Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

• знати домінуючі складники третинного, вторинного і первинного секторів економіки високорозвиненої країни та країн, що розвиваються; найбільші міста, світові міста, промислові райони, технополіси, найбільші аеропорти, морські порти, фінансові центри і туристичні райони країн регіону;

• уміти складати комплексну економіко-географічну характеристику США, Канади, Бразилії;

• пояснювати розміщення основних промислових районів (центрів) обробної промисловості та формування спеціалізованих районів товарного сільського господарства, існування мало освоєних і неосвоєних районів у межах країн;

• порівнювати роль, чинники розвитку та особливості суспільної і просторової організації окремих виробництв у США і Канаді;

• характеризувати чинники міжнародної спеціалізації, структуру експорту та імпорту товарів і послуг країн регіону;

• оцінювати роль економічної свободи і підприємництва в соціально-економічному розвитку США; позитивні та негативні економічні та екологічні наслідки глобалізації в Бразилії;

• пропонувати власні ідеї щодо об’єднання зусиль людства задля призупинення знеліснення сельви.

§ 37. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. НАСЕЛЕННЯ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Які країни і коли колонізували Америку?

Що таке діаспора?

• Місце країни у світі та регіоні. Сполучені Штати Америки (США) займають понад 1/3 Північної Америки (мал. 76). Територія країни утворюється з трьох частин. Основна частина — це суміжні 48 штатів між Канадою і Мексикою. На крайньому північному заході регіону на однойменному півострові розташована інша частина - територія Аляски (49-й штат). У центральній частині Тихого океану знаходиться 50-й штат країни — Гавайські острови. Крім того, США належить низка островів у Тихому й Атлантичному океанах. За розмірами території (понад 9 млн км2) США посідає 3-тє місце у світі.

За формою державного устрою США - федерація, що складається з 50 штатів і федерального округу Колумбія. За формою правління США є президентською республікою.

США — найбільша за своїм економічним, політичним і військовим потенціалом країна сучасності. При 4,6 % населення світу на неї припадає 24,4 % світового ВВП. У 2016 р. її ВВП становив 18,5 трлн дол. (більше тільки в Китаю), тобто близько 58 тис. дол. США на душу населення.

Мал. 76. Місцеположення Сполучених Штатів Америки в регіоні

Економіка США живиться багатими природними ресурсами. Країна - один з найбільших у світі виробників енергетичних ресурсів і є світовим лідером за виробництвом природного газу, атомної і вітрової енергії.

США мають одне з найвисокоефективніших господарств у світі. За показником економічної конкурентоспроможності країна поступається у світі лише Швейцарії. США тримають першість за рівнем продуктивності праці, розвитком наукових досліджень і наукоємних виробництв і послуг, в освоєнні космосу і воєнному виробництві. США - країна з дуже високим рівнем розвитку людини і рівнем її життя. Середня тривалість життя в США становить 80 років.

Економіка США дуже впливає на всю систему світогосподарських зв’язків. Долар США є валютою, що найчастіше використовується в міжнародних розрахунках. Американська модель економічного росту є зразком для багатьох країн.

Перетворення США на наймогутнішу державу світу є наслідком збігу надзвичайно сприятливих обставин - природного середовища, соціально-економічних і політичних умов. Ця країна користувалася західноєвропейськими людськими і фінансовими ресурсами, технічними і науковими досягненнями Європи. Проте, на відміну від Європи, дві світові війни не тільки не завдали їй шкоди, а навпаки, збагатили її і на кілька десятиліть позбавили від західноєвропейських і японських конкурентів.

США є державою-засновницею і найвпливовішим членом Ради Безпеки ООН, а також воєнного блоку НАТО.

• Населення. США називають «державою іммігрантів». Адже на сьогодні американці - це більш як на 72 % так звані «білі», тобто вихідці Європи, майже на 13 % - чорношкіре населення, майже на 5 % - азійці. Інші - це різні народи, що населяють Аляску і тихоокеанські острови. Офіційною мовою у США проголошено англійську. Водночас мешканці послуговуються іспанською, а також іншими європейськими мовами.

Нині чисельність населення США становить 323 млн осіб. За кількістю населення США поступаються лише Китаю й Індії, але значно відстають від них.

Демографічна ситуація в США є типовою для високорозвинених країн: низький природний приріст, «старіння» населення, велика частка працюючих економічно самостійних жінок. Станом на 2017 р. загальне зниження народжуваності (12,5 народжень на 1 тис. мешканців) супроводжується зниженням смертності (8,2 смертей на 1 тис. мешканців), тому природний приріст населення є незначним (0,81 %).

Важливим чинником зростання чисельності населення була і залишається імміграція. У США іммігрантів більше, ніж у будь-якій іншій країні. Лише впродовж 2015 р. до країни прибуло 47 млн мігрантів.

Імміграція значною мірою впливає на працересурсний потенціал країни. Адже США є найбільшим «імпортером інтелекту» у світі. Щороку до країни мігрують десятки тисяч висококваліфікованих спеціалістів, підготовлених в інших країнах. Їх приваблюють висока заробітна платня і можливості ефективної наукової діяльності. Ще більшу групу мігрантів становить некваліфікована робоча сила. За її рахунок США мають достатню кількість низькооплачуваних робітників у всіх секторах господарства.

