Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

Тема 6. Біосфера та системи Землі

§ 17. Біосфера

ПРИГАДАЙМО!

  • Як живі організми впливають на неживу природу?
  • Що належить до живої природи?

• Із чого складається біосфера? Біосфера складається з живих організмів і не охоплює самостійного простору, подібно до інших оболонок. Адже організми - рослини, тварини, гриби і бактерії та продукти їхньої життєдіяльності - заселяють окремі частини літосфери, атмосфери та гідросфери. Основна маса живих організмів зосереджена біля поверхні Землі, тобто там, де найбільше взаємодіють усі земні оболонки. Проте окремі форми організмів, переважно бактерії, трапляються й у глибоких шарах літосфери і майже в усій тропосфері. Живі організми безперервно змінюють навколишнє середовище - природу навколо нас: так, рослини поповнюють запаси кисню в атмосфері й засвоюють вуглекислий газ. Організми забирають з води морів та океанів необхідну речовину для побудови своїх кістяків, панцирів, черепашок, мушель. З решток організмів утворюються осадові гірські породи, завдяки живим організмам відбувається й органічне вивітрювання - руйнування гірських порід.

• Які природні чинники впливають на поширення живих організмів? Світло, тепло, умови зволоження, ґрунт - це ті компоненти неживої природи, від яких залежить життєдіяльність організмів. Важливою особливістю живих організмів є їхня здатність пристосовуватися до різноманітних умов існування. Таким чином, природне оточення групи організмів є для них середовищем життя: так, деякі організми можуть жити навіть у кип'ятку й не гинуть у льодовиках. У результаті взаємодії організмів одного з одним та з неживою природою на земній кулі утворилися, наприклад, ліс, степ, болото, озеро, які називають природними екосистемами.

• Як поширюються на земній кулі живі організми? Живі організми поширюються на земній кулі нерівномірно, проте поширення органічного світу не безладне. З відомих майже 350 тис. видів рослин і 1,5 млн видів тварин переважна більшість (близько 9/10 загальної кількості) зосереджена на суходолі, де панують рослини. Найрозвинутіший живий світ у лісах, у Світовому океані найбільш заселеними є прибережні і приповерхневі води: близько 60 % площі Світового океану нагадують пустелі. Навіть у найзаселеніших районах океану на 1 м2 маса організмів у десятки разів менша, ніж у звичайному лісі (мал. 17.1).

Мал. 17.1. Пустеля (а), екваторіальний ліс (б), помірний ліс (в)

На суходолі поширення рослин і тварин залежить передусім від особливостей клімату. В умовах жаркого і вологого клімату екваторіальних широт розвивається різноманітний та багатий рослинний і тваринний світ вологих екваторіальних лісів. Дерева тут не скидають своє листя одночасно, як буває в лісах наших помірних широт восени, а змінюють поступово. Тому в екваторіальних широтах ліс завжди зелений, у ньому завжди щось цвіте і плодоносить, а під кронами дерев волого і парко, стовбури дерев обвиті схожими на змій ліанами. Тут багато мавп, різних комах (метеликів, жуків, мурашок), серед птахів багато папуг, у річках мешкають крокодили.

Там, де досить тепло, але мало вологи, світ рослин і тварин не може бути багатим. Такі умови спостерігаються у тропічних широтах у місцях, здебільшого віддалених від узбережжя океанів і морів. Це пустелі, які здаються безжиттєвими, однак насправді життя там є, проте його важко помітити одразу. Більшість рослин стелються поверхнею і мають дуже дрібні листочки, які випаровують мало вологи; в інших рослин листя замінюють колючки. Деякі рослини пустель зростають тільки завдяки дуже довгому корінню, за допомогою якого вони вбирають вологу з глибини. Тварини пустель дуже витривалі й пристосувались якийсь час обходитися без води. Пустелями називають і полярні області Землі через те, що там рослинний і тваринний світ також бідний. Проте причинами цього є, навпаки, холодний клімат, який подекуди також сухий. Клімат помірних широт сприяє розвитку і лісових екосистем, і степів. Територія нашої країни розташована саме в помірних широтах, де з півночі на південь поступово трапляються ліси, у яких присутні як хвойні, так і листяні породи дерев, змінюють ділянки степу з переважанням трав'яної рослинності.

ГЕОГРАФІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Порівняно з тропічним помірний листяний ліс налічує небагато різновидів дерев - максимум кілька сотень проти кількох тисяч у тропіках. Однак дерева помірних лісів - справжні життєдайні джерела. Великі дуби, наприклад, можуть випускати понад чверть мільйона листків на рік. Цього вистачає, щоб прогодувати армію довгоносиків, ос і молі. Листвяну підстилку поїдають і використовують як схованку комахи, мокриці та багатоніжки. Натомість велика кількість комах привертає увагу крилатих хижаків.

• Які є загрози для живих організмів? Ще століття тому на Землі лишалися великі незаймані регіони, де рослини і тварини не контактували з людьми. Але відтоді чисельність населення та його потреби в біологічних ресурсах значно зросли. Як наслідок, біологічне різноманіття Землі почало стрімко зменшуватися. Сільське господарство стало головною рушійною силою вирубування лісів, яке в минулі століття спустошувало північну півкулю, а у тропіках триває й досі. Саме сільське господарство відповідальне за знищення деяких найбільших у світі трав'янистих рівнин, а також боліт.

Загрозою для біологічних ресурсів є також мисливство, рибальство і колекціонування. У минулі роки, щоб полегшити мисливцям доступ до плантацій креветок, були знищені мангрові ліси, а коралові рифи використовували на будівельні матеріали. Це негативно вплинуло на морських тварин, оскільки зникли ділянки, де розмножувалося чимало видів. Слонів вбивають заради їхніх бивнів, а носорогів - полюючи за їхніми рогами, тигри потерпають від мисливців через хутро.

• Чим є біологічні ресурси? Біологічні ресурси - це рослини і тварини, які можуть бути використані для потреб людства. Ці ресурси є універсальними, оскільки вони й справді придатні для всього. Біологічні ресурси є основою сільського та лісового господарства і джерелом продуктів харчування, сировини для виготовлення одягу, ліків. Рослинний покрив є істотним фактором запобігання ерозії, збереження орного шару ґрунту, забезпечення поповнення запасів ґрунтових вод, зміни поверхневого стоку. Біологічні ресурси створюють можливості для відпочинку людей, задоволення естетичних і наукових потреб. Біологічні ресурси з допомогою людини можуть бути відновлені, однак, попри це, до них слід ставитись особливо уважно і обережно, оскільки біологічні ресурси є вичерпними, тому їхнє надмірне використання призведе до виснаження та зникнення.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

  • біосфера - це оболонка Землі, яку створюють живі організми, що заселяють частину атмосфери, гідросфери і літосфери;
  • органічний світ різноманітний і численний, розподілений на земній кулі нерівномірно;
  • біологічне різноманіття Землі зменшується внаслідок людської діяльності;
  • біологічні ресурси - це рослини і тварини, які можуть бути використані для потреб людства.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Деякі фахівці з охорони довкілля вважають, що там, де це можливо, дикі рослини і тварини мали б «заробляти собі на життя». Адже їх легше оберігати, якщо вони дають прибуток, оскільки це стимулює їхній захист. Прибуток можна одержувати шляхом створення природоохоронних територій - національних парків, заповідників тощо, де за певну плату відвідувачам дозволяють спостерігати за дикою природою, у т. ч. й здійснювати кіно- та фотозйомку.

Чи має, на вашу думку, туризм в умовах дикої природи недоліки? Які приклади подібного «заробітку на життя» представниками дикої природи вам відомі? Чи можливо використати такий підхід в Україні? Якщо так, то в якому саме регіоні?

ДОСЛІДЖЕННЯ (НА ВИБІР)

1. Деградовані ґрунти: причини і перспективи використання.

2. Чинники порушення широтної зональності на материках та території України.