Географія. 7 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. 7 клас. Пестушко

Підручник складено за новою програмою з географії для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У доступній і надзвичайно цікавій формі підручник розкриває природні умови й ресурси материків та океанів як об’єктів регіональної географії.

Підручник яскраво ілюстрований, містить багато картосхем, діаграм, графіків, а також словник основних географічних термінів і понять і словник географічних назв.

Вступ

§ 1. Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії

§ 2. Карти материків та океанів

Розділ 1. Закономірності формування природи материків і океанів

Тема 1. Форма і рухи Землі

§ 3. Куляста форма Землі та її географічні наслідки

§ 4. Рухи Землі, їхні наслідки

Тема 2. Материки та океани - великі природні комплекси географічної оболонки

§ 5. Походження материків і океанічних западин. Геологічні ери та епохи горотворення

§ 6. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах

§ 7. Чинники формування клімату

§ 8. Водні маси, їхні властивості, закономірності переміщення

§ 9. Кліматичні пояси і типи клімату землі: екваторіальний, субекваторіальний і тропічні типи клімату

§ 10. Кліматичні пояси і типи клімату Землі: клімат середніх і високих широт

§ 11. Природні комплекси материків і океанів

Розділ 2. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка

§ 12. Географічне положення, дослідження та освоєння, тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 13. Загальні риси клімату

§ 14. Кліматичні пояси і типи клімату

§ 15. Води суходолу. Використання водних ресурсів

§ 16. Природні зони. Вологі екваторіальні ліси, перемінно-вологі ліси, савани та рідколісся

§ 17. Пустелі і напівпустелі. Вічнозелені твердолисті ліси і чагарники. Вертикальна поясність

§ 18. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Об’єкти природної спадщини

§ 19. Населення Африки

§ 20. Держави Африки

Тема 2. Південна Америка

§ 21. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка

§ 22. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини

§ 23. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату

§ 24. Води суходолу

§ 25. Природні зони: вологі екваторіальні ліси, савани та рідколісся

§ 26. Природні зони: степи, пустелі та напівпустелі. Висотна поясність Анд. Сучасні екологічні проблеми

§ 27. Населення держави

Тема 3. Австралія

§ 28. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Рельєф і корисні копалини

§ 29. Клімат. Води суходолу

§ 30. Унікальність рослинного і тваринного світу. Природні зони. Зміни природи материка людиною

§ 31. Населення. Австралія – країна-материк

Розділ 3. Полярний материк планети

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду

§ 32. Географічне положення і дослідження Антарктиди

Тема 2. Природа материка

§ 33. Природнi особливостi материка

Розділ 4. Материки Північної півкулі

Тема 1. Північна Америка

§ 34. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння

§ 35. Тектонічні структури. Рельєф і корисні копалини

§ 36. Загальні риси клімату

§ 37. Кліматичні пояси і типи клімату

§ 38. Води суходолу

§ 39. Природні зони. Вертикальна поясність

§ 40. Зміни природи материка людиною

§ 41. Населення. Держави Північної Америки

Тема 2. Євразія

§ 42. Географічне положення. Дослідження та освоєння

§ 43. Рельєф. Роль внутрішніх сил у його формуванні

§ 44. Рельєф. Роль зовнішніх сил у його формуванні

§ 45. Корисні копалини

§ 46. Загальні риси клімату

§ 47. Кліматичні пояси. Континентальні типи клімату

§ 48. Кліматичні пояси. Сезонно-вологі та вологі типи клімату

§ 49. Води суходолу

§ 50. Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

§ 51. Природні зони: арктичні пустелі, тундра та лісотундра

§ 52. Природні зони: ліси

§ 53. Природні зони: лісостеп і степ, пустелі і напівпустелі

§ 54. Вертикальна поясність

§ 55. Зміни природи материка людиною

§ 56. Населення держави

Розділ 5. Океани

Тема 1. Тихий океан

§ 57. Географічне положення. Острови в Тихому океані. Рельєф дна

§ 58. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Тема 2. Атлантичний океан

§ 59. Основні географічні особливості Атлантичного океану

Тема 3. Індійський океан

§ 60. Основні географічні особливості Індійського океану

Тема 4. Північний Льодовитий океан

§ 61. Основні географічні особливості Північного Льодовитого океану

Розділ 6. Вплив людини на природу материків і океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків і океанів

§ 62. Природні багатства материків і океанів та використання їх людиною

Тема 2. Екологічні проблеми материків і океанів

§ 63. Забруднення навколишнього середовища

Додатки

Додаток 1. Плани характеристики природних об’єктів

Додаток 2. Словник географічних термінів і понять

Додаток 3. Словник географічних назв