Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

§ 18. РОСІЯ І БІЛОРУСЬ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

Де проходять кордони України з Росією та Білоруссю?

Які природні ресурси Росії мають світове значення?

• Місце країн у світі та регіоні. Росія і Білорусь - колишні республіки Радянського Союзу, які розвиваються як суверенні держави з 1991 року. Офіційна назва Росії, східного сусіда України, Російська Федеративна Республіка. За площею - 17,1 млн км2 - Росія є найбільшою державою у світі. За формою правління - президентсько-парламентська республіка, за державним устроєм - федерація. Російська мова є державною мовою і мовою міжнаціонального спілкування. Грошова одиниця - рубль.

Офіційна назва північного сусіда України - Республіка Білорусь, яка розмістилася на площі у 207,6 тис. км2. У державі існує президентська форма правління. Президент наділений значними повноваженнями. Білорусь - унітарна держава. Офіційними мовами Білорусі є білоруська і російська мови, а грошовою одиницею - білоруський рубль.

Територія Росії розташована у двох частинах світу. Північ країни лежить за Полярним колом, а південь - на широті 42°. Її перетинає десять часових поясів. Росія має найбільше число прикордонних держав (16) і морів (13). Незважаючи на значні морські кордони, Росія переважно оточена суходолом. Тут дуже мало зручно розташованих портів. Загалом географічне положення РФ зручне для розвитку господарства і налагодження зовнішньоекономічних зв’язків.

Білорусь займає континентальне положення. Крім України, вона межує з Росією, Литвою, Латвією і Польщею. Суттєвим недоліком економіко-географічного положення країни є відсутність виходу до моря. Через Білорусь проходять важливі транспортні шляхи, зокрема трубопроводи до країн Центральної і Північної Європи.

ВВП Росії у 2016 р. становило 1,3 трлн дол. За цим показником країна входить до десяти провідних країн світу. ВВП Білорусі в цьому самому році - 165,4 млрд дол. В останні роки в обох країнах спостерігається зниження економічного розвитку пересічно на 3 % за рік.

Структура ВВП за секторами економіки Росії і Білорусі відрізняється від інших, особливо високорозвинутих країн Європи. Так, частка промислового сектору Росії у ВВП становить майже 36 %, сільського господарства - понад 4,0 %, сфери послуг - близько 60 %. Розподіл структури ВВП Білорусі схожий з російською. Так, на промисловість припадає 41 % створення ВВП, сільське господарство - понад 9 %, а частка сфери послуг становить близько 50 %. Ці дані підтверджують, що Росія і Білорусь - індустріально-аграрні країни.

До рейтингового списку Global 500 у 2016 р. увійшло лише 5 ТНК Росії (табл. 1). Переважна їх кількість працює в нафтогазовій промисловості.

Таблиця 1. ТНК Росії зі списку Global 500, 2016 р.

Місце компанії*

Компанія

Сфера діяльності

Дохід, млн дол.

Прибуток, млн дол.

1/56

Gazprom

Нафтогазова

99464

12822

2/76

Lukoil

Нафтогазова

84677

4765

3/118

Rosneft Oil

Нафтогазова

64749

5810

4/199

Sberbank

Банківські послуги

45608

3655

5/478

VTB Bank

Банківські послуги

22449

175

• Основні чинники, що визначають місце країн у міжнародному поділі праці. Росія багата на різноманітні природні ресурси, які переважно і визначають її міжнародну спеціалізацію. У країні відкрито і розвідано близько 20 тис. родовищ корисних копалин. Світове значення мають нафта і газ. Серед інших мінеральних ресурсів важливими є родовища кам’яного вугілля, залізної і мідної руд, алмазів.

Росія багата й на інші природні ресурси - водні, лісові, земельні, які відіграють важливу роль в економіці країни. Водні ресурси потужних сибірських річок використовують для вироблення дешевої гідроенергії. Значні площі лісів сприяють розвитку лісової промисловості, тому на Росію припадає близько 30 % світового експорту необробленої деревини. Земельні ресурси, особливо європейської частини Росії, використовують під сільськогосподарські угіддя.

Ресурсна база Білорусі незначна і обмежена торфом як паливною сировиною, калійною сіллю для виробництва мінеральних добрив і невеликою кількістю нафти. Велике значення для розвитку сільського господарства мають земельні ресурси. У країні створений природно-заповідний фонд, який широко використовують у рекреаційній діяльності.

