Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

§ 13. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇНИ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

На яких островах розташувалася Велика Британія?

Які природні ресурси здавна використовувалися на території країни?

• Місце країни у світі та регіоні. Офіційна назва держави - Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, площа - 244,8 тис. км2, населення - майже 64,8 млн осіб (третє місце в Європі і 22 - у світі).

Форма державного правління Великої Британії - парламентська монархія. Главою держави є королева.

Велика Британія - це унітарна держава з наданням прав адміністративної і політичної автономії Шотландії, Уельсу, Північній Ірландії. Королівство має острівні володіння за межами своєї території. Велика Британія зуміла зберегти економічні зв’язки з колишніми колоніями, створивши Співдружність Британських Націй, до якої входять 53 держави. Є учасницею НАТО, засновником ООН і постійним членом Ради Безпеки ООН.

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Британський Brexit. 26 червня 2016 р. відбувся референдум щодо членства Великої Британії в ЄС. Результати проведення референдуму такі:

- 51,9 % виборців виявили своє бажання покинути ЄС;

- 48,1 % виборців побажали залишитися в складі Європейського Союзу;

- шотландці і мешканці Північної Ірландії загалом виявили бажання залишитися в складі ЄС, а ось валлійці й англійці, без Лондона, проголосували за вихід.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись різноманітними джерелами інформації, підготуйте повідомлення про особливості виходу Великої Британії зі складу ЄС. Оцініть наслідки цього кроку для країни і Європейського Союзу.

Столиця держави Лондон - один з найбільших фінансових, економічних, культурних центрів Європи і світу (мал. 25). Національною валютою Великої Британії є фунт стерлінгів.

Велика Британія - це острівна країна. Берегова лінія Британських островів значно розчленована численними затоками й утворює великі півострови - Уельс і Корнуолл. Найближче до Королівства розташована Франція, з якою зв’язок здійснюється через протоки Ла-Манш і Па-де-Кале, а також Бельгія і Нідерланди, які межують із ним також по морю. Велику Британію часто називають «західними воротами» до Європи, що повністю виправдано, бо саме ця країна стоїть на перетині важливих повітряних і морських шляхів Старого світу з Новим.

Мал. 25. Лондон

Мал. 26. Показник ВВП на одну особу

Велика Британія, як і Німеччина й Франція, - це країна «Великої сімки», одна з найрозвинутіших постіндустріальних країн Європи і світу. За розміром ВВП (2849 млрд дол.) країна посідає п’яте місце у світі після США, Китаю, Японії і Німеччини і відповідно друге місце в Європі. Станом на кінець 2016 р. економіка Великої Британії посідає третє місце в Європі за ВВП.

За показником ВВП на одну особу (понад 43 тис. дол.) Велика Британія дещо поступається деяким країнам Північної і Західної Європи, посідаючи 18 позицію у світі (мал. 26).

За обсягом промислового виробництва Королівство є другою країною в Європі після Німеччини. За обсягом експорту в 2016 р. Велика Британія посіла п’яте місце в Європі та десяте місце у світі, а за обсягом імпорту - п’яте місце у світі і друге в Європі після Німеччини. Тривалий час країна має негативне сальдо зовнішньої торгівлі, що постійно збільшується.

• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, схожі з тими, що діють у Німеччині і Франції, оскільки всі ці країни впевнено перетнули постіндустріальний етап розвитку. А це означає, що досягнення науки і людський чинник є визначальними передумовами ефективного економічного розвитку.

Велика Британія, як Німеччина і Франція, посідає провідні позиції в науково-технічних розробках, у розвитку новітніх технологій, досягнувши дев’ятого місця в світі. Витрати на наукові дослідження становлять 1,78 % ВВП країни. За окремими напрямами Велика Британія має доволі високі позиції у загальносвітовому рейтингу. Це, зокрема, біотехнології і фармацевтика, науки про життя і здоров’я (третє місце у світі), екологічні дослідження і телекомунікації (четверте-п’яте місця). Уряд Великої Британії розробляє заходи, які дадуть змогу збільшити фінансування наукових досліджень до 2,5 % ВВП.

Природні умови і ресурси основних районів Королівства дуже відрізняються за рельєфом, кліматом і панівними ландшафтами. На півночі і заході країни переважає гірський рельєф, на сході - рівнинний. Значна частина Англії - це горбиста рівнина, яка поступово переходить у плоску низовину. Крім того, низовини утворюють доволі широкі смуги вздовж східного і уздовж західного узбережжя країни. Значна частина території добре освоєна, і близько 3/4 її площі - це сільськогосподарські угіддя.

Велика Британія не відрізняється різноманітністю корисних копалин, проте окремі з них певного часу мали вагоме значення у формуванні промислових районів і розвитку промислового виробництва. Найбільше значення мали запаси кам’яного вугілля, які зосереджені в трьох басейнах країни - Йоркширському, Нортумберленд-Даренському і Південно-Уельському. Нині значення вугілля суттєво зменшилося. Натомість зріс видобуток нафти й газу на шельфі Північного моря. Велика Британія раніше потужно використовувала власну залізну руду для потреб металургії. Нині металургійне виробництво перейшло на якіснішу імпортну руду. З інших корисних копалин варто зауважити родовища каоліну, кухонної і калійної солі. Досліджуються родовища уранових руд.

Клімат Великої Британії морський - дуже м’який і вологий на заході і більш сухий на сході. У ґрунтовому покриві переважають підзолисті і бурі лісові ґрунти, які суттєво окультурені і дають високі врожаї.

