Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

• знати домінуючі складники секторів економіки країн регіону; сутність понять «рівень урбанізованості країни» і «темпи урбанізації»; найбільші міста країн, світові міста, промислові райони, технополіси, найбільші морські порти, аеропорти, фінансові й туристичні центри країн;

• уміти складати комплексну економіко-географічну характеристику країн регіону; аналізувати динаміку чисельності та статево-вікову структуру населення окремих країн;

• проектувати вплив демографічних процесів на працересурсний потенціал країни;

• давати оцінку ресурсозабезпеченості окремих країн;

• використовувати тематичні карти для обґрунтування особливостей системи розселення, розміщення виробництва товарів і послуг, напрямків основних транспортних магістралей у межах країни; рейтинги показників соціально-економічного розвитку країн для обґрунтування їхнього місця у світі та регіоні;

• порівнювати чинники міжнародної спеціалізації Японії, Китаю, Індії; позитивні та негативні наслідки глобалізації в економіці та культурі азійських країн;

• пояснювати особливості спеціалізації сільського господарства та розміщення основних районів (центрів) обробної промисловості;

• характеризувати структуру експорту та імпорту товарів і послуг країн регіону;

• робити висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих районів у Китаї, Японії та Індії;

• висловлювати власні судження щодо перспектив взаємовигідного співробітництва України з країнами Азії.

§ 24. ЯПОНІЯ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Чим Японія відома у світі?

Як природні умови впливають на життя і діяльність людини?

• Місце країни в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Японія займає площу у 372,2 тис. км2, кількість населення - 127,4 млн осіб. Столиця - місто Токіо, в якому мешкає понад 26 млн осіб (мал. 47). Офіційна мова - японська, проте більшість японців добре володіє англійською. Грошова одиниця - японська єна. Країна поділяється на 47 префектур. Японія - конституційна монархія, проте імператор є лише символом нації і реальною владою не володіє. Давня назва Японії - Ніппон, що означає «джерело Сонця». Ця давня назва відображена на прапорі Японії: червоний диск у центрі полотнища означає сонце, що сходить.

Японія розташована у Східній Азії на чотирьох великих островах (Хоккайдо, Хонсю, Сікоку, Кюсю) і майже чотирьох тисячах дрібних островів, які омиваються водами Тихого океану і його морями — Охотським, Японським, Східнокитайським. Найближче до Японії розташовані Курильські острови (Росія) і Республіка Корея, яка відділена від японських островів Корейською протокою (мал. 48).

Мал. 47. Токіо - столиця Японії

Мал. 48. Японія в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Особливістю країни є те, що вона сильно залежить від міжнародної торгівлі, активно беручи участь при цьому в міжнародному поділі праці. У країні мало мінерально-сировинних ресурсів, тому використовують їх дуже раціонально. Країна на понад 80 % залежить від імпорту енергоносіїв і сировини. Японська економіка розвивається за принципами сталого розвитку, і, попри зростання обсягів промислового виробництва, вдалося зберегти прийнятний рівень використання природних ресурсів. При цьому майже всі вони імпортуються зі США, Китаю й Австралії.

Японія посідає четверте місце після США, Китаю і ФРН в міжнародній торгівлі. Провідне місце в її експорті належить якісній продукції машинобудування і металопродукції, а в імпорті - паливу, продовольству, сировині. Основною характеристикою міжнародної спеціалізації японської промисловості є великий експортний потенціал на ринках машинобудівної продукції. Провідною є країна і в розвитку й виробництві високотехнологічних товарів. Більшість світової продукції інтегральних схем високої потужності виробляється в Японії. Лідером країна є і в сфері біотехнології, хімії, високочистої кераміки.

За індексом технологічних досягнень Японія на четвертому місці у світі після Фінляндії, США і Швеції. Країна посідає друге місце у світі за кількістю виданих патентів, поступаючись лише США, випереджаючи Південну Корею, Китай, Республіку Корея, ФРН, Францію. Майже половина промислових роботів світу припадає також на Японію.

Японські компанії активно працюють на світовому фондовому ринку. Японія посідає 2-ге місце у світі з експорту інвестицій (15 % від загальносвітового обсягу). Вісім японських компаній належать до числа 50 найбільших інвесторів світу. Основні капіталовкладення зосереджені в кредитній сфері, торгівлі і нерухомості. Основним ринком додатка капіталу є країни Азійсько-Тихоокеанського регіону, США і Європи.

Японія бере активну участь у міжнародних економічних відносинах. Вона підтримує тісні економічні відносини зі США, Китаєм, країнами Європейського Союзу, Республікою Корея. В експорті промисловості японці дедалі більше роблять акцент на якості, а не на кількості. Основний продукт - складні і дорогі товари: оптика, роботи, електронні вироби. Нині виробництво масових і недорогих товарів переносять у китайські філії й інші країни Південно-Східної Азії, але технічно складну збірку і виробництво Японія традиційно робить сама.

Багато транснаціональних корпорацій беруть свій початок з Японії. В основному ТНК представлені великими японськими автомобільними компаніями, такими як Toyota, Nissan, Mitsubishi, і електричними компаніями Hitachi, Sony, Toshiba.

• Система розселення. Японія - мононаціональна країна, тут японці становлять 99 % населення. Серед інших національностей є корейці, що потрапили на японські острови як дешева робоча сила, та корінне населення айни на о. Хоккайдо, яке значно асимілювалося. Японія має нині найбільший у світі показник очікуваної тривалості життя - 83 роки. Державними релігіями є буддизм (із X ст.) і синтоїзм.

Переважна кількість японців - містяни, які замешкують у перенаселених містах - мегалополісах.

В Японії немає природного приросту населення (0 %). Низька народжуваність і рекордна тривалість життя можуть перетворити Японію на країну літніх людей. До 2025 р. очікується зменшення чисельності населення на 7 млн осіб. А частка працездатного населення зменшиться з 57 до 45 %.

Японія - одна з найбільш густозаселених держав у світі. Переважна кількість населення оселяється на вузьких смугах прибережних рівнин. Більша частина території країни гориста, сейсмічно небезпечна, з невеликими площами сільськогосподарських угідь. Лише 18 % території сприятливі для проживання. Тому регіони Токіо-Йокогама, Осака-Кобе-Кіото, Нагоя, північної частини Кюсю (Кітакюсю-Фукуока) - це великі багатомільйонні агломерації. Уздовж головної транспортної осі, яка з’єднує ці агломерації, сформувався Тихоокеанський промисловий пояс Японії. У східній частині цього поясу від Токіо-Йокогама до Осака-Кобе склався другий у світі за кількістю населення мегалополіс - Токайдо (понад 65 млн осіб).

ГОЛОВНЕ

Японія - острівна, мононаціональна, постіндустріальна високорозвинута країна.

Держава лежить у Східній Азії на чотирьох великих островах (Хоккайдо, Хонсю, Сікоку, Кюсю) і майже чотирьох тисячах дрібних островів.

Особливістю країни є те, що вона сильно залежить від міжнародної торгівлі, активно беручи участь при цьому в міжнародному поділі праці.

Основною характеристикою міжнародної спеціалізації Японії є великий експортний потенціал на ринках машинобудівної продукції.

За індексом технологічних досягнень Японія посідає четверте місце у світі.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Охарактеризуйте особливості географічного положення Японії.

2. Обґрунтуйте особливості розселення населення країни.

3. Які чинники визначають місце країни в міжнародному географічному поділі праці?

4. Назвіть особливості структури та розміщення населення Японії.