Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

§ 42. ЕКОНОМІКИ КРАЇН АФРИКИ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Чинники, що впливають на розвиток економіки країни.

Які товари на світовий ринок постачають країни Африки?

• Особливості економіки країн Африки. Держави в Африці суттєво відрізняються одна від одної та від інших країн світу. Більшість з них перебуває на низькому рівні економічного розвитку, а лише незначна частка країн має індустріальний і постіндустріальний рівень. Це пояснюється тим, що порівняно недавно вони були колоніальними володіннями. Наслідки цього проявляються в житті країн і в наш час. Так, для багатьох африканських держав характерна примітивна структура господарства і незначні обсяги виробництва, технологічна і загальна економічна відсталість і нерозвиненість. Загалом Африка - найменше розвинутий у промисловому відношенні регіон. Для промисловості є характерним переважання видобувної промисловості, що орієнтована на світовий ринок, і погано розвинена переробна промисловість. Багато сучасних виробництв, як-от приладобудування, радіотехнічне й електронне машинобудування, автомобілебудування, у більшості країн узагалі відсутні або представлені окремими підприємствами.

Так, наприклад, у країнах, що розташовані південніше Сахари, проживає близько 10 % населення світу, а виробляється лише 0,25 % світового ВВП і близько 1 % продукції вторинного сектору економіки. Лише дві країни - ПАР і Нігерія дають майже 50 % ВВП цього регіону.

Загальна економічна відсталість регіону проявляється в показнику ВВП на одну особу. З урахуванням цього майже половина країн регіону за рівнем економічного розвитку належить до найменш розвинутих країн світу. Наприклад: Чад, Сомалі, Ефіопія, Мозамбік, Руанда, Демократична Республіка Конго.

Близько 20 країн є розвитковими, але з низькими показниками ВВП на одну особу. Це Нігерія, Гана, Кенія, Ботсвана, Зімбабве й інші.

Окремі країни Африки є розвитковими, але з найліпшими економічними показниками. Як правило, це країни - експортери палива (Лівія, Алжир) та інших цінних ресурсів, туристичні регіони (Єгипет), нові індустріальні країни (Туніс, Маврикій, Ангола).

Єдина країна Африки, що належить до групи розвинених країн, - це Південна Африка (ПАР). За всіма показниками економічного розвитку їй належить на континенті перше місце. На її частку припадає 28 % ВВП і 39 % обсягу промислового виробництва.

На сьогодні Африка здебільшого ще сприймається багатьма як досить відсталий і периферійний регіон світу. Так, за основними економічними показниками й індикаторами людського розвитку більшість країн посідають невисокі позиції у світових рейтингах. Проте дедалі більше розвинених країн і міжнародних організацій відзначають високий ресурсний, людський і економічний потенціал регіону в нових умовах глобальної світової економіки.

Тому вже сьогодні ми спостерігаємо зростання інвестицій розвинутих країн світу в Африканський регіон. Так, упродовж 2000-2014 рр. середньорічні темпи зростання ВВП в Екваторіальній Гвінеї перевищували 20 %, Анголі - 12 %, Нігерії - 9 % та Ефіопії - 8 %. За цими показниками вони поступалися лише окремим країнам Східної і Південної Азії.

• Первинний сектор економіки. Сільське господарство є основою економіки багатьох країн регіону. У ньому зайнято 2/3 економічно активного населення (в окремих країнах до 90 %). Частка сільського господарства у країнах на південь від Сахари становить пересічно понад 40 % від ВВП. Значною проблемою для його розвитку є стихійні лиха (засухи, повені), хвороби рослин, шкідники. Тому середня врожайність зернових культур і бавовнику у 2-3 рази нижча за середньосвітові показники. Низькою є і продуктивність тваринництва. Значну частину потреб у продукції сільського господарства (до 30 %) забезпечує імпорт.

Основними сільськогосподарськими культурами є: маніок, ямс і батат, що вирощують у зоні екваторіальних і тропічних лісів. У посушливіших районах саван головними культурами є різні сорти проса і сорго. На експорт вирощують арахіс, олійну пальму, оливкове дерево, какао, каву, чай, бавовник, цитрусові, банани, цукрову тростину та інші. Особливо значна роль країн континенту у виробництві какао. Близько 60 % світового виробництва какао-бобів сконцентровано в Кот-д’Івуарі, Гані й Камеруні (мал. 89). Вирощують бавовник переважно в Єгипті й Судані, фініки - у Танзанії і Кенії.