• Українська діаспора США. Перша хвиля імміграції до США, що з часом і сформувало українську діаспору, розпочалась наприкінці XIX ст. Це була так звана економічна імміграція, основною причиною якої було прагнення поліпшити своє матеріальне становище.

Історія географії

Упродовж 1877-1911 рр. до США переселилися приблизно 700 тис. українців, здебільшого з теперішніх західних областей. Це була трудова селянська еміграція. Проте, на відміну від Канади, українці в США осідали в містах, оскільки роздача «вільних» земель уже закінчилася. Тому працювали вони здебільшого на шахтах і фабриках. У подальшому це сприяло їхній швидшій інтеграції в новостворене американське суспільство і дало змогу стати його невід’ємною частиною.

Друга хвиля української імміграції до США припала на міжвоєнний період (20-30-ті рр. XX ст.). У цей час серед українців з’явилися перші політичні іммігранти.

Третя хвиля імміграції прибула до США впродовж 1947-1951 рр. і належала до категорії так званих «переміщених осіб». Це ті, хто після Другої світової війни перебував у таборах для біженців і військовополонених у західноєвропейських країнах.

Початок четвертої хвилі імміграції до США припав на середину 1980-х років. У цей період чимало українців, користуючись можливістю відвідати родичів в Америці, залишалися там на постійне проживання. Четверта хвиля імміграції так само має економічний характер. Однак вона якісно відрізняється від трьох попередніх. Четверту хвилю імміграції часто називають інтелектуальною, адже практично кожен українець, який іммігрував до США, має середню освіту, і значна частина іммігрантів має вищу освіту.

На сьогодні українська громада є одним із найбільших і найактивніших етнічних осередків у США. За офіційними даними перепису 2006 р., у США проживало понад 963 тис. вихідців з України. За неофіційними даними, що є в україномовних виданнях, на теренах США мешкають до 2 млн українців. Найбільше їх проживає у великих містах - Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, Лос-Анджелесі тощо.

Важливою проблемою сучасної української імміграції у США є значна кількість осіб, які живуть і працюють у цій країні нелегально.

• Розселення населення. Населення країни розподілене по території дуже нерівномірно. Це обумовлено як історією заселення території США європейцями, так і природними умовами. Найбільшу чисельність населення мають південні штати (Каліфорнія, Техас, Флорида), найменшу - північні й гірські (Вайомінг, Аляска, Вермонт).

Мал. 77. Нью-Йорк - найбільше місто США

Густота населення США є відносно низькою порівняно з багатьма іншими розвиненими країнами через її розміри. Середня густота населення тут перевищує 35 осіб/км2.

Найвища густота характерна для районів скупчення міст, де міські агломерації, зливаючись одна з одною, утворили гігантські мегалополіси.

Країна дуже урбанізована, у містах проживає 82 % населення країни. Великі міські агломерації поширені по всій східній половині США, а також подекуди на заході країни.

Найбільша міська зона сформувалася на Атлантичному узбережжі між Бостоном і Вашингтоном. Це Північно-Східний мегалополіс (інша назва Приатлантичний), або так званий Босваш, де густота населення близько 360 осіб/км2. Чисельність населення цього мегалополіса, протяжністю майже 1 тис. км і площею 170 тис. км2, становить понад 40 млн. Саме тут розташовано найбільше місто країни - Нью-Йорк (мал. 77), чисельність населення якого становить 8 млн осіб.

Другий за чисельністю мегалополіс виник у Приозер’ї і зветься Чипіттс (інша назва Приозерний), адже охоплює південне узбережжя Великих озер від Мілуокі через Чикаго, Клівленд і далі до Пітсбурга. Тут загалом мешкає близько 35 млн осіб. Чикаго є третім за чисельністю містом США, тут живе близько 3 млн осіб.

Наймолодший мегалополіс США утворився в Каліфорнії, зветься Сан-Сан, оскільки простягається від Сан-Франциско через Лос-Анджелес до Сан-Дієго. Чисельність населення тут перевищує 20 млн осіб. Лос-Анджелес серед міст країни посідає друге місце із чисельністю близько 4 млн осіб.

Найбільший на півдні і четвертий за чисельністю у США мегалополіс — це Техаський, що в штаті Техас, простягається від Далласа, Форт-Ворта до Х’юстона. Тут загалом проживає понад 7 млн американців.

ГОЛОВНЕ

США - найбільша за своїм економічним, політичним і військовим потенціалом країна сучасності.

США відрізняється багатонаціональним і строкатим расовим складом населення, яке сформувалося внаслідок зовнішніх міграцій.

Українська громада є одним із найбільших і найактивніших етнічних осередків у США.

Населення США розподілено по території країни дуже нерівномірно.

США - високоурбанізована країна, де сформувалися потужні міські агломерації.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Чим вирізняються США з-поміж інших держав світу?

2. Порівняйте демографічну ситуацію у США і провідних європейських країнах, знайдіть спільне й відмінне.

3. Розкрийте особливості формування української діаспори у США.

4. Поясніть причини нерівномірного розселення населення США.