Вступ до історії. 5 клас. Пастушенко - Нова програма

Вступ до історії. 5 клас. Пастушенко - Нова програма

Підручник «Вступ до історії» для 5 класу закладів загальної середньої освіти містить навчальний матеріал відповідно до чинної програми.

Навчальні тексти та завдання сприяють формуванню в учнів уяву про історію як галузь людських знань, розвиткові у школярів інтересу до предмету, створюють передумови для формування у них наскрізних і предметних компетентностей.

Для учнів, учителів, батьків.

Вступ. Що таке історія

§ 1. Історія — наука про Людину

§ 2. Як і що досліджують українські історики?

Тема 1. Відлік часу в історії

§ 3. Історія – наука про зміни

§ 4. Історичний час

§ 5. Культурно-історичні епохи

Тема 2. Де відбувається історія

§ 6. Історичний простір

§ 7. Україна на мапах упродовж історії

§ 8. Історичні землі України

Тема 3. Джерела до вивчення історії

§ 9. Різновиди історичних джерел. Усні джерела

§ 10. Писемні джерела

§ 11. Пошук та вивчення речових джерел

§ 12. Візуальні джерела. Фото- і кінохроніка

Тема 4. Історія України в пам'ятках

§ 13. Історична пам’ять і пам’ятки

§ 14. Пам’ятки доби державної незалежності України

§ 15. «Місця пам’яті» радянської доби

§ 16. Пам’ятки доби визвольних змагань українського народу

§ 17. Пам’ятки козацької доби

§ 18. Пам’ятки княжої доби

§ 19. Правові пам’ятки України

Тема 5. Дослідники історії

§ 20. Пізнання історії

§ 21. Руські і козацькі літописи

§ 22. Історичні праці ХІХ – початку ХХ ст.

§ 23. Дослідження з історії рідного краю

Тема 6. Усе має минуле

§ 24. Праця і господарство: у минулому та нині

§ 25. Наука та освіта: тепер і колись

§ 26. Турбота про здоров’я

§ 27. Минуле дозвілля: ігри та іграшки