Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Пестушко - Нова програма

§ 11. ФРАНЦІЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇНИ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

До якого європейського субрегіону належить Франція?

До якої групи країн за рівнем економічного розвитку належить держава?

• Місце країни у світі та регіоні. Офіційна назва держави - Французька Республіка. Її площа становить 551,6 тис. км2 (третє місце в Європі та 49 у світі), а населення - понад 67 млн осіб (четверте місце в Європі і 22 у світі), пересічна густота населення - 109 осіб на км2.

Форма державного правління - президентсько-парламентська республіка. Франція є унітарною державою. Вона складається разом із Корсикою з 22 регіонів, які поділяються на 96 департаментів (мал. 20). Заморськими департаментами Франції є Французька Гвіана, Гваделупа, Мартиніка, Реюньйон. Її територіальними одиницями з особливим статусом є: Майотта, Сен-П’єр, Мікелон. Заморські французькі території представлені багатьма островами, зокрема Французькою Полінезією. Столиця Франції - місто Париж. Державна мова країни - французька. Франція - член ЄС і НАТО, входить до «Великої сімки», є засновником ООН.

Географічне положення Франції на заході Європи вигідне для соціально-економічного розвитку. Моря і гори утворюють природні кордони країни з усіх боків, окрім північно-східної частини, і водночас є важливими природними ресурсами. На заході, півночі і півдні територія країни омивається водами Атлантичного океану, зокрема його Біскайською затокою, протокою Ла-Манш і теплим Середземним морем. Країна розташована на великому плато, яке на півночі перетинають річки Сена і Марна. На північному сході вздовж кордонів з Бельгією поверхня горбиста, укрита лісами. Південніше над долиною Рейну підіймаються гори Вогези. Саме тут проходить кордон Франції з Німеччиною. Далі на кордоні зі Швейцарією простягається гірський ланцюг Юра. Піренейські гори створюють природний кордон між Францією й Іспанією. На кордоні з Італією височіють грандіозні Альпи. Отже, Франція оточена такими природними об’єктами, які становлять її природну скарбницю, межує з такими сусідами, з якими склалися тісні політичні й економічні зв’язки.

Франція належить до найрозвинутіших постіндустріальних країн світу і є одним з лідерів європейської і світової економіки. За розміром ВВП (2422 млрд дол.) країна посідає шосте місце у світі. Станом на кінець 2016 р. економіка Франції посіла друге місце в ЄС за ВВП.

За показником ВВП на одну особу (понад 39 тис. дол.) Франція дещо поступається деяким країнам Європи і США, посідаючи 22 позицію у світі.

Мал. 20. Регіони Франції

За обсягом промислового виробництва Франція на третьому місце в Європі після Німеччини і Великої Британії. За обсягом експорту у 2016 р. Франція посіла друге місце в Європі після Німеччини і шосте місце у світі. За обсягом імпорту - також шосте місце у світі, третє місце в Європі (після Німеччини і Великої Британії).

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Французька мова як основа франкофонії. Термін «франкофонія» з’явився в 1880 році, коли французький географ Онезім Реклю вжив його для визначення всіх людей і країн, що говорять французькою. Сьогодні слово «франкофонія» пишеться з малої літери, коли йдеться про франкомовних людей. Слово «Франкофонія» з великої букви означає сукупність народів, що використовують більше чи менше французьку мову в повсякденному житті і спілкуванні. Сьогодні Франкофонія з великої букви - це зародження і розвиток франкофонного руху й оформлення його в Міжнародну організацію франкофонії (МОФ). До цієї організації долучилася й Україна, зокрема вже кілька років поспіль у великих містах нашої держави - Києві, Львові проводяться Дні Франкофонії в Україні.

• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Характерною особливістю Франції завжди була визначальна роль держави в економічному розвитку країни. Під державним контролем тривалий час перебували всі сфери економіки, зокрема й ті, що визначали її міжнародну спеціалізацію.