Тваринництво є одним із найстаріших напрямів господарювання багатьох країн Африки. У ПАР, Ефіопії, Малі, Судані, Нігері й інших переважає екстенсивне пасовищне скотарство. Загалом для тваринництва характерна низька продуктивність, що призводить до дефіциту м’ясних і молочних продуктів.

• Лісове і рибне господарство. Африка - регіон, багатий на лісові й рибні ресурси. Переважна частина лісових ресурсів сконцентрована в екваторіальних країнах Західної і Центральної Африки: Кот-д’Івуарі, Камеруні, Габоні, Конго, Гані й інших. Ці країни постачають на світовий ринок близько 20 % тропічної деревини.

Морське рибальство переважає на атлантичному континентальному шельфі, особливо в його південній і північній частинах. Сучасний риболовецький флот і рибопереробна промисловість є в ПАР, Марокко і деяких інших країнах. Промислово оброблену рибу експортують до інших країн. Прісноводну рибу виловлюють у багатьох річках і озерах.

• Добувна промисловість. У структурі господарства провідне місце належить гірничодобувній промисловості. За окремими видами корисних копалин Африка є лідером у світі. Тут видобувається 96 % світових алмазів, 76 % золота, 67 % кобальтових і хромітових руд, 57 % марганцевих руд.

Є великі запаси фосфоритів, уранових і мідних руд, азбесту й графіту. На континенті видобувається 10 % світової нафти.

На півночі материка сформувався Сахарський район видобутку корисних копалин (Єгипет, Лівія, Алжир, Марокко, Туніс) (так званий Магриб). Тут є значні поклади нафти, природного газу, залізних, титанових руд, фосфоритів та ін. Західно-Гвінейський район характеризується видобуванням золота, алмазів, залізних руд, бокситів. Східно-Гвінейський район - багатий нафтою, газом, рудами металів.

Мал. 89. Какао-боби

Мал. 90. Райони добувної промисловості

У Центральній Африці, на півночі Замбії і півдні Демократичної Республіки Конго розташований «мідний пояс» - район, що має унікальні родовища високоякісної міді, а також кобальту, цинку, свинцю, кадмію, германію, золота, срібла (мал. 90).

На півдні материка розташований найбільший гірничопромисловий район в Анголі, Зімбабве, Ботсвані і ПАР. Тут видобуваються практично всі види паливних, рудних і нерудних копалин, за винятком нафти, газу і бокситів. Продукція гірничодобувної промисловості здебільшого йде на експорт.

Головні експортери нафти - Нігерія, Лівія, Алжир, міді - ДР Конго, Замбія, залізної руди - Ліберія, Мавританія, марганцевої руди - Габон, фосфоритів - Марокко, уранових руд - Нігер, Габон, алмазів і золота - Ангола, Намібія, ДР Конго, ПАР. ДР Конго - головний світовий виробник і експортер кобальту.

• Вторинний сектор економіки в більшості країн недостатньо розвинутий. Структура обробної промисловості представлена нескладними виробництвами легкої і харчової промисловості й окремими підприємствами інших галузей.

Лише в небагатьох, досить розвинутих, країнах є підприємства чорної і кольорової металургії, машинобудування, хімічної і нафтопереробної промисловості. Це ПАР, Єгипет, Алжир, Туніс, Марокко, Нігерія, Гана.

Енергетика регіону розвинена недостатньо, незважаючи на розвиток, що отримав цей сектор економіки в останні десятиріччя. Частка Африки у світовому виробництві електроенергії становить близько 2 %. Найбільше цей сектор розвинений в ПАР, де 98 % електроенергії виробляють ТЕС. В інших країнах, як-от Єгипет, Нігерія, ДР Конго, розвивається гідроенергетика.

Чорна металургія переважно представлена переробними підприємствами; 80 % продукції дають підприємства, розміщені в ПАР. Є в регіоні і підприємства кольорової металургії, що базуються на багатих сировинних ресурсах. Виробництво міді зосереджено в Замбії, ДР Конго і ПАР. Алюмінієва промисловість представлена підприємствами в Єгипті, Камеруні й Гані.

