Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

Розділ 1. Європа

• знати й показувати на карті субрегіони і країни Європи, її «центральну вісь» розвитку, найбільші промислові регіони, основні райони видобування мінеральних ресурсів, світові європейські міста, найбільші морські порти, аеропорти-хаби, фінансові центри;

• розуміти зміни, що відбуваються на політичній карті Європи;

• розрізняти форми державного правління і територіального устрою країн Європи, їхні типи і підтипи за рівнем економічного розвитку;

• уміти характеризувати особливості природних умов і ресурсів, демографічних та урбанізаційних процесів, розміщення населення і секторів економіки в регіоні;

• уміти пояснювати особливості міжнародної спеціалізації європейських країн;

• уміти оцінювати місце Європи у світі, позитивні й негативні наслідки глобалізації в економіці та культурі європейських країн.

§ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ЄВРОПИ. СКЛАД РЕГІОНУ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Де проходить межа між Європою та Азією?

Що таке економіко-географічне положення території?

• Загальні відомості про Європу. Європа - один із макрогеографічних регіонів світу, що виділені ООН. Охоплює площу близько 10,5 млн км2, її населення на початок 2017 р. налічувало понад 740 млн осіб.

На території Європи існують 44 незалежні держави, серед яких найбільша (Росія) і найменша (Ватикан) за площею у світі, 6 залежних територій і частково визнані та невизнані країни.

Європа завжди впливала і продовжує впливати на світову політику й економіку. Саме в Європі ще 450 р. до н. е. народилася демократія. «Сучасна людина - дитина європейської культури» - так говорять, коли йдеться про значення європейської цивілізації для всього світу. Всебічний розвиток особистості, якість життя, права людини, принципи й механізми її соціального захисту були започатковані й розвивалися саме в країнах Європи. Регіон завжди був і є центром суспільного, зокрема політичного, економічного, соціального прогресу. Як наслідок, багато європейських країн належать до найрозвиненіших у світі.

Європа - це регіон, у якому ми живемо, розвиваємося й розбудовуємо незалежну Україну, встановлюємо відносини з близькими й далекими сусідами, шукаємо надійних партнерів. Ось чому географічні знання про особливості розвитку країн усієї Європи є надзвичайно важливі для кожної людини, зокрема європейця.

• Особливості економіко-географічного положення Європи. Економіко-географічне положення будь-якого регіону - це його положення відносно різних об’єктів, що мають певне економічне значення. Європа розміщена на заході материка Євразія. Найближчими сусідами європейських країн є країни Африки й Азії, а далекими - країни Америки. Завдяки такому положенню Європа відіграє роль великого мосту між різними регіонами. Тому через Європу пролягли важливі міжнародні транспортні шляхи.

Європейські береги омивають води Атлантичного, Північного Льодовитого і Тихого океанів. Таке положення регіону дуже вигідне, адже прямий вихід до моря більшості європейських країн сприяє розвитку зовнішньої торгівлі, морського транспорту й економічному розвитку. Важливим чинником є віддаленість територій від морських узбереж: що ближче вони до моря, то активніше розвиваються. Так, віддаленість країн Західної Європи від морів не перевищує 600 км, що сприяє їхньому економічному розвитку. Кількість країн, що не мають виходу до моря, становить понад 30 %.

Берегова лінія Європи значно розчленована. Площа півостровів становить четверту частину від усієї площі Європи, а на острови припадає понад 700 тис. км2. Тому окремі з країн є острівними (Велика Британія) чи розміщуються на півостровах (Іспанія, Італія, Норвегія, Швеція), що впливає на їхній розвиток і навіть визначає їхню міжнародну спеціалізацію.

Переважна частина Європи лежить у помірному географічному поясі, умови якого сприятливі для життєдіяльності населення. Найпівнічніші частини Європи розташовані за Полярним колом, а південні - у субтропічному поясі, що значно освоєний людиною для життя і розвитку різних сфер економіки. Європа багата на різноманітні природні ресурси, серед яких найбільше господарське значення мають мінерально-сировинні, земельні й рекреаційні.

• Склад регіону. Субрегіон - це частина макрогеографічного регіону світу, що вирізняється схожими географічними умовами, населенням, господарством та часто й історичним розвитком. За пропозицією ООН, Європу поділяють на такі субрегіони, як Північна, Південна, Західна і Східна Європа (мал. 2). Цей поділ є суто географічним. Залежно від політичної та економічної ситуації окремі країни можуть належати до різних груп країн і відповідно субрегіонів.

