»? Кожна людина вкладає в поняття «держава» своє розуміння, пов'язане з тим місцем, де вона народилася, живе, працює. Наукове тлумачення окресленого поняття знаходимо у працях науковців різних сфер: історичній, політичній, правознавчій, географічній та інших. Однак спільним для всіх визначень є розуміння держави як утворення, що має такі ознаки, як незалежність і суверенітет, певну правову систему і політичну владу.

Згідно з Конституцією Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Демократичну суть держави конкретизує ст. 5 Конституції, проголошуючи Україну республікою за формою правління, а також закріплюючи в українській державі принцип народовладдя. Народ визнається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Демократизм форм правління в Україні визначається і тим, що державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Відповідні органи здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

ГЕОГРАФІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Поняття «соціальна держава» уведено в науковий обіг у 1859 р. Вітчизняні вчені вважають, що соціальна Держава - це та держава, яка прагне забезпечити кожному громадянину та громадянці гідні умови існування, соціальну захищеність, співучасть в управлінні економікою, створення однакових умов для самореалізації особистості. Визнано, що держава є багатою за умови наявності середнього класу, який становить понад 60 % від усього населення.

• Що включає державна територія України? З поняттям «державна територія» ви вже ознайомилися в курсі географії 8-го класу. Отже, державна територія України - суходіл, води, надра і повітряний простір, на які поширився державний суверенітет України. Статус державної території визначає Конституція України. Сучасні межі державної території України окреслено її кордонами із сусідніми державами. Їх було визначено в результаті правонаступництва і підтверджено після проголошення незалежності України в 1991 р. двосторонніми угодами про державний кордон з усіма державами-сусідами.

Згідно з Конституцією України її територія у межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Інші держави зобов'язані утримуватися від будь-яких зазіхань на територіальний суверенітет Української держави. У межах своїх територіальних кордонів держава виступає єдиним офіційним представником усього населення. Державна територія України є матеріальною базою її існування. У Конституції закріплено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні й інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, ресурси її континентального шельфу, виняткової (морської) економічної зони є об'єктами права власності українського народу.

• Які особливості політико-географічного положення України? Політико-географічне положення країни - це її розташування щодо інших країн, насамперед сусідніх, щодо військово-політичних блоків, організацій, союзів, політичних подій, які впливають або можуть впливати як на політичний курс самої країни, так і політико-економічні відносини в регіоні, світі. Тому аналіз особливостей політико-географічного положення країни є завжди актуальним. Цей аналіз потребує відповіді на такі питання: чи є небезпечними кордони держави із сусідніми країнами; чи існують так звані гарячі точки у прикордонних країнах; який військово-стратегічний потенціал країни; чи бере країна участь у миротворчих операціях тощо.

Територія України займає проміжне положення між західними і східними європейськими народами і культурами, перебуваючи одночасно у Східній і Центральній Європі. Саме ця обставина в історії України іноді відігравала негативну роль. На сучасному етапі розвитку держави її політико-географічне положення вигідне і водночас складне. Україна має значну кількість безпосередніх країн-сусідів на заході, серед яких Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія. Західні сусіди України перебувають у сфері впливу Європейського Союзу та НАТО. Україна, обравши вектором своєї зовнішньої політики європейську інтеграцію, активно співробітничає з європейськими країнами в різних сферах суспільного життя.

На півночі і сході Україна межує з Білоруссю та Росією. Близько 40 % протяжності державних кордонів припадає на Росію. Вибір європейського вектора розвитку незалежної України створив багато проблем у стосунках з Росією. На початку 2014 р. політико-географічне положення нашої держави було ускладнене внаслідок порушення норм міжнародного права сусідньою Росією. У результаті нашим східним сусідом було окуповано АР Крим і Севастополь, створено серйозний конфлікт на Донбасі. Частина Донецької і Луганської областей опинилася у складі самопроголошених республік, непідконтрольних Україні, але повністю підтриманих Росією. Негативною рисою сусідського положення України є розташування в безпосередній близькості від кордонів самопроголошеної Придністровської республіки на території Молдови.

