Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

Розділ 3. Океанія

• знати чинники міжнародної спеціалізації країни; особливості природних умов і ресурсів, демографічних та урбанізаційних процесів, розміщення населення та секторів економіки в регіоні; найбільші промислові осередки, найбільші морські порти, світові міста в Австралії;

• уміти складати комплексну економіко-географічну характеристику Австралії;

• аналізувати динаміку природного та механічного руху населення країни;

• давати оцінку забезпеченості мінеральними ресурсами країни;

• використовувати тематичні карти для обґрунтування особливостей системи розселення та розміщення виробництва товарів і послугу межах країни;

• пояснювати особливості зональної спеціалізації сільського господарства та розміщення основних осередків добувної та обробної промисловості в країні;

• характеризувати структуру експорту та імпорту товарів та послуг країни;

• робити висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих районів країни;

• оцінювати місце Австралії на світовому ринку продукції первинного сектору економіки.

§ 30. АВСТРАЛІЯ У СВІТІ ТА РЕГІОНІ. СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

На які поклади корисних копалин багата Австралія?

Як формувалося населення Австралії і як воно розміщене?

• Місце Австралії у світі. Офіційна назва країни - Австралійський Союз (мал. 63). Це єдина у світі держава, що цілком розташована на одному континенті (включно з прилеглими островами, на межі двох океанів - Індійського й Тихого. За площею - країна-материк посідає шосте місце у світі (7,7 млн км2). Натомість за кількістю населення (24,5 млн) вона перебуває лише у п’ятому десятку країн, а за його густотою (3 особи/1 км2) належить до найменш заселених країн світу.

Австралія відносно ізольована від інших регіонів світу, від яких її відокремлюють великі океанічні простори. Отже, Австралія була достатньо віддалена від основних джерел військової напруженості, і тому її практично не торкнулися війни XX ст. Одним зі сприятливих чинників геополітичного розташування країни є відносна близькість до «нових індустріальних держав» Південно-Східної Азії. Утім останнім часом технічний прогрес у сфері транспорту й засобах зв’язку, а також процеси глобалізації наблизили Австралію й до інших регіонів.

Мал. 63. Австралія

Сучасна Австралія належить до економічно найрозвиненіших держав - перебуває серед перших 20-ти країн з найбільшою економікою. Уже 25 років поспіль, незважаючи на світові кризи, валовий національний продукт цієї країни щорічно зростає на 2-3 %.

Австралія має високий показник доходів на душу населення - 49 тис. дол. Середня тривалість життя тут одна з найвищих у світі - понад 80 років. У 2016 р. країна посіла друге місце у світі за Індексом людського розвитку. У країні розвинуті всі три сектори економіки. Австралія один зі світових лідерів (друге місце після Великої Британії) щодо впровадження електронного уряду - використання інформаційно-комунікаційних технологій для надання різноманітних державних послуг населенню.

З іншого боку, Австралія зберегла деякі ознаки розвиткових країн. Адже на відміну від більшості високорозвинених держав світу головну статтю експорту Австралії становить сировина, зокрема мінеральна. Австралія - одна з найбагатших мінеральними ресурсами країн світу. Країна посідає провідні місця у світі за запасами і видобутком залізної руди, золота, бокситів, свинцю, цинку, нікелю, урану тощо (див. Додаток 3).

Найбільші родовища мінеральних ресурсів розташовані на заході Австралії, на який припадає близько 69 % австралійського золота, майже увесь нікель, алмази, тантал і літій, а також основні поклади залізних руд, бокситів і мінеральних пісків (ільменіт, рутил і циркон).

Найбільші родовища залізної руди зосереджені в залізорудному басейні Хамерслі, що на північному сході Австралії. Залізні руди тут розробляються відкритим способом і не потребують збагачення. Світову славу має й розташоване в цій частині країни родовище алмазів Аргайл (мал. 64), де видобувають 90 % усіх алмазів Австралії. Основні видобувні регіони бокситів - Квінсленд, Західна Австралія і Північна територія. Поблизу Перта й на західному узбережжі півострова Кейп-Йорк розташовані другі у світі після Гвінеї за обсягом запаси бокситів.