Важливим чинником економічного розвитку для Росії і Білорусі є працересурсний потенціал. В обох країнах простежується деяке зменшення робочої сили, зниження її якості і відтік висококваліфікованих кадрів за кордон. В умовах швидкого розвитку сучасних технологій загалом зросла роль наукового потенціалу. Проте є низка проблем щодо впровадження наукових досягнень у виробництво. Нині в Росії працює 1/10 усіх учених та інженерів-розробників світу. Утім частка країни на світовому ринку високотехнологічної продукції становить лише 0,5 %.

У Білорусі ряд промислових об’єднань, зокрема таких, як «Інтеграл», «Горизонт», «Витязь», у співробітництві з науковими установами поступово посідають передові позиції у сфері сучасних технологій.

• Населення. За кількістю населення Росія посідає дев’яте місце у світі. У європейській частині Росії, яка охоплює 25 % площі, проживає близько 80 % населення країни. При цьому частка мешканців азійської частини останніми роками зменшується. Загалом понад 50 % населення зосереджено в 30 районах країни, на які припадає лише 7 % її території. Це переважно південні регіони країни, пересічна густота населення яких зростає до 50 осіб/км2. Середня тривалість життя населення є нижчою, ніж в інших європейських країнах, на понад 10 років, розрив у середній тривалості життя між російськими жінками (76,5) і чоловіками (64,7) найвищий у світі.

Нині 74 % населення проживає в містах, а 26 % - у селах. Третина жителів країни мешкає у великих містах-мільйонерах: Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді, Самарі тощо. Навколо цих міст сформувалися міські агломерації. Нині їх 50, у них проживає 50 % населення країни. Найбільші агломерації Росії - Московська (понад 80 міських населених пунктів), Санкт-Петербурзька (понад 55).

Росія - багатонаціональна держава. У ній проживає понад 160 народів, з яких близько 100 є корінними народами країни, 80 % від усього населення становлять росіяни. Національними меншинами є татари, українці, башкири, чеченці та ін.

Історія географії

Українська діаспора в Росії. Українці в Росії становлять найбільшу діаспору у світі (нині, за різними оцінками, від 2 до 3 млн осіб). Присутність українців на території сучасної Росії починається від часів Київської Русі. Друга хвиля русько-української людності припадає на добу Козаччини. Кількість українців у Росії поступово зростала протягом XVI-XIX ст., а 1926 р. становила близько 8 млн осіб. У повоєнні роки українці чисельно становили 3,4 млн, у 1989 р. - 4,4 млн. Найбільше українців мешкає в Москві, Санкт-Петербурзі, у районах Курська, Воронежа, Саратова, Самари, Астрахані, Владивостока та ін. регіонах Росії.

Чисельність населення Білорусі має тенденцію до зменшення і становить нині близько 10 млн осіб. Густота населення в країні невисока, її пересічний показник - майже 50 осіб/км2.

На території Білорусі проживають представники 130 національностей. Серед них найбільш представницькими є білоруси (81 %), росіяни (11 %), поляки (4%), українці (2 %) та інші (євреї, вірмени, азербайджанці, литовці і грузини).

Кількість сільського населення постійно зменшується. На нього припадає, як і в Росії, нині 26 % усього населення. У містах проживає 74 % населення Білорусі. Найбільшими містами є Мінськ, Гомель, Могильов, Вітебськ, Гродно, Брест, Бобруйськ, Барановичі, Борисов, Пінськ та ін. Навколо Мінська сформувалася міська агломерація.

• Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країн. Міжнародну спеціалізацію Росії насамперед визначає добувна промисловість, у якій сформовані ТНК. Серед них - «Газпром» і «Лукойл». Експортоорієнтованими є також чорна і кольорова металургія, хімічна промисловість і машинобудування. Машинобудівний комплекс Росії виробляє майже все - від побутових приладів до аерокосмічної техніки. Проте не вся продукція комплексу є нині конкурентоспроможною на світових ринках.

У Білорусі серед провідних промислових виробництв виділяються виробництво добрив, шин, синтетичних матеріалів, продукції нафтохімії, а також автомобілебудування, приладобудування, тракторобудування. Інтенсивно розвиваються і мають міжнародне значення харчова і легка промисловість. Розвитку останніх приділяється значна підтримка з боку держави, є намагання вивести її на світовий ринок.

• Спеціалізація сільського господарства. Сільське господарство Росії спеціалізується на вирощуванні зерна, цукрового буряку, соняшнику, фруктів, овочів, а також на розведенні великої рогатої худоби м’ясо-молочного напряму. За загальним збором зернових культур Росія посідає 4-те місце у світі, після Китаю, США та Індії. Проте країна не задовольняє всіх своїх потреб у сільськогосподарській продукції і є великим її імпортером.

