Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

§ 15. ІТАЛІЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇНИ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

На якому півострові розташована Італія та які острови входять до її складу?

До якої групи країн за рівнем економічного розвитку належить Італія?

• Місце країни у світі та регіоні. Офіційна назва країни - Італійська Республіка. Площа держави разом з островами Сицилія і Сардинія становить 301,2 тис. км2, населення - понад 60,2 млн осіб. Форма державного правління - парламентська республіка. Італія - це унітарна держава, яка поділяється на 20 областей (мал. 28). Столиця Італії — Рим, грошова одиниця — євро. На території Італії розташовані дві держави-карлики Ватикан і Сан-Марино. Державною мовою є італійська. Географічне положення Італії на півдні Європи зручне для розвитку економіки і зовнішніх зв’язків. Територія країни складається з материкової, півострівної і острівної частин, має протяжні морські кордони, оскільки омивається багатьма морями. На півночі Італії здіймаються вкриті снігами і льодовиками Альпи. Східні прикордонні ділянки і узбережжя Адріатичного моря охоплені рівнинами. Апеннінський півострів перетинають з півночі на південь гори Апенніни. Між Альпами і Апеннінами розташована Паданська рівнина, якою протікає річка По. Західні узбережжя низовинні.

Мал. 28. Адміністративний поділ Італії

Найближчими сусідами Італії є Франція, Словенія, Швейцарія й Австрія. Відстань від Італії до найближчого материка - Африки - усього 148 км.

Історія географії

Історія Італії починається з часів палеоліту. Тоді на Апеннінському півострові з’явилися перші люди. У II тис. до н. е. на ці землі проникли арійські племена, нащадки яких побудували у VIII ст. до н. е. Рим. Наступні етапи розвитку країни були пов’язані саме з цим містом. Римські архітектура, закони, література й інженерне мистецтво значно впливали на розвиток світової культури. Більшу частину постримської історії Італія була поділена на численні королівства і міста-держави. 1870 р. вважається роком виникнення сучасної Італійської держави.

Італія належить до країн «Великої сімки» і є найпотужнішою в економічному сенсі країною Південної Європи. За розміром ВВП (1816 млрд дол.) країна посідає восьме місце у світі. Розмір ВВП на одну особу становить майже 31 тис. дол. (27-ме місце у світі). Цей показник є нижчим за середній показник по країнах ЄС.

За обсягом промислового виробництва Італія на п’ятому місці в Європі і на 11-му - у світі. Товарообіг зовнішньої торгівлі країни становить майже 844 млрд дол. За обсягом експорту (майже 455 млрд у 2015 р.) Італія на дев’ятому місці у світі і на четвертому в Європі. За обсягом імпорту (389 млрд дол. у 2015 р.) країна на 13-му місці у світі і на п’ятому - в Європі.

• Чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Участь держави в економічному житті й частка державного сектору економіки в Італії значно вищі, ніж в інших європейських країнах. І дотепер держава контролює до 50 % промисловості. Італія має один з найвищих показників оподаткування (майже 50 %) серед країн Європи. Це негативно впливає на надходження інвестицій до країни, а національних виробників змушує переводити свої підприємства в інші країни і регіони світу.

Різноманітність природних умов і ресурсів зумовлена значною протяжністю країни з півночі на південь. Майже 4/5 території зайнято горами, що визначило й загальні особливості ландшафтів країни. На півдні Апеннінського півострова й островах є сліди давньої і сучасної вулканічної діяльності. З вулканізмом пов’язане утворення гарячих мінеральних джерел, грязьових вулканів, гейзерів.

Клімат Італії змінюється від помірно теплого на Паданській рівнині до субтропічного на півдні півострова й островах. Клімат Альп підпорядкований висотній зональності: помірно теплий біля підніжжя й холодний на вершинах гір. Клімат і рельєф загалом сприятливі для розвитку сільського господарства і рекреаційно-туристичної діяльності.

Мал. 29. Річка Арно в межах Флоренції

Мал. 30. Пантеон (Рим): пам’ятка архітектури з каррарського мармуру

Найбільшою за площею басейну і найповноводнішою річкою Італії є По. На Апеннінському півострові найбільшими річками є Тибр і Арно (мал. 29), що з’єднані системою каналів. Саме на цих річках розташовані найбільші міста Італії - Рим, Флоренція і Піза. Річки використовують для зрошення і як транспортні шляхи.

Італія небагата на мінерально-сировинні ресурси. Власні енергоресурси - нафта Сицилії й газ Паданської рівнини - задовольняють потреби країни лише на 15 %. Промислове значення мають запаси сірки і солей, поліметалевих і ртутних руд, а також будівельних і облицювальних матеріалів, зокрема відомий з давніх часів білий каррарський мармур (мал. 30).

Працересурсний потенціал Італії становить понад 25 млн осіб, з яких понад 28 % зайнято в промисловості, 3,9 % - у сільському господарстві, майже 68 % - у сфері послуг. Працездатне населення відрізняється достатнім рівнем кваліфікації і професійних компетентностей. Рівень професійної освіти в Італії є одним з найвищих у Європі і світі.

