Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

§ 13. Погода і клімат

ПРИГАДАЙМО!

  • Чим погода відрізняється від клімату?
  • Які погодні явища ви спостерігали у своїй місцевості?

• Що таке погода і синоптичні карти? Погода - це стан тропосфери в цій місцевості в певний час. Найголовнішою особливістю погоди є її мінливість. Основними елементами погоди є: температура повітря, атмосферний тиск, вітер, вологість, хмари і хмарність, опади, туман, гроза тощо. Інформацію про погоду збирають наземні метеорологічні станції (близько 10 тис. і ще кілька тисяч на суднах), а також радіозонди і космічні літальні апарати - супутники. У кожній країні діючі станції мають однотипне обладнання, працюють за єдиною програмою і в узгоджені строки. Мережі спостережень окремих країн є складовими глобальної (планетарної) системи Всесвітньої служби погоди (ВСП).

Спостереження за погодою ведуться постійно, але вся інформація збирається кожні три години, розпочинаючи з 00 годин. Опади, хмари і хмарність, напрямок і силу вітру, грози та інші атмосферні явища позначають у щоденниках погоди загальноприйнятими умовними знаками. Прогнози погоди складають на незначний строк (від 1 до 3 днів), середній (4-10 днів) та на великий період часу (місяць, сезон).

На підставі проведених спостережень та аналізу зібраної інформації складають карти погоди, які називають синоптичними. Синоптичні карти - це географічні карти, на яких умовними позначеннями і цифрами нанесено основні відомості про погоду, отримані в ході спостережень. Окреслені карти дають наочне уявлення про погоду в цей момент.

• Як розрізняти погоду під час проходження циклонів, антициклонів та атмосферних фронтів? Важливу роль у зміні погоди відіграють замкнуті області високого і низького тиску - своєрідні атмосферні вихори, які можуть охоплювати всю товщу тропосфери.

Антициклон - замкнута область з високим тиском у центрі, де переважають низхідні рухи повітря. Біля поверхні вони розтікаються в різні боки від центру до окраїни за годинниковою стрілкою у Північній півкулі і проти - у Південній. Опускання повітряних мас зумовлює зростання тиску і підвищення температури. Завдяки нагріванню повітря поступово стає сухішим, що не сприяє утворенню хмар і опадів. Ось чому під час проходження антициклонів погода сонячна, без опадів, улітку спекотно, а взимку - дуже холодно.

Циклон - замкнута область із зниженим тиском у центрі. Завдяки силі обертання Землі повітря в циклонах Північної півкулі рухається проти годинникової стрілки, а у Південній - за нею. Поблизу земної поверхні повітря рухається до центру вихору, а на висоті витікає за його межі. У центрі циклону переважає висхідний рух повітря, що зумовлює зниження тиску. Підняття повітря сприяє згущенню водяної пари, утворенню хмар і опадів. Улітку під час проходження циклонів температура знижується, а взимку - підвищується, настає відлига.

Виникнення циклонів пов'язане з атмосферними фронтами - перехідними зонами протяжністю кілька сотень кілометрів між різними за властивостями повітряними масами. Вони постійно пересуваються, викликаючи різкі зміни погоди. Атмосферні фронти бувають теплі й холодні: теплі фронти виникають, коли тепле повітря натікає на холодне. Проходження такого фронту супроводжують тривалі дощі і мряка. Холодне повітря, яке важче, підтікає під тепле і, рухаючись уперед, відтісняє його вгору, утворюється холодний фронт. З ним пов'язані зливові опади. При цьому з наближенням фронтів посилюється вітер, змінюється температура, падає тиск.

• Що таке клімат і від чого він залежить? Клімат, подібно до погоди, також змінюється, але дуже повільно - упродовж десятків і сотень років. Він відображає переважання певних погодних умов протягом тривалого відрізку часу. Отже, клімат - це багаторічний режим погоди.

Головним чинником формування клімату будь-якої території є сонячна енергія: там, де кут падіння сонячних променів великий протягом року, клімат теплий, а там, де цей кут незначний або Сонце зовсім не з'являється з-за горизонту, - холодний. Іншим важливим чинником клімату є атмосферна циркуляція повітряних мас. Переміщення великих мас повітря перерозподіляє тепло та холод на земній кулі між широтами й визначає характер і час випадання опадів у певній місцевості.

Надзвичайно важливим чинником формування клімату є сама підстильна поверхня: суходіл чи вода, сухий ґрунт чи вологий, ліс чи рілля, поверхня піщана чи вкрита снігом. Усі вони по-різному поглинають сонячні промені та віддають тепло, по-різному нагріваються і випаровують, тому неоднаково впливають на нагрівання і переміщення приземних шарів повітря, на утворення хмар та опадів.