Розвиток аграрного сектору економіки Білорусі пов’язаний як з природними чинниками, так із аграрною політикою держави. Рослинництво посідає провідні позиції в сільськогосподарському виробництві. На майже 10 млн га угідь вирощують зернові культури, картоплю, льон, цукровий буряк і овочі. Тваринництво представлене скотарством, свинарством, птахівництвом, які поки не відповідають вимогам світового товарного тваринництва.

• Особливості розвитку третинного сектору. У сфері послуг Росії особливе значення має транспортний комплекс і банківська система. Транспортна мережа країни розміщена нерівномірно. Більшість шляхів зосереджено в європейській частині. У перевезенні пасажирів провідне місце належить залізничному транспорту. За останні роки вантажообіг транспорту Росії значно зменшився, змінилася його структура. Зокрема, підвищилася частка трубопровідного і морського транспорту, а знизилася - річкового та залізничного. Морський торговельний флот налічує 1149 суден, що ходять під прапором Росії, 439 суден, що ходять під прапорами країн, у яких зареєстровані. Найбільші морські порти розташовані в містах Новоросійськ, Санкт-Петербург, Приморськ.

Найбільшими аеропортами Росії є московські, а національним авіаперевізником - Аерофлот, який володіє 170 літаками.

Банківська сфера розвивається в Росії швидкими темпами. Це помітно через зростання активів та капіталу банків, хоча кількість банків значно скоротилася. Найбільшими банками Росії є «Збербанк», «Зовнішторгбанк», «Газпромбанк», «ВТБ Банк», «Альфа Банк» та інші, в яких працює кілька сотень тисяч службовців, а їхні сумарні активи перевищують кілька десятків мільярдів доларів. Особливістю російської банківської сфери є значна концентрація їх центральних офісів у великих містах.

Третинний сектор економіки Білорусі представлений насамперед різноманітним транспортом. Транспортна система країни має понад 5,5 тис. км залізниць, 83 тис. км автомобільних доріг, майже 8 тис. км магістральних газопроводів, 3 тис. нафтопроводів. Основу транспортного комплексу становить залізничний транспорт, на який припадає близько 75 % вантажоперевезень і 50 % перевезень пасажирів. Авіаційний транспорт майже повністю використовують для виконання міжнародних перевезень. Білоруські авіалінії здійснюють повітряні сполучення з країнами СНД.

Важливим напрямами сфери послуг Білорусі є туризм і фінансово-банківська сфера, які в останні роки розвиваються швидкими темпами.

• Характерні риси просторової організації господарства. За рівнем економічного розвитку в Росії виділяють 11 економічних районів і одну спеціальну економічну зону (Калінінградська область). Кожний район відрізняється своею спеціалізацією, особливостями розміщення секторів економіки і включення в загальну схему господарства. Нині в Росії суттєво загострилися суперечності між різними економічними районами щодо отримання бюджетних коштів. Визначилися регіони-донори (Москва, Санкт-Петербург та цілий ряд областей Європейської Росії, а також Свердловська, Челябінська, Тюменська та ін. області) і регіони - отримувачі допомоги з федерального бюджету. У цілому значно зросла роль Москви в контролі та перерозподілі економічних ресурсів країни, що негативно впливає на економіку країни і відносини між економічними суб’єктами Федерації.

У Білорусі створені 4 вільні економічні зони (БЕЗ «Мінськ», БЕЗ «Брест», ВЕЗ «Вітебськ», ВЕЗ «Гомель-Ратон») з ліберальними умовами господарювання у вигляді податкових пільг. Кожна ВЕЗ має свою спеціалізацію. Так, «Мінськ» - найбільший промисловий регіон Білорусі. Тут виробляють 1/4 всієї промислової продукції країни. «Гомель-Ратон» спеціалізується на випуску сільськогосподарського устаткування й кабелів, хімічній промисловості, сільському господарстві і харчовій промисловості, у ВЕЗ «Брест» виробляють електроніку, вовняні тканини і споживчі товари тривалого користування, «Вітебськ» виробляє продукцію хімічної промисловості, текстиль, продукти нафтохімії.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись картами атласу, визначте основні центри і райони розвитку господарства Росії і Білорусі, їх спеціалізацію.

• Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Росією та Білоруссю. Основними пріоритетами зовнішньоекономічної діяльності Росії є посилення азійського і латиноамериканського зовнішньоекономічного вектору (з Китаєм, Індією, Японією, Венесуелою, Бразилією та ін. країнами). Традиційними статями російського експорту є нафта і природний газ, деревина та продукція первинної обробки деревини, хімічної промисловості, метали, продукція військово-промислового комплексу. Основними споживачами російських товарів є країни СНД, Китай, Німеччина, Італія, Білорусь. Структура імпорту представлена широким спектром промислових та продовольчих товарів. Це - машини й обладнання, ліки, зерно, цукор, м’ясо, металургійні напівфабрикати та ін. Основними експортерами товарів до Росії є ті самі країни: Китай, Німеччина, Білорусь, Казахстан, Італія, США та інші.

Починаючи з 2014 р. взаємовідносини між Росією та Україною значно загострилися. Анексія Росією АР Крим, сприяння сепаратистським угрупованням у розв’язанні війни на Донбасі та всіляка їх підтримка призвели до суттєвого зменшення товарообігу між країнами, значного обмеження двосторонніх відносин у всіх сферах економіки й у гуманітарному співробітництві. Країни ЄС, США, Україна та ін. (усього 41 держава) змушені були ввести проти Росії санкції - політичні та економічні заходи, спрямовані на припинення агресії Росії проти України.

Білорусь експортує машини й устаткування, продукцію хімічної промисловості, метали, тканини, харчові продукти, ліс, будівельні матеріали, лляний трикотаж, мінеральні добрива. Основними експортними партнерами є Росія, Нідерланди, Велика Британія, Україна, Польща, Латвія. Імпортується мінеральна продукція, машини й устаткування, хімікати, харчові продукти, нафтопродукти, метали з Росії, Німеччини, України.

Мал. 31. Прямі інвестии/ї в економіку Білорусі, 2015 р.

Основним зовнішньоекономічним пріоритетом Білорусі є союз із Росією та країнами СНД. Білорусь входить до єдиного митного простору з Росією.

Відносини Білорусі з Україною розвиваються як добросусідські, хоча існують і окремі проблеми, зокрема проблемним залишається питання демаркації кордонів між державами.

Відносини у торговельно-економічній сфері розвиваються на основі довгострокового двостороннього співробітництва. Білоруський експорт до України представлений сільськогосподарською технікою, мінеральними добривами, побутовою технікою, текстилем. Україна експортує до Білорусі зерно, продовольчі товари, метал, комплектуючі до машинобудівних виробів та ін.

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Сфери бізнесу, в які вигідно інвестувати в Білорусі. На думку експертів, це насамперед медицина і фармакологія, сільське господарство, лікувально-оздоровчий туризм (мал. 31). Причин цього кілька. По-перше, споживачі дедалі більше віддають перевагу дешевшим, ніж імпортні, білоруським продуктам і послугам (білоруським лікам і відпочинку в місцевих санаторіях). По-друге, розвиток торгових відносин у рамках ЕАЕС, ринок з яким постійно зростає. По-третє, приваблива податкова політика щодо цих сфер економіки з боку держави. Інвестори з Китаю, Індії, Лівану, Росії і Молдови планують у найближчий час реалізувати масштабні проекти у фармацевтичній промисловості, у рекреації і туризмі та сільському господарстві.

ГОЛОВНЕ

Росія і Білорусь - це східний і північний сусіди України, постсоціалістичні, індустріально-аграрні країни.

Росія має значні розміри, велику чисельність населення, потужний природно-ресурсний потенціал; Білорусь є країною з невеликою кількістю населення та обмеженою ресурсною базою.

Спеціалізацію країн визначають як традиційні виробництва матеріальної сфери (добувна, металургійна, хімічна промисловість, багатопрофільне машинобудування, сільське господарство), так і сфера послуг.

Зовнішньоекономічні зв’язки Росії з Україною суттєво погіршилися, що пов’язано з агресією Російської Федерації проти нашої держави.

Зовнішньоекономічні зв’язки Білорусі та України розвиваються на принципах добросусідства.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які показники сучасного розвитку економіки Росії і Білорусі?

2. Які відмінності в національному складі населення Росії і Білорусі?

3. Чим зумовлений розвиток промисловості і сільського господарства двох країн?

4. Поясніть відмінності в розміщенні господарства в Росії і Білорусі.

5. Порівняйте статті експорту та імпорту Росії і Білорусі. Чим вони зумовлені?

6. Складіть візитні картки для Росії і Білорусі.