Машинобудування в Африці найліпше розвинене в ПАР. Тут переважають виробництва транспортного і гірського устаткування та військової техніки. В інших країнах воно представлене лише окремими підприємствами, в основному складальними, зосередженими у великих містах.

В окремих країнах Африки швидко розвиваються нафтопереробна і хімічна промисловість. Найбільше таких підприємств розташовано в ПАР і Нігерії. Також розвиваються вони в країнах Північної Африки.

У сучасній Африці поширене традиційне ремісниче виробництво, особливо у внутрішніх районах з напівнатуральним господарством.

Особливістю розміщення господарства більшості країн Африки є зосередження економічної діяльності в кількох центрах і значні відмінності у рівні економічного розвитку окремих територій і країн.

Економічно найрозвинутішими в Африці є території біля столиць, що стали важливими економічними центрами ще в колоніальний період, а також портів, через які здійснюються міжнародні торговельні відносини і де сконцентровані окремі переробні підприємства. Наприклад, це район Олександрії в Єгипті, Касабланки в Марокко і Лагосу в Нігерії. Великі промислові й економічні центри виникли в районах добування корисних копалин («мідний пояс» у Замбії і ДР Конго, райони видобування нафти і газу в Алжирі й Лівії, промислові райони ПАР).

Наразі в Африці формується кілька великих промислових районів. Найпотужніший склався в ПАР (Йоганнесбург, Преторія, Кімберлі, Кейптаун та ін.). Значні промислові центри зосереджені в північноафриканських країнах (Туніс, Алжир, Марокко, Лівія), а також у Єгипті (Олександрія, Каїр, Хелуан, Порт-Саїд). Ще один важливий промисловий район Африки - «мідний пояс», з основними центрами в Замбії і Конго. Кілька районів формуються в Західній Африці (Лагос-Ібадан, нафтопромисловий район дельти Нігеру, портові міста Гани, Кот-д’Івуар).

• Третинний сектор економіки: особливості становлення і закономірності розміщення. Випереджальне зростання третинного сектору економіки (сервізація економіки) є важливою тенденцією сучасної світової економіки. Сфера послуг (банківсько-фінансові, транспортні, телекомунікаційні, консалтингові послуги, туризм, роздрібна торгівля) до цього часу більшості країн Африки залишається менш розвинутою, ніж у країнах з розвинутою економікою, наприклад ПАР.

Найрозвинутіша ця сфера у Південній Африці й окремих країнах Північної Африки. У ПАР, Єгипті, Тунісі (мал. 91), Марокко й інших країнах активними темпами розвивається туристичний сектор економіки, ринок інжинірингових послуг, комунікаційних та інформаційних технологій. У регіоні активно розвивається роздрібна інтернет-торгівля.

Мал. 91. Курорти Тунісу

Більшість країн Центральної, Східної і Західної Африки з низьким рівнем розвитку економіки значно поступаються за розвитком третинного сектору. Сфера послуг зазвичай тут представлена торгівлею, телекомунікаційними і транспортними послугами.

• Транспорт. Африка посідає останнє місце серед усіх частин світу за основними показниками розвитку транспорту. На частку континенту припадає лише 4 % вантажообігу і 3 % пасажирообігу світу. Його сучасний стан є наслідком довготривалого колоніального існування більшості країн регіону. Про це свідчить переважаючий тип транспортної мережі: переважна спрямованість із внутрішніх районів вирощування або видобування експортної сировини до портів та інших транспортних центрів. Найшвидше розвиваються автомобільний і трубопровідний транспорт. Їхня частка у внутрішньому вантажообігу країн континенту становить відповідно 20 і 17 %. Проте основна частина вантажів і значна частина пасажирів перевозиться залізницями - понад 55 %.

Автомобільний транспорт є найважливішим у перевезенні пасажирів і охоплює великі території. У більшості країн, поряд з порівняно невеликою кількістю сучасних автомобільних доріг із твердим покриттям, дуже багато ґрунтових, частина яких непридатна для пересування у вологий сезон. Сучасні шосейні дороги є біля столичних або промислових міст.

У нафтодобувних і деяких інших країнах швидкими темпами розвивається трубопровідний транспорт, який за вантажообігом поступається лише залізничному.

Частка річкового і морського транспорту у внутрішніх перевезеннях менше від 5 % у кожного. Практично всі зовнішні перевезення здійснюються морським транспортом.