Мал. 2. Субрегіони Європи за пропозицією ООН

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись офіційним сайтом ООН і мал. 2, визначте межі субрегіонів Європи та позначте їх на контурній карті. Який із субрегіонів є найбільшим за площею і кількістю країн?

До субрегіону Західна Європа належать Німеччина, Франція, Монако, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Ліхтенштейн, Австрія і Швейцарія. Західноєвропейський субрегіон є ядром економічного і соціального розвитку всієї Європи. Західноєвропейські країни є економічними лідерами за показником ВВП не лише в Європі, а й у світі, а їхній ВВП на душу населення в кілька разів перевищує середньосвітовий показник. У структурі господарства Західної Європи переважає сфера послуг (третинний сектор економіки), при цьому ефективно розвивається й матеріальне виробництво (промисловість і сільське господарство), яке є надзвичайно високотехнологічним. Країни субрегіону мають провідні позиції у сфері інновацій, високий рівень конкурентоспроможності національних господарств, високі соціальні стандарти, добре розвинуте громадянське суспільство.

Країнами Східної Європи є Україна, Білорусь, Молдова й Росія - колишні республіки СРСР. До цього субрегіону також належать Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія і Болгарія. Майже всі країни Східної Європи подолали складний перехідний етап розвитку від планової до ринкової економіки. У результаті реформування національних господарств було обрано різні шляхи подальшого розвитку. Нині країни субрегіону відрізняються неоднаковим рівнем соціально-економічного розвитку (мал. 3), різними проблемами соціального характеру, наприклад зростанням безробіття, а також загостренням геополітичної ситуації, зокрема в Україні.

Усі країни Східної Європи беруть активну участь у зовнішній торгівлі, освоюючи нові ринки збуту товарів і послуг, у спільному підприємництві й інвестиційних проектах.

До Північної Європи належать 10 країн. Окрім країн Феноскандії - Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, до регіону належать також Велика Британія, Ірландія, Ісландія і Балтійські країни - Латвія, Литва й Естонія. Включення останніх трьох країн до Північної Європи зумовлено не так географічним положенням, як історичними особливостями розвитку.

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

ООН змінила статус Балтійських країн. У січні 2017 р. ООН змінила статус країн Балтії - Естонії, Латвії і Литви - з держав Східної Європи на країни Північної Європи. «ООН офіційно змінює Статус країн Балтії - зі Східної Європи на Північну Європу. Це саме те, до чого ми належимо», - зазначив Артіс Пабрікс, латвійський політик, депутат Європарламенту.

Mал. 3. Показник ВВП на душу населення в країнах Східної Європи, дол. (за даними МВФ, 2016 р.)

Країни Північної Європи відрізняє від країн інших європейських субрегіонів їхнє розміщення на півночі, географічна близькість, спільність історичного розвитку, порівняно стабільний і досить високий рівень економічного розвитку, про що свідчать показники ВВП на душу населення, незначна чисельність населення і високий рівень життя людей.

До Південної Європи належать країни Середземномор’я. Серед них три країни Піренейського півострова - Португалія, Іспанія та Андорра; Італія, що займає як материкову частину, так і Апеннінський півострів і групу островів, а також такі країни-карлики, як Сан-Марино і Ватикан. До субрегіону належать країни Балканського півострова — колишні республіки Югославії - Хорватія, Чорногорія, Словенія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Сербія, а також Мальта, Греція, Албанія.

У Південній Європі є як економічно розвинені країни, так і такі, де рівень розвитку нижчий і вирізняється нестабільністю. Відмінності в рівнях розвитку країн Південної Європи пов’язані як з історією розвитку країн, так і із сучасним станом інфраструктури, залученням інвестицій в економіку, експлуатацією ресурсів, проявом різних ризиків - природних, політичних, соціальних, екологічних. У субрегіоні зосереджені найвідоміші культурні та рекреаційні центри світового значення.

ГОЛОВНЕ

Європа - західний макрорегіон материка Євразія, який займає площу понад 10 млн км2 з населенням понад 740 млн осіб.

Європа має зручне економіко-географічне положення.

За пропозицією ООН, Європу поділяють на чотири субрегіони - Західну, Східну, Північну і Південну Європу.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які найважливіші особливості економіко-географічного положення Європи?

2. Які країни Європи є континентальними, морськими, острівними?

3. Порівняйте субрегіони Європи за географічним положенням, складом країн та економічним розвитком.

4. Поясніть значення Європи для суспільного розвитку.

5. Знайдіть на карті європейські субрегіони та позначте їхні межі на контурній карті.

6. Користуючись картами атласу, визначте найбільші за площею і населенням країни, що повністю лежать у межах Європи. До яких субрегіонів вони належать?