Неабияке значення для формування клімату має і географічне положення території: у внутрішніх частинах материка чи біля узбережжя. Від цього клімат буде сухішим чи вологішим, з більшою чи меншою річною амплітудою температури повітря. Важливим для формування клімату є також те, як розташована територія відносно високих гірських хребтів та яка її абсолютна висота. Від висоти над рівнем моря залежить те, як зміняться атмосферний тиск, температура повітря і кількість опадів. Ці зміни значно ускладнені особливостями рельєфу: стрімкістю схилів, чергуванням гірських хребтів і улоговин тощо. Впливають на клімат і теплі та холодні океанічні течії: так, теплі течії переносять з низьких широт до високих велику кількість тепла, а холодні, навпаки, з високих широт до низьких - холод. Таким чином, течії істотно впливають на клімат саме прибережних територій.

• Які типи клімату існують на Землі? Типів клімату на земній кулі дуже багато. Тип клімату - це сукупність кліматичних показників для певної території. Показниками клімату є середня річна температура повітря, річна амплітуда коливання температури, кількість і час випадання опадів, панівні вітри. Клімат змінюється як з широтою, так і з висотою в горах. Клімат, змінюючись із широтою, утворює так звані кліматичні пояси.

Виділяють 13 кліматичних поясів, які майже симетрично змінюються щодо екватора. Проте основними кліматичними поясами є лише сім: екваторіальний, два тропічні, два помірні, два полярні (арктичний і антарктичний). А ще шість з них - це перехідні кліматичні пояси, які утворюються внаслідок переміщення повітряних мас за сезонами (до їхньої назви додають префікс «суб»). Це субполярний (субарктичний і субантарктичний), субтропічний та субекваторіальні кліматичні пояси - по одному в кожній півкулі. За назвою основних та перехідних кліматичних поясів називають і типи клімату Землі.

Мал. 13.1. Кліматодіаграми

Полярні кліматичні пояси вирізняються суворими кліматичними умовами. Тут тривала і люта зима в умовах полярної ночі та дуже коротке і прохолодне літо (мал. 13.1, а).

Помірні пояси своєю назвою ніби вказують на помірність тут кліматичних умов. Однак це не зовсім так: для них характерні значні сезонні зміни температури та опадів. У районах, розташованих поблизу морських узбережь клімат буде помірний морський (мал. 13.1, б), а у віддалених від моря чи океану - помірний континентальний і різкоконтинентальний.

У тропічних поясах панує тропічне повітря. Над материками воно сухе і гаряче, тому температура повітря впродовж року дуже висока. Кількість сонячних, безхмарних днів тут понад 200, тому опадів надзвичайно мало. До того ж вони не регулярні за сезонами і навіть з року в рік (мал. 13.1, в). Над океанами тропічний клімат також вирізняється високою температурою. Проте опадів випадає багато і розподіляються вони протягом року рівномірніше.

В екваторіальному поясі сформувався один тип клімату - екваторіальний. Цей клімат вирізняється високими додатними температурами повітря впродовж усього року, незначними коливаннями температури, рясними опадами, які розподіляються рівномірно (мал. 13.1, г) протягом року (мал. 13.1, ґ).

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

  • погода - це стан тропосфери в певній місцевості в певний час;
  • під час проходження антициклонів погода сонячна, без опадів, спекотно, а взимку - дуже холодно;
  • під час проходження циклонів улітку температура знижується, а взимку - підвищується, настає відлига;
  • атмосферні фронти - перехідні зони протяжністю кілька сотень кілометрів між різними за властивостями повітряними масами;
  • клімат - багаторічний режим погоди;
  • головними чинниками формування клімату є сонячна енергія, циркуляція повітряних мас, особливості підстильної поверхні;
  • основними типами клімату Землі є екваторіальний, тропічний, помірний, полярний.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Факт зниженої пристосовності європейців до умов спекотного клімату встановлений. Так, чимало європейців схильні до різних теплових розладів: тепловий удар, зневоднення організму, сонячні опіки тощо. Крім того, у людей з непігментованою шкірою може розвиватися рак шкіри, особливо при тривалому сонячному опроміненні.

До яких країн євразійського материка, з огляду на високу ймовірність натрапити на зазначені кліматичні «неприємності», ви не радили би подорожувати українським мандрівникам та мандрівницям? Які типи клімату, що поширені там, на вашу думку, можуть стати причиною розладів здоров’я в тих, хто подорожує? Які поради ви б дали людям, що не мають можливості змінити країну подорожі, але можуть змінити час?