Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

§ 45. ПІВДЕННА АФРИКА

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Чим знана Південна Африка у світі?

Природні особливості Південної Африки і як вони сприяють життю людей, а які його ускладнюють.

• Місце країни у світі та регіоні. Офіційна назва держави - Південно-Африканська Республіка. Країна охоплює крайню південну частину Африки (мал. 95). Її площа становить 1 219 090 км2 (24-те місце у світі). Населення - 54,8 млн осіб (25-те місце у світі). ПАР має три столиці, що виконують різні функції: м. Преторія - адміністративна столиця, м. Кейптаун - законодавча, а м. Блумфонтейн - юридична столиця. Адміністративно Південна Африка складається з 9 провінцій, які поділяються на 52 райони. Офіційні мови в країні - англійська, африкаанс і ряд інших. Грошова одиниця - ранд.

ПАР розміщена на перехресті важливих міжнародних транспортних і торговельних шляхів, що вплинуло на розвиток країни і формування її іміджу у світі. На півночі країна межує з Ботсваною, Намібією, Зімбабве, Мозамбіком і Свазілендом. На території країни є країна-анклав Лесото, яка повністю оточена територією ПАР.

• Чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Південно-Африканська Республіка є одним з найперспективніших ринків. Економіка країни поєднує в собі соціально-економічні чинники, властиві як розвиненим країнам, так і країнам, що розвиваються. Нині країна дуже приваблива для підприємницької діяльності й інвестицій іноземного капіталу завдяки наявності розвиненої економічної інфраструктури, широкої технологічної бази, висококваліфікованого управлінського персоналу, а також великого ринку робочої сили.

Основні принципи, які проголосила держава, є зростання інвестицій в економіку; розвиток зовнішньої торгівлі; забезпечення вільного руху капіталу як усередині країни, так і на міжнародному рівні; вирішення соціальних проблем; приватизація підприємств державного сектору. Результатом реалізації цієї економічної програми став потужний розвиток підприємницької діяльності, збільшення іноземних інвестицій, розвиток економічної інфраструктури, розгалуженої мережі телекомунікативних систем і IP-технологій, низькі ціни на споживання електроенергії, її доступність на всій території країни.

На частку ПАР припадає понад 52 % електроенергії, 40 % промисловості і 30 % сільськогосподарської продукції, що виробляються на континенті. Це зумовлено насамперед значними запасами природних ресурсів (особливо мінерально-сировинних), які стали основою розвитку багатопрофільної промисловості. Саме з цієї причини близько 52 % експорту ПАР припадає на добувну промисловість.

Мал. 95. Місцеположення ПАР у регіоні Африка

Південна Африка - це ринок з високим рівнем доходу, що має великі запаси природних ресурсів. Тут добре розвинені фінансові, юридичні, комунікаційні, енергетичні й транспортні послуги. Фондова біржа є найбільшою в Африці однією серед 20 найліпших у світі.

• Система розселення. Населення зосереджено уздовж південного і південно-східного узбережжя, а також навколо Преторії. Східна частина країни заселеніша, ніж західна. Для населення країни характерна велика різноманітність як за расовими, так і за національними ознаками. Більшість населення, близько 80 %, - це представники негроїдної раси, які належать до різних етнічних груп (зулуси, коса, тсвана, сото й інші). Представників європеоїдної раси близько 10 %, здебільшого це нащадки європейських поселенців, які почали заселяти Південну Африку з кін. XVII ст., й іммігрантів з Європи, які прибули в ПАР у XX ст. Вони проживають у великих містах - Йоганнесбурзі, Дурбані, Порт-Елізабеті й Кейптауні (мал. 96). Близько 10 % населення - це представники змішаних рас.

Досить різноманітна релігійна структура населення. Тут поширені християнство, іслам, буддизм, юдаїзм і традиційні африканські релігії.

Рівень урбанізації у країні - 66 %. Найбільші міста країни: Йоганнесбург (населення близько 9 млн осіб), Кейптаун (близько 3,7 млн), Дурбан (близько 3,2 млн), Порт-Елізабет (близько 1,6 млн) й Іст-Лондон (близько 1 млн).