Значні поклади в країні також і кам’яного й бурого вугілля, за запасами і видобутком якого Австралія входить до першої п’ятірки країн світу. На противагу рудним родовищам, більша частина кам’яного вугілля зосереджена на сході - у штатах Квінсленд і Новий Південний Уельс.

Мал. 64. Родовище алмазів Аргайл

Продукція сировини перекриває власні потреби країни і традиційно орієнтується переважно на експорт. У 2015-2016 рр. експорт ресурсів сягнув 157 млрд дол., що становило 51 % експорту товарів і послуг Австралії.

• Система розселення. Субекваторіальна савана, тропічні пустелі й напівпустелі майже не заселені. Переважна кількість населення розміщена на південно-східній, разом із Тасманією (близько 60 % населення), і південно-західній окраїнах - у добре зволожених субтропічних, помірних і частково тропічних прибережних районах. Тут розташовані найбільші міста країни, які є центрами ділової активності. Передусім саме тут, переважно у великих містах, на які припадає лише 0,2 % суходолу країни, виробляється близько 80 % вартості всіх товарів і послуг Австралії.

Австралія має високий рівень урбанізації - близько 90 %, що є одним із найвищих показників у світі. І він продовжує поступово зростати. Серед міських поселень особливе значення мають столиці штатів. Найбільші з них - Сідней (5 млн осіб) і Мельбурн (близько 5 млн осіб). Окрім них, ще три міста мають чисельність населення понад 1 млн - це Брісбен (2,4 млн), Перт (2 млн) і Аделаїда (1,3 млн). У цих п’яти містах мешкає понад половину населення Австралії.

Мельбурн визнано найліпшим містом світу для життя. Крім нього, ще два австралійські міста - Аделаїда і Перт потрапили до провідної десятки міст світу, де є найліпші умови для проживання людей.

У внутрішніх областях, де густота населення не перевищує 1 особу на кілька квадратних кілометрів, населення сконцентровано навколо гірничопромислових центрів. Вони розкидані по всій території країни і є його невід’ємною рисою.

У сільській місцевості переважає фермерське розселення, причому у внутрішніх районах ферми віддалені одна від одної на десятки або сотні кілометрів.

Як відомо, сучасне населення Австралії сформувалося завдяки емігрантам. Упродовж останніх 10 років кількість австралійських мешканців, які народилися за кордоном, продовжувала зростати. Причому частка населення Австралії, що народилася в Європі, неухильно знижується, тоді як частка азійських народів зростає.

Нині майже 29 % населення (7 млн осіб) - це діти мігрантів або власне мігранти. Станом на 2016 р. кількість австралійців українського походження становить близько 39 тис. осіб. Українці посідають лише 35-те місце серед етнічних груп, що мешкають в Австралії.

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Англійська мова є в Австралії національною мовою, але населення країни розмовляє загалом понад 300 мовами. Найпоширеніші з них - це мандаринська (діалект китайської мови), італійська, арабська, кантонська (традиційна для китайських іммігрантів) і грецька.

Австралія належить до країн, що створюють сприятливі умови для мігрантів. Щоправда, останнім часом вимоги австралійської влади стали жорсткішими щодо умов, за яких потенційний мігрант може отримати роботу і стати мешканцем країни. Для цього потрібно, щоб він відповідав висунутим критеріям щодо мови, кваліфікації, досвіду роботи, віку. Крім того, країна намагається привабити до себе висококваліфікованих спеціалістів, учених. Важливим елементом еміграції є так звана студентська еміграція. Адже в майбутньому не потрібно буде витрачати кошти на навчання й адаптацію.

ГОЛОВНЕ

Австралія - одна з найрозвинутіших країн світу.

Головну статтю експорту Австралії становить сировина.

Населення країни розміщене нерівномірно і зосереджене в містах, переважно у південно-східній і південно-західній частинах країни.

Важливим елементом еміграційної політики Австралії є «студентська еміграція».

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Визначте особливості географічного положення Австралії.

2. Чим Австралія вирізняється у світі?

3. Де розташовані найважливіші райони видобутку корисних копалин?

4. Поясніть нерівномірне розселення населення країни по території.

5. Яку роль в економіці країни відіграють міста?

6. Охарактеризуйте зміни, що відбуваються у структурі населення Австралії, і поясніть значення міграційної політики для цього процесу.