Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

§ 24. Глобальні ланцюги доданої вартості

ПРИГАДАЙМО!

 • Що таке господарська спеціалізація?
 • Яка галузева структура вторинного сектору економіки?

• Які особливості глобальних ланцюгів доданої вартості у виробництві металів? Основні тенденції ринку чорної металургії:

 • базовим виробництвом є виплавка сталі (у цьому ринку задіяно понад 100 країн);
 • уперше головними економічними суб'єктами виробництва стали приватні ТНК;
 • середні темпи річного приросту виробництва сталі у ХХІ ст. зросли майже у 2 рази у порівнянні з другою половиною ХХ ст.;
 • зростання попиту на сталь зумовлено значним розширенням внутрішніх ринків країн, що розвиваються;
 • підвищення попиту пожвавило розміщення нових підприємств (найбільше таких виробництв будують у Китаї, Бразилії, Республіці Корея, В'єтнамі, США, Мексиці, Аргентині, Єгипті, Алжирі, ОАЕ, Саудівській Аравії);
 • збільшення ролі у виробництві країн, що розвиваються;
 • концентрація виробництв навколо значних промислових центрів (найбільші: Рейн-Рур, Токіо, Шанхай, Таншань; значні регіони чорної металургії: Республіка Корея, о. Тайвань, США та Канада (Приозер'я), Україна, Росія) та формування нових металургійних центрів на сході Індії та південному сході Бразилії.

Близько 25 % металургійних компаній мають власну сировинну базу і можуть контролювати ланцюг доданої вартості в галузі. Також змінюються чинники розміщення підприємств галузі: так, розвиток електросталеплавильної технології сприяв формуванню нових центрів із значними ресурсами металобрухту. При цьому його наявність стала ключовим складником розміщення сучасних підприємств (мал. 24.1).

Мал. 24.1. Промисловість

Розвиток технології прямого відновлення заліза призвів до розміщення металургії у районах видобутку природного газу (Близький Схід, Південно-Східна Азія, Карибський басейн) та антрацитового вугілля (Індія, ПАР). Таким чином, у наш час розміщення підприємств галузі визначають змінами просторової організації ТНК. Головним чинником розміщення нових підприємств є комбінування вартості залізовмісної сировини та ціни на сталь у країнах і регіонах світу та собівартість виробництва (табл. 24.1). Ключовим чинником, що визначатиме спорудження нових виробничих підприємств стане прибутковість виробництва сталі.

Табл. 24.1. Вартість сировини та витрати на виробництво сталі

Низькі

Середні

Високі

Індія

Іран Казахстан

Росія

Бразилія

Венесуела

Австралія

ПАР

Аргентина

Мексика

Україна

Китай

Країни Північної Африки та Південно-Західної Азії

США

Канада

ЄС

Японія

Республіка Корея

Країни Південно-Східної Азії

Кольорова металургія на сьогодні забезпечує інші виробництва унікальними матеріалами, від побутових приладів і посуду до космічної техніки та найсучасніших комп'ютерів. Важливим чинником, що вплинув на ринок кольорової металургії, є Китай, який став важливим виробником кольорових металів, вийшовши на перші місця з виробництва. На ринок також впливають країни, що розвиваються.

Виробництво алюмінію охоплює підвиробництва: виробництво бокситів, глинозему та виплавка алюмінію. Глобальна тенденція у кольоровій металургії - її переорієнтування на країни з дешевою електроенергією. Це

Мозамбік, Китай, Індія, ОАЕ, Ісландія, Бахрейн. А в розвинутих країнах (США, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія) спостерігаємо зниження кількості виплавленого металу.

Географія виробництва:

Боксити: лідерство утримують Австралія та Океанія, Китай, Бразилія, Ямайка, Суринам, Гвінея.

Глинозем: Китай, Австралія, Бразилія, Ямайка, Суринам.

Алюміній: Китай, Росія, Канада, США, Австралія, Бразилія, Норвегія, Індія.

Мідь: Латинська Америка - 48 % металу; Азія - 15 %; Північна Америка - 11 %; інші регіони - 26 %.

• Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки. У транспортному машинобудуванні різко зросла роль авто- і авіабудування. Для виробництва автомобілебудування характерним є процес розділу виробництва на окремі стадії, широке використання аутсорсингу та офшорингу, яке сприяє значному розширенню географії виробництва автомобілів. При цьому ланцюги доданої вартості виробництва включають як великі автокомпанії-виробники, так і менші фірми - виробники комплектуючих деталей та надавачі послуг. Зважаючи на значні транспортні витрати та податкові митні відрахування, провідні автокорпорації намагаються розміщувати свої виробництва наближено до ринків збуту продукції.

Саме тому автопідприємтва Німеччини, Франції, Італії отримують переважну більшість деталей і механізмів з інших європейських країн. Така ситуація характерна для Північної Америки та Азії. У виробництві спостерігається регіональна економічна інтеграція. Глобальні ланцюги доданої вартості мають в автомобілебудуванні велике значення, і їхня протяжність є однією з найбільших у сучасній економіці. Це є наслідком наявності різних зв'язків автопромисловості з іншими виробництвами. Найдовші автомобілебудівні ланцюги доданої вартості в Китаї, Південній Кореї, Японії, Німеччині, Франції та США.

Виробництво електроніки є одним з найбільш наукоємних у машинобудуванні, де глобальні ланцюги доданої вартості найбільше поширені. Це пов'язано з особливостями виробництва продукції, а саме - її модульним характером та порівняно низькими транспортними витратами. Усе це дає змогу розміщувати підприємства з виробництва електроніки на значних відстанях. Можливості мережі Інтернет дозволяють координувати виробничі процеси в різних країнах.

Якщо розглядати ланцюг доданої вартості у виробництві електроніки в цілому, то частка закордонних стадій і операцій складає в ньому понад 50 %. У світовій електроніці представлено як великі ТНК, так і дрібні виробництва. Значна частина провідних компаній виробництва сконцентрована в Китаї, США, Японії, Південній Кореї, Німеччині. Інші країни, такі як Мексика, Сингапур, Малайзія, Канада, Філіппіни, В'єтнам, Таїланд, є контрактними виробниками і працюють за аутсорсингом. Порівняно високу частку в ланцюгах доданої вартості мають такі країни, як Угорщина, Чехія, Словаччина та інші, що відбувається за рахунок великих обсягів імпорту проміжних товарів з високою доданою вартістю для виробництва готових виробів.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

 • глобалізація та розвиток технологій змінюють чинники розміщення та географію підприємств металургійної промисловості світу;
 • глобальні ланцюги доданої вартості визначають особливості розвитку та географію машинобудування, особливо виробництва автомобілів і продукції електроніки.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Укажіть основні тенденції розвитку світової металургійної промисловості в умовах глобалізації.

2. Складіть схему технологічного ланцюга виробництва сталі, алюмінію та міді, користуючись додатковими джерелами інформації.

3. Розгляньте матеріали сайту «Фармацевтична енциклопедія». Підготуйте повідомлення про чинники формування фармацевтичного світового ринку, його головні об'єкти та особливості функціонування.

4. Розгляньте схему ланцюга доданої вартості виробництва одягу. Підберіть інформацію про сучасну просторову організацію, чинники розміщення та приклади міжнародної спеціалізації країн у виробництві одягу.