Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

Розділ 4. Америка

• знати склад регіону; приклади країн Америки, що належать до різних форм державного правління, різних типів та підтипів за рівнем економічного розвитку; основні райони видобування мінеральних ресурсів, осередки переробної промисловості; мегаполіси, найбільші морські порти, аеропорти-хаби, найбільші фінансові центри, світові міста в Америці;

• уміти характеризувати особливості формування населення субрегіонів; рівні і темпи урбанізаційних процесів, форми сільського розселення в окремих країнах регіону;

• вирізняти основні риси господарства ключових країн нової індустріалізації та невеликих країн плантаційного господарства;

• пояснювати розміщення основних промислових районів і центрів, світових міст, спеціалізованих сільськогосподарських районів, осередків туризму в регіоні;

• робити висновки про причини нерівномірності економічного розвитку субрегіонів Америки;

• оцінювати вплив інтеграційних процесів у регіоні на економічний розвиток країн; роль США у соціально-економічному розвитку регіону.

§ 33. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА РЕГІОНУ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Які материки входять до складу Америки?

Хто відкривав і освоював Америку?

• Особливості географічного положення Америки та її склад. Американський регіон - це величезний масив суходолу в Західній півкулі між Атлантичним і Тихим океанами (мал. 68). За класифікацією ООН, великий регіон Америка поділяється на кілька менших за розмірами субрегіонів: Північна Америка, Карибський басейн, Центральна Америка і Південна Америка. Крім того, частину Америки між південним кордоном США на півночі й Антарктидою на півдні називають Латинська Америка.

Мал. 68. Місцезнаходження регіону Америка на земній кулі

• Сучасна політична карта Америки. Виникнення сучасних держав Америки стало наслідком Великих географічних відкриттів і європейської колонізації. Піонерами колоніальних загарбань були дві держави - Іспанія і Португалія. Пізніше до них приєдналися Англія, Франція і Нідерланди, які й до сьогодні подекуди здійснюють управління окремими територіями в Америці. Так само мають свої володіння в регіоні США і Данія.

Загалом на політичній карті Америки налічується 58 незалежних держав і залежних територій. Найбільше їх у Карибському басейні - 29, зокрема й 13 держав і 16 залежних територій. У Південній Америці - 12 держав і 4 залежні території. У Центральній Америці лише незалежні держави (8). А у Північній Америці тільки 2 держави і 3 залежні території. Отже, на політичній карті регіону загалом 35 держав і 23 залежні території.

• Форми державного правління і адміністративно-територіального устрою країн. У регіоні мають місце різні форми державного правління. Найпоширенішою тут є республіканська форма правління - 25 держав.

Президентські республіки, де президент є главою держави й уряду і де відсутній прем’єр-міністр, є частим явищем в Америці. До таких республік належать, зокрема, США, Домініканська Республіка, Гватемала, Гондурас, Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Чилі й ін. Лише в одній президентській республіці Америки є прем’єр-міністр - це в Перу.

Прикладом парламентських республік, де роль президента значно менша і верховенство має парламент, є Домініка, а також Тринідад і Тобаго. Інші дві держави - Гайана і Гаїті - належать до президентсько-парламентських (змішаних) республік. Тут має місце певне врівноваження сильної президентської влади й ефективного контролю парламенту за діяльністю уряду.

Поряд із республіканською формою правління ще 10 держав в Америці обрали конституційну монархію. Окремі країни є членами Британської Співдружності націй - Антигуа і Барбуда, Барбадос, Беліз, Гренада, Ямайка й ін.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За додатковими джерелами інформації, зокрема й Інтернетом, складіть перелік членів Британської Співдружності націй в Америці.

Країни Америки різняться й за адміністративно-територіальним устроєм. Наприклад, Канада, США, Аргентина, Венесуела, Мексика, Бразилія, Сент-Кітс і Невіс належать до федерацій. У таких країнах їхні окремі частини (провінції, штати, федеральні округи тощо) мають певну самостійність у межах держави. Але більшість держав в Америці є унітарними.

