Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

§ 25. Особливості розвитку виробництв третинного сектору світової економіки

ПРИГАДАЙМО!

  • Що утворює третинний сектор господарства економіки?
  • Що таке інформаційно-комунікаційні технології?

• Яку роль відіграють сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі в глобальній економіці? Важливими складовими сучасної світової економіки є транспортно-логістичні системи. Вони є сукупністю об'єктів, що виконують функції транспортування, зберігання, розподілу товарів, а також супроводу товарних потоків. Ці системи також швидко змінюються під дією глобалізаційних процесів. Так, тенденцією сучасної глобалізованої економіки є наближення виробництва до споживача. Сьогодні дедалі частіше спостерігаємо перенесення виробництва європейських компаній з країн Азії у країни Східної Європи, що пов'язано із здешевленням робочої сили в цих європейських країнах та зниженням витрат на транспортування продукції кінцевим споживачам.

На транспортування товарів дедалі більше впливає зростання електронної комерції. Так, покупці здійснюють покупки за допомогою мережі Інтернет, не користуючись послугами роздрібних торговельних мереж. Тому росте роль служб доставки вантажів кінцевому споживачеві. Це доволі новий тип логістичної мережі, і транспортні компанії змінюють свою логістику відповідно до потреб сучасного ринку. З розвитком світових економічних процесів стають складнішими і транспортні перевезення. Власне, сам транспортний комплекс стає динамічнішим. Усі процеси у глобальних виробничих і транспортних ланцюгах відбуваються досить швидко, що спонукає транспортні компанії впроваджувати інструменти ІТ, які можуть забезпечити надійність, прозорість та швидкість виконання перевезень.

Також у сучасному суспільстві спостерігається тенденція щодо врахування питань розвитку транспорту та його впливу на навколишнє середовище. Значна увага приділяється дотриманню екологічних норм на транспорті в цілому і під час транспортування товарів зокрема.

ГЕОГРАФІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Усі учасники транспортно-логістичного ланцюга віддають перевагу постачальникам послуг, які пропонують не тільки швидкі та надійні, але й безпечні з точки зору екологічного впливу, рішення. Останнім часом можна помітити низку великих об'єднань у транспортно-логістичному комплексі, що позначається на характері світової логістики в цілому. Найяскравіше це помітно на прикладі країн Азії і Північної Америки. Станом на 2018 рік шість перших місць серед логістичних компаній світу займають: DHL, Kuehne & Nagel, DB Schenker, C. H. Robinson, DSV і XPO Logistics.

• Які глобальні чинники розвитку сучасної транспортно-логістичної інфраструктури? Одним з основних чинників є економічне зростання нових регіонів. Так, крім країн Азії, очікують, що Африка стане наступним великим торговим центром, що створить новий виклик розвитку транспортного виробництва. При цьому нерозвиненість інфраструктури і транспортних комунікацій, незадовільний стан доріг - це ті проблеми, з якими мають упоратися вищезазначені компанії у найближчий час у нових економічних регіонах світу. Велику роль у сучасному глобалізованому житті суспільства відіграє стрімкий розвиток і поширення нових інформаційно-комунікаційних технологій. Їхній революційний вплив стосується всіх сфер суспільного життя: державних структур та інститутів громадянського суспільства, економіки та соціальної сфери, науки, освіти, культури і способу життя людей.

Сьогодні можна з упевненістю говорити про те, що знання та інформація стають одним із стратегічних ресурсів, ресурсом соціально-економічного, технологічного та культурного розвитку. Масштаби використання цього ресурсу порівнюють з використанням традиційних ресурсів. Інформаційні потоки виходять за межі національних кордонів та інтегруються у світовий інформаційний простір, цьому значною мірою сприяє створення новітніх комунікаційних систем і способів використання космічного простору для передавання інформації.

• Що таке світовий ринок інвестицій і фінансів? Інвестиційний ринок у сучасній ринковій економіці є одним з найважливіших складових загального ринку. Він поєднує велику кількість виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, що взаємодіють в інвестиційній сфері.

Інвестиційний ринок - це сукупність економічних відносин, які встановлено між продавцями та споживачами інвестиційних товарів та послуг й об'єктами інвестування в усіх його формах. Ринок інвестицій (обмін інвестиціями) характеризується пропозицією інвестицій (або пропозицією інвестиційного капіталу) з боку інвесторів, що виступають у цьому випадку як продавці, та попитом на інвестиції з боку потенційних учасників інвестиційної діяльності, які виступають у ролі покупців інвестицій (інвестиційного капіталу).