Загалом розвиток, розміщення транспорту, густота транспортної мережі значно відрізняються в різних країнах. Найвищі показники розвитку комплексу спостерігаються у Південній Африці й у країнах Північної Африки, що відображає загальний рівень економіки цих регіонів, у багатьох районах Сахари, Намібу, Калахарі, екваторіальних і тропічних лісів транспорт практично відсутній. Так, наприклад, у таких країнах, як Нігер, Чад, ЦАР, Сомалі, Руанда, Бурунді, і нині не існує залізниць.

• Найважливіші міжнародні транспортні магістралі. До недавнього часу на материку існувала одна трансафриканська автомагістраль - Магрибська. Вона зв’язує всі країни Північної Африки від Марокко до Єгипту (Рабат-Каїр) і проходить уздовж узбережжя Середземного моря.

Мал. 92. Міжнародні транспортні коридори

У 1980-ті рр. за сприяння міжнародних організацій були розроблені проекти кількох міжнародних транспортних коридорів, які створюються і донині (мал. 92). Серед них:

1. Транссахарська магістраль, що проходить територією Алжиру, Малі, Нігеру і Нігерії.

2. Транссахельська магістраль Дакар (Сенегал) - Нджамена (Чад).

3. Трансафриканська магістраль Лагос (Нігерія) - Момбаса (Кенія), що проходить територією шести країн.

4. Трансафриканська магістраль у напрямку Північ-Південь, що проходить від Каїра (Єгипет) до Габороне (Ботсвана).

• Туристичні райони. В Африці туризм посідає значне місце в економіці таких країнах, як Єгипет, Гамбія, Коморські Острови, Сейшельські Острови, Маврикій, Танзанія, Кенія, Сенегал, Бенін, Мадагаскар, Уганда. Найбільші доходи від туризму отримують ПАР, Туніс, Марокко, Єгипет, Сейшельські о-ви, Зімбабве, Кенія, на які припадає понад 60 % усіх доходів країн континенту від туристичної діяльності.

За оцінками Всесвітньої туристичної організації, у наш час на частку Африки припадає 3 % світових доходів від туризму і близько 4 % кількості туристів у світі. Загалом частка туризму у ВВП країн, розташованих на південь від Сахари, перевищує 10 %.

В Африці виділяють головні напрямки туризму: культурний туризм (відвідування пам’яток історії й культури); екотуризм; курортний (морський) туризм; подорожі і сафарі-тури.

Порівняно з іншими регіонами світу Африка має свої конкурентні переваги у сфері туризму здебільшого завдяки неповторності об’єктів природи і пам’яток історії, своєрідності побуту і традицій культури місцевих народів, привабливості подорожей нестандартними маршрутами, відпочинку на морських пляжах протягом року.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Використовуючи Інтернет, з’ясуйте: які переваги і недоліки міжнародної спеціалізації країни на виробництві сировини і ресурсів, готової продукції, на наданні послуг?

ГОЛОВНЕ

Держави в Африці суттєво відрізняються одна від одної і від інших країн світу. Більшість з них перебуває на низькому рівні економічного розвитку, а лише незначна частка країн має індустріальний і постіндустріальний рівень.

Загалом Африка - найменше промислово розвинутий регіон. У структурі господарства провідне місце належить гірничодобувній промисловості. За окремими видами корисних копалин Африка посідає провідні місця у світі.

Сільське господарство - основа економіки багатьох країн регіону. У ньому зайнято 2/3 економічно активного населення (в окремих країнах - до 90 %).

Види діяльності третинного сектору економіки до цього часу в більшості країн Африки залишаються менш розвинутими, ніж у країнах із розвинутою економікою, наприклад ПАР.

На частку країн Африки припадає 3 % світових доходів від туризму і близько 4 % кількості туристів у світі.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Обґрунтуйте причини загальної економічної відсталості регіону.

2. Користуючись картами атласу і мал. 90, визначте основні райони зосередження різних груп корисних копалин: паливних, рудних, нерудних, дорогоцінних та ін. Які країни найбільше забезпечені мінерально-сировинними ресурсами? Складіть презентацію «Корисні копалини Африки».

3. Назвіть основні промислові регіони Африки.

4. Наведіть приклади продукції сільського господарства, яку пропонують на світовому ринку країни Африки.

5. Розробіть маршрут перебування в одній із країн Африки з туристичною метою.