У віковій структурі переважають люди працездатного віку (59 %), діти й підлітки становлять 28 %, люди похилого віку - 13 %.

Різний національний склад населення зумовив у країні й багатомовність. У ПАР 11 державних мов: англійська, африкаанс, венда, зулу, коса, ндебеле, свати, північна сото, сесото, тсвана і тсонга. Більшість мешканців країни володіють кількома мовами. Англійська є основною мовою міжнаціонального спілкування і торгівлі.

• Особливості структури економіки. ПАР є постіндустріальною країною. У структурі зайнятості на сферу послуг припадає понад 65 % зайнятого населення і 69 % надходжень до ВВП, у промисловості - 26 % трудових ресурсів і 29 % надходжень до ВВП, а в сільському господарстві - 9 % працездатного населення та 3 % надходжень до ВВП.

У МПП країну визначають виробництва первинного сектору економіки, перш за все гірничодобувний комплекс (золото, хром, вугілля, залізна руда, марганець, нікель, фосфати, олово, уран, алмази, платина, мідь, кам’яна сіль, природний газ). Досить високого рівня розвитку досягло і сільське господарство (зернові, субтропічні культури, тонкорунне вівчарство, велика рогата худоба).

Розвинені також виробництва вторинного сектору. Переробна промисловість представлена чорного металургією, машинобудуванням, хімічними виробництвами. У ПАР сформувався найбільший в Африці промисловий район Вітватерсранд із центром у місті Йоганнесбурзі.

Мал. 96. Кейптаун

Високий рівень розвитку має третинний сектор економіки, або сфера послуг, яка охоплює економічну діяльність, пов’язану з послугами. Це розвинута фінансова і банківська діяльність, транспорт, торгівля, страхування, інформаційно-комунікаційна галузь, медицина, освіта. У країні цей сектор найбільший за кількістю працівників і зростає найдинамічніше.

• Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. ПАР - це одна з найбагатших на мінеральні ресурси держав світу. За запасами золота, платини, марганцевих руд країна посідає перше місце у світі. Велика частина південноафриканських родовищ унікальна за умовами і масштабами залягання ресурсів. Саме тому видобуток корисних копалин і переробна промисловість - основа економіки країни і виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни.

Видобуток золота дає близько 15 % загальносвітового видобутку цього металу. Йоганнесбург, у районі якого розташовані основні золотодобувні шахти, називають «золотим містом». Іншою важливою корисною копалиною є алмази. Саме з видобування цих двох ресурсів почався бурхливий економічний розвиток країни. У великих кількостях видобувають платину (до 85 % світового видобутку), паладій (30 % світового видобутку), марганець, хром, ванадій, цирконій, нікель, свинець, уран та інші цінні корисні копалини. ПАР - одна з провідних країн із видобутку кам’яного вугілля. Тут є значні поклади антрацитової групи вугілля.

Зважаючи на широку ресурсну базу в країні, розвинені чорна і кольорова металургія (виробництво марганцю і хрому, а також золота і платини). Основу енергетики країни становлять 13 великих теплових електростанцій, що працюють на вугіллі. Також в країні є одна атомна і кілька гідроелектростанцій. Досить розвинена хімічна промисловість. Дефіцит нафти спонукав виникнення хімічних підприємств, що виробляють бензин із вугілля. Працює легка (текстильна, швейна, шкіряна, взуттєва) промисловість, виробляються цемент, целюлоза, папір.

У ПАР розміщуються машинобудівні підприємства, що збирають автомобілі багатьох відомих марок - БМВ, «Мерседес», «Тойота», «Мазда» й ін. Добре розвинений судноремонт. Країна має потужну харчову промисловість. Тут виробляють оливкову олію, цукор, переробляють овочі і фрукти.

У ПАР дуже добре розвинене сучасне інтенсивне сільське господарство. І хоча ґрунти й агрокліматичні умови не дуже сприяють його розвитку (лише 12 % території придатні для обробітку), країна є великим експортером продуктів харчування: кукурудзи, тютюну, арахісу й інших продуктів.