Морські кордони України в Чорному та Азовському морях становлять сукупно близько 2000 км. Україна, як і її морські сусіди Болгарія, Грузія, Росія, Румунія та Туреччина, є учасником Організації Чорноморського економічного співробітництва. Їхня діяльність сконцентрована цілком і повністю на економічному аспекті інтеграції. Проте на морських кордонах України також існує серйозна проблема, спровокована Росією, яка тривалий час, упродовж 2018 р., блокує прохід українських і міжнародних суден через Керченську протоку. Нині Україна є постійним і доволі впливовим членом понад 20 міжнародних організацій. З жовтня 2015 р. наша держава вчетверте стала непостійним членом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН). У цілому політико-географічне положення України дає можливість інтегруватися до міжнародних систем колективної системи безпеки в Європі, які засвідчили свою миролюбність та ефективність. Входження до таких систем значно поліпшило б становище України як незалежної держави.

• Які особливості адміністративно-територіального устрою України та його реформування? Адміністративно-територіальний устрій - це поділ території держави на певні частини для організації управління на містах. Адміністративно-територіальний устрій України пройшов довгий шлях розвитку. Особливою подією в його становленні стало проголошення незалежності України в 1991 році. Відповідно до Конституції систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Верхній рівень адміністративно-територіального устрою - область, їх в Україні 24. Адміністративна область - це велика частина території України, яка має чітко визначені кордони й систему місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Середня площа області в Україні складає 24 тис. км2. Найбільші за площею - Одеська (33,3 тис. км2), Дніпропетровська і Чернігівська (по 31,9 тис. км2). Можна відзначити, що великими за площею й населенням є східні області, а меншими - західні (така ситуація склалася історично).

Донедавна в Україні налічувалося понад 11,5 тисячі міських, сільських і селищних громад, з яких майже половина нараховує менше як 1000 жителів. Їхній соціально-економічний та людський потенціал незначний, вони неспроможні забезпечити надання якісних публічних послуг. Відтак очевидним є той факт, що реалізація основних завдань децентралізації влади можлива лише в разі реформування чинного адміністративно-територіального устрою країни. Правовою основою для проведення реформи стали Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» та «Методика формування спроможних територіальних громад».

Наразі адміністративно-територіальна реформа, яка полягає у створенні самодостатніх об'єднаних територіальний громад (ОТГ), триває. Цей процес проходить досить складно, оскільки: по-перше, зачіпає інтереси певного прошарку населення; по-друге, існує ціла низка питань, які потребують урегулювання на законодавчому рівні; по-третє, у його реалізації зацікавлені не всі регіональні органи влади та органи місцевого самоврядування. Станом на початок листопада 2018 року створено 865 об'єднаних територіальних громад. До складу цих ОТГ увійшли 3981 колишніх місцевих рад. Більше як 8,4 млн людей проживають в ОТГ. Розроблено механізм вирішення спільних проблем громад: утилізація та переробка сміття, розвиток спільної інфраструктури тощо. Реалізується вже 274 договори про співробітництво, цим механізмом скористалися 1096 громад.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

  • Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою;
  • територія України в межах чинного кордону є цілісною і недоторканною; поняттям «територія України» охоплюються суша, води, надра і повітряний простір, на які поширено державний суверенітет України;
  • політико-географічне положення України в цілому сприятливе для політичного та економічного розвитку держави;
  • з точки зору адміністративно-територіального устрою територією України є сукупність територій усіх її адміністративно-територіальних одиниць верхнього рівня.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Позначте на контурній карті державні кордони України і сусідні держави.

2. Користуючись офіційним сайтом Міністерства закордонних справ України, охарактеризуйте участь України в міжнародних організаціях.

3. Користуючись додатковими джерелами інформації, зберіть докази того, що Українська держава є соціально орієнтованою.

4. Користуючись даними про об'єднані територіальні громади, заповніть таблицю. Зробіть висновки про реалізацію адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Регіони України

Кількість громад, затверджених Кабінетом Міністрів України

Кількість реально створених громад

5. Ознайомтеся з Гельсінською угодою (Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі) - програмою дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи. З'ясуйте, які міждержавні домовленості існують в міжнародно-правовій, військово-політичній, економічній та гуманітарній сферах.