Мал. 25.1. Світові фінансові потоки

Одночасно з розвитком ринкових відносин відбувалося становлення і фінансових відносин. На сьогодні фінансові послуги - це один з найважливіших секторів глобальної світової економіки, який розвивається швидкими темпами. Також фінансові послуги пов'язані з потребою обслуговування державою економічного та культурного життя громадян, утриманням армії, охороною здоров'я, освітою, пенсійним забезпеченням, управлінським апаратом тощо. Фінанси - це рух грошових доходів, у яких обов'язковою умовою їхнього існування є гроші.

Фінансові послуги - це відносно молодий напрямок світових економічних відносин. Міжнародний ринок фінансових послуг охоплює банківську, страхову сферу та операції із цінними паперами (акції, облігації тощо). У розвинутому суспільстві фінансові послуги відіграють не меншу роль, ніж виробництво, оскільки забезпечують його фінансово-кредитним, страховим, інформаційним та бухгалтерським обслуговуванням. Суб'єктами фінансових відносин виступають держава, підприємства, організації та працівники підприємств, громадяни. Організації, що надають фінансові послуги, - це банки, страхові, лізингові, брокерські та інші компанії (мал. 25.1).

За останні десятиліття структура світових фінансових послуг зазнала значних технологічних і структурних змін. Це значною мірою пов'язано з процесами глобалізації, коли кордони держав уже не мають ключового значення для руху фінансів. Фінансовий капітал може без обмежень переміщуватися з національного на світовий фінансовий ринок, і навпаки. Власне, процес глобалізації ринку фінансових послуг почався ще у 80-ті рр. ХХ ст. Це призвело до посилення фінансової інтеграції, збільшення числа об'єднань і поглинань фінансових установ, зменшення ролі національних бар'єрів. Усе це призвело до зростання конкуренції на ринку фінансових послуг, сприяло їхньому розвитку, розширенню асортименту, зниженню вартості, підвищенню темпів економічного зростання країн.

Таким чином, відбувається географічна зміна фінансових потоків між регіонами та країнами світу. При цьому фінансові установи відкривають свої філії у великих фінансових центрах, у яких зосереджені банки й інші фінансові організації, що здійснюють міжнародні валютні, кредитні та фінансові дії, операції із цінними паперами, дорогоцінними металами тощо.

Світові фінансові центри - це зазвичай великі міста зосередження банківських організації та інших фінансових інституцій. Фінансові центри мають значний вплив на котирування валют та формування ринкових цін, оскільки є найбільшими міжнародними торговими майданчиками. Основою формування світових фінансових центрів є діяльність великих банків, що зосереджені у великих мегаполісах. У рейтингу світових фінансових центрів The Global Financial Centres Index у 2018 р. на перше місце вийшов Нью-Йорк, який обігнав Лондон (минулорічного лідера) та Гонконг, що розмістилися відповідно на другому і третьому місці. У п'ятірку лідерів увійшли також Сингапур та китайський Шанхай. У топ-10 міст з найінтенсивнішим обертанням капіталу увійшли також Токіо, Сідней, Пекін, швейцарський Цюрих і німецький Франкфурт.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

  • важливими складовими сучасної світової економіки є транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні технології;
  • інвестиційний ринок - це сукупність економічних відносин, які складаються між продавцями та споживачами інвестиційних товарів і послуг, та об'єктів інвестування в усіх його формах;
  • за останні десятиліття структура світових фінансових послуг зазнала значних технологічних і структурних змін, що пов'язано з процесами глобалізації.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Поясніть, для чого Україні потрібно залучати іноземний капітал.

2. Критеріями, за якими оцінюються міста в рейтингу фінансових центрів, є бізнес-середовище: політична стабільність і верховенство права, макроекономічні зв'язки, податковий клімат, людський капітал, інфраструктура, розвиток фінансового сектору, репутація міста (бренд, рівень інновацій, привабливість та культурний розвиток, «родзинка», яка відрізняє від інших міст).

Як ви думаєте, чому у 2018 р. Лондон поступився першим місцем Нью-Йорку? Столиці яких сусідніх держав України відповідають цим критеріям? Що потрібно змінити в столиці України, щоб увійти в 100 найбільших фінансових центрів світу?

3. Розробіть проект «Туристичний регіон світу: реалії сьогодення і перспективи розвитку» (регіон обирайте за власним вибором).

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

8. Позначте на контурній карті (знаками руху) глобальні ланцюги доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини - виробництво глинозему - виробництво первинного алюмінію - споживання алюмінію».

ДОСЛІДЖЕННЯ (HA ВИБІР)

1. Світовий ринок патентів: лідери та аутсайдери.

2. Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних та хімічних виробництв в Україні.