• Особливості розвитку третинного сектору економіки. В економіці країни найвагоміше значення мають галузі третинного сектору. Тут найактивніше відбувається залучення інвестицій і впровадження передових технологій.

Розвивається фінансовий ринок. П’ять південноафриканських банків входять до числа 500 найбільших світових фінансових установ, а фондова біржа в Йоганнесбурзі є однією з 15 найбільших у світі.

Добре організовані й мають розгалужену мережу служби інформаційно-телекомунікаційних послуг. Так, ринок мобільних послуг і ІР-технологій ПАР демонструє один із найвищих темпів розвитку у світі. Найбільшою на континенті телекомунікаційною компанією є південноафриканська Telcom.

ПАР вирізняється наявністю сучасної транспортної мережі й інфраструктури. Кількість автомобільних і залізничних доріг перевищує аналогічні середні показники інших країн Африки в 10-15 разів. Наявність великих комерційних портів у Дурбані, Кейптауні, Порт-Елізабеті й Іст-Лондоні гарантують країні вихід на всі морські напрямки.

У ПАР розвиваються різні види туризму (діловий, пізнавальний, рекреаційний, екологічний).

• Зовнішні економічні зв’язки. ПАР входить до 25 найбільших світових експортерів. Доходи від зовнішньої торгівлі сягають 50 % ВВП, при цьому обсяг експорту перевищує обсяг імпорту. Основними торговельними партнерами ПАР є Китай, Німеччина, США, Японія, Велика Британія, Намібія, і обіг зовнішньої торгівлі з цими країнами дедалі збільшується.

Країна експортує золото, діаманти, платину, інші метали й мінерали, машини та обладнання. Імпортує машини та обладнання, хімікати, нафтопродукти, наукові прилади, продукти харчування.

• Міжнародні зв’язки України з ПАР. Сучасний стан міжнародних економічних відносин між Україною і ПАР характеризується порівняно низьким рівнем товарообігу, досить обмеженим переліком експорту й імпорту товарів. Прикладом співпраці між нашими країнами є авіаційна і транспортна сфери. Так, на ринку ПАР представлена продукція таких вітчизняних підприємств, як «Антонов» і «АвтоКраз».

Експорт України до ПАР складається з виробів хімічної продукції, мінеральних добрив, металопрокату, оптики, машинобудування, електроустаткування, літакобудування. Найбільші обсяги експортних поставок продукції здійснювали металургійна, хімічна і нафтохімічна промисловість, агропромисловий сектор. Експорт ПАР в Україну складався з палива (кам’яне вугілля), паливно-мастильних матеріалів, електроустаткування, хімічної продукції, тютюнових виробів, рибної продукції, фруктів і овочів.

Пріоритетним напрямом економічної співпраці є спільне надання послуг у сфері туризму і морського транспорту.

ГОЛОВНЕ

ПАР розташована на півдні континенту, на перехресті важливих міжнародних транспортних і торговельних шляхів.

У міжнародному географічному поділі праці країну визначають виробництва первинного сектору економіки, перш за все гірничодобувний комплекс.

Для населення країни характерна велика різноманітність як за расовими, так і за національними ознаками.

Південна Африка є постіндустріальною країною. У структурі економіки на сферу послуг припадає 69 % надходжень до ВВП, на промисловість - 29 %, а на сільське господарство - 3 %.

Пріоритетним напрямом економічної співпраці ПАР і України є паливна промисловість, аграрний комплекс, спільне надання послугу сфері туризму і морського транспорту.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Охарактеризуйте особливості географічного положення Південної Африки.

2. Опишіть особливості структури та розміщення населення країни.

3. Які чинники визначають місце країни в міжнародному географічному поділі праці?

4. Порівняйте особливості розвитку промисловості й наявності корисних копалин.

5. Користуючись картами атласу, назвіть найбільші промислові центри ПАР і їхню спеціалізацію. Поясніть особливості розміщення промислового виробництва країни.

6. Складіть візитівку Південної Африки.

ДОСЛІДЖЕННЯ (на вибір учня/учениці)

1. «Три кити» економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туристи.

2. ПАР серед країн Африки: порівняльний аналіз.

3. ПАР: розвиток країни після ліквідації режиму апартеїду.