Важливим чинником розвитку економіки Франції є її природно-ресурсний потенціал. Природні умови і ресурси країни загалом сприятливі для ведення господарства і комфортного проживання людей. Природні умови, а саме рельєф більшості території країни і клімат, сприятливі для ведення сільського господарства. На мінеральні ресурси Франція небагата. Так, у Лотарингії є незначні запаси кам’яного вугілля і залізної руди, у Центральному масиві - запаси урану, який використовують на атомних електростанціях. Як енергетичний ресурс використовується також енергія гірських річок. На півдні - у Провансі і Лангедоці - видобувають боксити. Країна багата на природні будівельні матеріали, а також калійну і кухонну сіль.

Особливості рельєфу, а саме гірські масиви Альп і Піренеїв, є важливим чинником розвитку туризму. Туристичними ресурсами є й морські узбережжя з чудовими пляжами, судноплавні річки, серед яких Сена, Луара, Гаронна, Рона. У межах країни експлуатуються численні джерела цілющих мінеральних вод. Територія Франції вкрита широколистими лісами, які становлять понад 25 % площі країни, на півдні - середземноморський маквіс (мал. 21), що подекуди змінює культурна рослинність - маслинові гаї, виноградники, фруктові і декоративні дерева. З метою збереження флори і фауни створено 11 національних природних парків, ландшафти яких є важливими рекреаційними ресурсами країни.

Мал. 21. Середземноморський маквіс на Корсиці

Франція має висококваліфіковані кадри, нове технологічно модернізоване обладнання, цікаві науково-технічні розробки, які сприяють розвитку конкурентоспроможних виробництв світового значення. Частка бюджетних витрат на науку у Франції не поступається аналогічним показникам у США, Німеччині, Великій Британії. За цим показником країна посідає друге місце в Європі і сьоме у світі.

Кількість працездатного населення Франції становить понад 29 млн осіб, які переважно працюють у сфері послуг. Працересурсний потенціал країни є одним із найвищих у Європі. Економічно активне населення відрізняється високим рівнем професійних компетентностей і продуктивністю праці.

• Система розселення. Населення розміщене по території Франції нерівномірно. У містах проживає 79,5 % французів. Основними формами розселення міського населення в країні є місто і міська агломерація з урбанізаційним центром. Згідно зі стандартами Національного інституту статистики й економічних досліджень, будь-яка велика агломерація є системою, яка складається на основі взаємозв’язків між центром, напівпериферією і периферією. Таких агломерацій у країні понад 45. Ядром французької агломерації є велике місто. Особливістю для Франції є те, що містом тут вважається населений пункт, де проживає не менше ніж 1000 мешканців. Тому більшість агломерацій у Франції розміщується навколо центральних міст, населення яких не перевищує 300 тис. осіб.

Найбільша густота населення спостерігається навколо Парижа, де сформувалася одна з найбільших у Європі міських агломерацій (див. Додаток). Іншими міськими агломераціями Франції є Ліон (1,93 млн осіб), Марсель (1,64 млн), Лілль (1,29 млн), Бордо (1,01 млн осіб).

Значна частина населення Франції мешкає у приміській зоні. Так, населення Парижа становить 2,23 млн осіб, а разом із населенням передмість (район Іль-де-Франс) - за різними даними від 10 до 12 млн осіб.

Національне надбання

Провідним науковим центром Франції є Національний центр наукових досліджень. Є ціла низка наукових центрів, зокрема в Марселі (фізика, біохімія, нейрофізіологія), у Бельвю (фізика високого тиску, радіаційна хімія, електроліз), у Фон-Роме-Одейо (сонячна енергія), у Страсбурзі (біологія, ядерна фізика, спектроскопія) тощо. Стратегічні напрями французької науки - забезпечення незалежності в енергетиці, військовій сфері, розвитку транспорту і космічних досліджень. Результатами наукових досліджень стали надзвуковий пасажирський літак Concorde, літаки родини Airbus, швидкісний залізничний транспорт, атомна енергетика тощо. На виробництво ракети-носія Ariane і літака Airbus французи витратили вп’ятеро менше коштів, ніж США на виробництво аналогічної продукції, що свідчить про високий рівень французьких науковців.

• Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Державна економічна політика поступово змінювалася від абсолютного впливу, «політики жорсткої економії», до жорсткої ліберальної економічної політики, яка супроводжувалася приватизацією, зниженням ролі держави в економіці, заохоченням інвестувань у науку. Починаючи з 2012 р. для економіки Франції характерні підвищення податкової ставки на великі доходи, зниження частки атомної електроенергії з 75 до 50 %, будівництво соціального житла, стримування зростання заробітної плати. Наслідком таких змін стало зростання приросту ВВП - 1,5 %, низька інфляція - 0,7 %, зниження безробіття до 9,9 % і державного боргу до 90 % ВВП.

Сучасна структура економіки Франції представлена всіма секторами (табл. 1).

Таблиця 1. Структура економіки Франції, 2015 р.

Сектор економіки

ВВП за секторами (%)

Робоча сила за секторами (%)

Послуги

78,77

79,83

Промисловість і будівництво

19,49

17,39

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство

1,74

2,78

На основі наведених даних Францію цілком можна назвати постіндустріальною країною. Адже провідні позиції у структурі економіки посідає сфера послуг. Її частка у створенні ВВП в понад 4 рази перевищує частку промисловості. Дещо вищою, ніж у Німеччині, є частка сільського господарства у створенні ВВП Франції. Це підкреслює особливу роль аграрного сектору в економіці країни.

Суттєвою рисою сучасної економіки Франції є високий рівень оподаткування, який сягає понад 60 %. Наслідком цього є переведення окремих підприємств за межі країни, зокрема в Центральну і Східну Європу, Східну і Південно-Східну Азію.

Французькі ТНК посідають провідні позиції у світових рейтингах (табл. 2). До списку Global 500 у 2016 р. входило 29 компаній (четверте місце у світі).

Таблиця 2. Французькі ТНК у списку Global 500, 2016 р.

Місце компанії

Компанія

Сфера діяльності

Дохід (млн дол.)

Прибуток (млн. дол.)

1/24

Total

Нафтогазова

143421

5087

2/33

АХА Group

Страхування

129250

6231

3/39

BNP Paribas

Банківські послуги

111531

7426

4/43

Societe Generale

Банківські послуги

107736

4438

5/73

Carrefour

Роздрібна торгівля

87474

1087

6/77

Credit Agricole

Банківські послуги

84099

3900

7/80

Electrisite de France

Енергетика

83202

1317

8/89

Engie

Енергетика

77520

-5122

9/140

Peugeot

Автомобілебудування

60651

997

10/144

Auchan Holding

Роздрібна торгівля

60158

575

ГОЛОВНЕ

Франція - це велика за розмірами парламентсько-президентська республіка, що розташувалася на заході Європи, входить до країн «Великої сімки».

Країна багата на земельні й рекреаційно-туристичні ресурси, меншою мірою забезпечена мінерально-сировинними ресурсами.

Чинниками розвитку сучасної економіки є державна економічна політика, високий рівень розвитку наукового і працересурсного потенціалу.

У Франції переважає міське населення, сформовані понад 45 міських агломерацій. У країні сформована ринкова соціально орієнтована економіка з великою часткою сфери послуг.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які найважливіші чинники формування сучасної економіки Франції?

2. Які основні показники розвитку економіки країни визначають її місце в Європі і світі?

3. Чому Францію зараховують до постіндустріальних країн?

4. Поясніть специфіку французької системи розселення населення.

5. Користуючись текстом параграфа, додатками і картами атласу, позначте на контурній карті найбільші міські агломерації Франції.

6. Користуючись текстом параграфа і додатковими джерелами інформації, підготуйте повідомлення про Франкофонію.