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Країни Америки досить різняться за розмірами території. Половина країн регіону за цим показником належить до малих країн. Це насамперед, острівні країни в басейні Карибського моря. Так, територія найменшої в Західній півкулі країни Сент-Кітс і Невіс (269 км2) утричі менша за територію Києва. Водночас Канада за розмірами території посідає друге місце у світі. Її площа (9,9 млн км2) дорівнює площі цілого регіону - Європи.

• Типи країн за рівнем економічного розвитку. Рівень розвитку країн Америки не однаковий. Лише дві країни - США і Канада належать до розвинутих країн. Отже, більшість країн регіону є країнами, що розвиваються.

Попри це деякі з них вирізняються високим рівнем доходів на душу населення. До прикладу, такими є Антигуа і Барбуда, Багамські Острови, економіка яких ґрунтується переважно на міжнародному туризмі. Іншим прикладом є одна з найрозвинутіших країн Латинської Америки - Уругвай (мал. 69), яку називають «латиноамериканською Швейцарією».

Та якщо Уругвай свою економіку будує, спираючись на сільське господарство, то інша країна з високими доходами - Чилі - розвиває власну економіку передусім завдяки гірничодобувній промисловості.

Найбіднішою країною в регіоні є Гаїті - країна з низьким рівнем доходів (менше ніж 800 дол. на душу населення). Більшість країн Америки - це держави з доходами вище середніх (від 4 тис. до 12 тис. дол. на душу населення) і нижче середніх (від 1 тис. до 4 тис. дол. на душу населення; табл. 1).

Мал. 69. Монтевідео - столиця Уругваю

Таблиця 1. Рівень доходів на душу населення країн Америки

Регіон

Країна

Рівень доходів на душу населення

Північна Америка

Канада

США

Високий

Карибський басейн

Антигуа і Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Сент-Кітс і Невіс, Тринідад і Тобаго

Високий

Куба, Домініка, Домініканська Республіка, Гренада, Ямайка, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадіни

Вище середнього

Гаїті

Низький

Центральна Америка

Мексика, Беліз, Коста-Рика, Панама

Вище середнього

Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Сальвадор

Нижче середнього

Південна Америка

Уругвай, Чилі

Високий

Аргентина, Бразилія, Колумбія, Еквадор, Гайана, Парагвай, Перу, Суринам, Венесуела

Вище середнього

Болівія

Нижче середнього

• Міжнародні організації. Суттєві відміни між країнами Америки не виключають їхнього тісного співробітництва, зокрема й у торгівлі. Прикладом є Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА, від англ. North American Free Trade Agreement, NAFTA). Вона створена для усунення перешкод у торгівлі і є найбільшою у світі регіональною зоною вільної торгівлі. НАФТА об’єднує лише три, але досить великі за територією, людськими ресурсами й економічним потенціалом країни - США, Канаду і Мексику.

Іншим економічними угрупованням є МЕРКОСУР (від іспанського Mercado Comun del Sur - Південноамериканський спільний ринок). За розмірами й економічним потенціалом МЕРКОСУР є третьою зоною вільної торгівлі після ЄС і НАФТА. До нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай і Венесуела. Ще п’ять держав - Чилі, Болівія, Перу, Колумбія й Еквадор - є асоційованими членами цього союзу і мають право дорадчого голосу.

Канада і США є також членами військово-політичного союзу - НАТО (від англ. North Atlantic Treaty Organization - NATO), який загалом об’єднує 29 держав Північної Америки і Європи. Головною метою цієї організації є забезпечення свободи і безпеки країн-членів.

ГОЛОВНЕ

Американський регіон - це величезний масив суходолу в Західній півкулі між Атлантичним і Тихим океанами, що поділяється на чотири менші за розмірами регіони. На політичній карті Америки 35 держав і 23 залежні території.

Найпоширенішою в Америці є республіканська форма правління, більшість держав в Америці є унітарними.

Лише дві країни Америки - США і Канада належать до розвинутих країн, інші є розвитковими країнами.

Країни Америки співпрацють в економічній і військово-політичній сферах.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Назвіть найголовніші риси географічного положення Американського регіону.

2. Наведіть приклади держав Америки з різними формами правління.

3. Поясніть, що спільного в адміністративно-територіальному устрої держав Північної Америки.

4. За таблицею 1 «Рівень доходів на душу населення країн Америки» визначте регіон Америки, де найбільше країн із невисоким рівнем доходів.