Річки країни повноводні і близько розташовані одна до одної. Це дає змогу об’єднати їх каналами і створити густу мережу транспортних шляхів. Розчленованість берегової лінії і зручність гирлових частин річок, які далеко заходять у суходіл, позитивно впливає на створення портів, які стали важливими транспортними вузлами.

У Великій Британії переважають культурні ландшафти, хоча в багатьох місцях збереглися куточки незайманої природи, що вражають своєю красою всіх відвідувачів.

Працересурсний потенціал Великої Британії, від якого залежить якість послуг і товарів, що виробляються в країні, становить понад 32 млн осіб. Більшість із них зайнята у сфері послуг (83,5 %), решта - у високотехнологічній промисловості (15,2 %) і сільському господарстві (1,3 %).

• Особливості населення. Система розселення. Нині для країни характерний низький природний приріст населення, із чим пов’язане «старіння нації» і проблеми відтворення працездатного населення. Понад 17,7 % мешканців країни - це особи, старші за 65 років.

Англійці становлять близько 80 % населення країни. Вони є нащадками англосаксів і норманів. Близько 15 % становлять шотландці, валійці й ірландці - нащадки кельтів. До 5 % - це частка іммігрантів з країн Співдружності. За віросповіданням переважають англіканці. Серед вірян є католики і незначна частка мусульман.

Соціальні проблеми сучасної Великої Британії пов’язані з імміграцією та іммігрантами (близько 8 млн осіб, шосте місце у світі), з якими часто виникають і загострюються трудові конфлікти.

У країні спостерігається одна з найвищих у Європі пересічна густота населення (понад 244 особи/км2) і дуже високий рівень урбанізації. По території населення розміщене нерівномірно. Найвища густота населення зафіксована в Англії (350 осіб/км2), найнижча (близько 110 осіб/км2) - у Шотландії.

У містах проживає понад 82 % населення. Територія від Лондона до Манчестера є найзаселенішою в Європі і світі (див. Додаток). Іншими великими агломераціями є агломерації Бірмінґем, Манчестер, Ліверпуль, Ґлазґо та ін.

Велика Британія має високоефективний ринок праці, що забезпечує досить високий рівень зайнятості населення. Рівень безробіття приблизно удвічі нижчий, ніж у Німеччині й Франції. Держава, не втручаючись у регулювання зайнятості населення, активно стимулює створення нових робочих місць у приватному секторі економіки.

• Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Велика Британія є однією з найрозвинутіших країн світу, провідною торговельною країною, світовим фінансовим центром. Країна вибудовує ринкову модель економічного розвитку, що має певні особливості: мінімум державного втручання і максимум приватної ініціативи. Вона також будується на низьких індивідуальних і корпоративних податках. При цьому уряд Королівства надає суттєві податкові пільги для інвесторів.

Зміни у структурі господарства, що відбуваються в останні роки, висувають на перший план сектори, які пов’язані з науково-технічним прогресом. Однак інфраструктура господарства у Великій Британії розвинута слабше, ніж у Німеччині чи Франції.

Економіка країни має надзвичайно високу частку сфери послуг, насамперед фінансової, на яку у структурі ВВП припадає 79,6 %. Частка промисловості, як і в інших постіндустріальних країнах, значно менша і становить 19,8 %, а частка сільського господарства - лише 0,6 %.

Транснаціональні корпорації з Великої Британії, як і з Німеччини й Франції, посідають провідні позиції у світових рейтингах (табл. 1). Особливо високі показники демонструє фінансовий сектор: банки, страхові і консалтингові компанії.

Таблиця 1. Найбільші ТНК Великої Британії у списку Global 500, 2016 р.

Місце компанії

Компанія

Сфера діяльності

Дохід (млн дол.)

Прибуток (млн дол.)

1/10

ВР

Нафтогазова

225982

-6482

2/68

HSBC Holdings

Банківські послуги

89061

13522

3/72

Tesco

Роздрібна торгівля

87633

209

4/126

Prudential

Страхування

63106

3940

5/133

Vodafone Group

Телекомунікації

61690

-6059

6/181

Barclays

Банківські послуги

49490

-75

7/193

Lloyds Bankinds Group

Банківські послуги

47192

1314

8/216

SSE

Енергетика

43334

694

9/220

Centrica

Енергетика

42374

-1141

10/278

GlaxoSmithKline

Фармацевтика

36550

12867

ГОЛОВНЕ

Велика Британія - парламентська монархія, унітарна держава, має острівні володіння за межами своєї території.

Країна посідає провідні позиції в Європі і світі за основними економічними показниками.

На розвиток економіки і формування міжнародної спеціалізації впливають географічне положення країни, різноманітність природно-ресурсного потенціалу, високий рівень розвитку наукового і працересурсного потенціалу.

Велика Британія - це держава з низьким природним приростом, високою густотою населення й урбанізацією, з великими міськими агломераціями.

Королівство - одна з найрозвинутіших постіндустріальних країн світу з мінімумом державного втручання і максимумом приватної ініціативи.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які чинники найбільше впливають на розвиток економіки Великої Британії?

2. Чим характеризується структура економіки країни за частками основних секторів у створенні ВВП?

3. Порівняйте особливості розселення населення Великої Британії і Німеччини.

4. Поясніть місце Великої Британії в Європі і світі.

5. Оцініть роль ТНК у розвитку економіки країни.

6. Користуючись картами атласу, позначте на контурній карті основні міські агломерації країни.