У розвитку науки і темпах упровадження результатів наукових досліджень у виробництво Італія дещо поступається іншим європейським країнам «Великої сімки». Витрати на наукові дослідження і розробки (26,6 млрд дол. у 2016 р.) значно менші, ніж в інших розвинутих країнах, що і зумовлює певне відставання Італії в науковій сфері. З метою подолання цієї проблеми в країні була реалізована програма створення в південних економічно відсталих областях Італії мережі технопарків. Нині найбільшим технопарком країни є Новус Ортус поблизу міста Барі, де розробляються інноваційні технології і прикладні наукові проекти.

• Особливості населення. Система розселення. Більшість населення Італії - понад 90 % - італійці. Регіональні відмінності проявляються у мові (хоча переважна кількість населення говорить італійською мовою), звичаях, традиціях. Нині показник річного приросту населення від’ємний, а повільний приріст населення відбувається за рахунок мігрантів. Спостерігається, як і в інших країнах Європи, процес старіння нації. Середня тривалість життя італійців 82 роки. Особи, старші за 65 років, становлять в Італії понад 21 % загальної чисельності населення країни.

Пересічна густота населення понад 191,6 осіб/км2, а в окремих районах вона сягає 375 (Ломбардія) і 425 (Кампанія) осіб/км2, а особливо висока - понад 2,5 тис. осіб/км2 - у районі Неаполя.

У містах проживає понад 69 % населення країни, проте це значно менше, ніж у країнах Західної і Північної Європи. Найурбанізованішою частиною Італії є територія між Міланом і Турином.

Найбільші міські агломерації значно поступаються за кількістю населення міським агломераціям інших країн Європи (табл. 1).

Таблиця 1. Агломерації Італії (2016 р.)

Місце серед агломерацій

Назва

Населення (млн осіб)

81

Мілан

5,15

103

Неаполь

4,25

132

Рим

3,6

314

Турин

1,68

Важливими рисами італійців є людяність, кмітливість, розум, тонкий смак. Вони завжди і скрізь здатні насолоджуватися природою і мистецтвом. Італійці дуже люблять публічні розваги: карнавали, парадні спектаклі, процесії. Невипадково Італія стала батьківщиною карнавалів. Великої популярності в світі набула традиційна італійська кухня. Утім кожна область країни славиться своїми місцевими стравами: Лігурія - рибою, Ломбардія - супом з нутрощами, Умбрія - сосисками з печінки, а Неаполь всесвітньо відомою нині піцою.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За різними джерелами інформації підготуйте повідомлення про гастрономічні смаки італійців. Як це впливає на розвиток економіки країни, і зокрема на туризм?

• Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Господарство. Італія - країна з багатопрофільною ринковою економікою. На початку XXI ст. пріоритетними напрямами економічного розвитку країни були стимулювання приватного бізнесу, упровадження ринкових реформ, боротьба з інфляцією.

Структура ВВП за секторами економіки Італії дещо відрізняється від інших високорозвинутих країн Європи. Так, частка промислового сектору дещо вища (23,6 %), ніж у Великій Британії і Франції, проте нижча від рівня Німеччини. На сільське господарство припадає 2,2 %, і традиційно висока для розвинутих країн частка сфери послуг у створенні ВВП - 74, 2 %.

Італія має міцні позиції у верстатобудуванні, автомобілебудуванні, певних виробництвах легкої і харчової промисловості.

Італійські ТНК у світових рейтингах значно поступаються за основними показниками і за кількістю ТНК США, Японії, Канади, багатьох розвинених країн Європи і Азії. До рейтингового списку Global 500 у 2006 р. увійшло 9 ТНК країни (табл. 2), які працюють переважно у сфері послуг.

Таблиця 2. ТНК Італії зі списку Global 500, 2016 р.

Місце компанії*

Компанія

Сфера діяльності

Дохід (млн дол.)

Прибуток (млн дол.)

1/19

EXOR Group

Інвестиції й управління

152591

825

2/49

Assicurazioni Generali

Страхування

102567

2252

3/65

ENI

Нафтогазова

92985

-9743

4/78

Enel

Енергетика

83926

2436

5/224

Intesa Sanpolo

Банківські послуги

42239

3038

6/300

UniCredit Group

Банківські послуги

34567

1879

7/305

Poste Italiane

Страхування і поштові послуги

34098

612

8/404

Telecom Italia

Телекомунікації

26569

-80

9/491

Unipol Group

Страхування

21478

302

* Перше число - місце в країні, друге - місце у списку Global 500.

ГОЛОВНЕ

Італія належить до Південної Європи, за рівнем соціально-економічного розвитку входить до країн «Великої сімки».

За показником ВВП Італія посідає восьме місце у світі, а за показником ВВП на одну особу - 27-ме місце.

Основними чинниками розвитку економіки країни є державна політика, високий рівень працересурсного потенціалу і сприятливі природні ресурси і умови. Найурбанізованішою частиною Італії є територія між Міланом і Турином, найбільшою міською агломерацією є Мілан.

У структурі економіки Італії переважає сфера послуг, за високої частки промисловості.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Як географічне положення Італії впливає на її економічний розвиток?

2. За якими показниками Італію зараховують до економічно розвинутих країн світу?

3. Які ТНК Італії відомі в Україні?

4. Чим відрізняється система розселення Італії від інших країн «Великої сімки» і що в них спільного?

5. Поясніть відставання наукової сфери Італії від інших країн ЄС.

6. Користуючись текстом параграфа й іншими джерелами інформації, розробіть туристичний маршрут до Італії для групи українських школярів.