Зарубіжна література. 9 клас. Паращич

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Просвітництво як шлях до світла. Підсумуємо знання з теми

 • 1. Які чинники — історичні, філософські, естетичні — сприяли розвитку європейської літератури доби Просвітництва?
 • 2. Назвіть основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, їхні ознаки, проілюструвавши відповіді прикладами із прочитаних творів.
 • 3. Зазначте провідні ідеї Просвітництва, утілені у творчості Дж. Свіфта, Й. В. Ґете, Ф. Шиллера, розкрийте їхнє значення в культурному перевороті доби.
 • 4. У чому полягають особливості сюжету та композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера» та жанрова своєрідність твору?
 • 5. Схарактеризуйте образ Гуллівера як типу людини Нового часу, визначте художні засоби його творення.
 • 6. Визначте функції гумору, іронії, сатири, сарказму у творі Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера».
 • 7. У чому полягає нове розуміння природи в ліричних творах Ґете?
 • 8. Поясніть, чому «Ода до радості» зажила слави як гімн Євросоюзу, здобула світову популярність і є актуальною до сьогодні.

Проаналізуйте!

 • 1. Чому Гуллівер не почав шкодити мешканцям Ліліпутії, хоча вони полонили його, використовували, могли позбавити здоров’я чи навіть життя?
 • 2. З якою метою Й. В. Ґете звернувся до жанру «моторошної» балади, написавши твір «Вільшаний король»?
 • 3. У чому полягає життєствердний пафос «Травневої пісні» Ґете?
 • 4. Які проблеми «Оди до радості» Ф. Шиллера ви вважаєте тогочасними, а які — вічними?
 • 5. Проаналізуйте частину «Оди до радості» Ф. Шиллера, відомої як гімн Євросоюзу, з точки зору художніх особливостей.

Радість, гарна іскро Божа!

Несказанно любо нам

Увійти, царице гожа,

В твій пресвітлий дивний храм.

Все, що строго ділить мода,

В’яжеш ти одним вузлом,

Розцвітає братня згода

Під благим твоїм крилом.

<...>

Кого доля ощастила

Тим, що другові він друг,

Кого любить лада мила,—

Йди до нас в веселий круг.

Йдіть усі, хто зве своєю

В світі душу хоч одну!

Хто ж весь вік черствів душею —

Йди у іншу сторону.

<...>

Радість — всесвіту пружина,

Радість — творчості душа,

Дивна космосу машина

Нею живиться й руша.

Радість квіти розвиває

І розгін дає сонцям,

Їх в простори пориває,

Не відомі мудрецям.

<...>

(Переклад М. Лукаша)

 • 1. Створіть «Указ Гуллівера», який би він видав, коли б його обрали імператором Ліліпутії.
 • 2. Напишіть есе за висловлюванням Джонатана Свіфта: «Сатира — своєрідне дзеркало, у якому кожен, хто дивиться в нього, бачить зазвичай обличчя всіх, крім свого власного».
 • 3. Складіть анкету країни Ліліпутії, до якої потрапив герой роману Дж. Свіфта Гуллівер.

Анкета країни Ліліпутії

Назва країни

* * *

Столиця

* * *

Форма правління

* * *

Верстви населення

* * *

Політичні партії

* * *

Релігія

* * *

Зовнішня політика

* * *

Внутрішня політика (обіймання державних посад, нагород; правосуддя, освіта)

* * *

Грошова одиниця

* * *

Літературний ринг

Дж. Свіфт якось писав: «Головна мета, яку я собі поставив у всіх своїх працях,— швидше ображати людей, ніж їх розважати, і, якби я здолав довершити свої наміри без шкоди для себе, був би з мене найплідніший письменник у світі...»

«Мандри Гуллівера» — це одна з найсумніших книжок в історії європейської літератури, найгостріший памфлет на людство, написаний, як зазначають деякі історики літератури, у нападі хворобливої мізантропії... Зневага й обурення подекуди просто б’ють в очі зі сторінок «Мандрів Гуллівера».

В. Якименко

Написання Свіфтом твору з почуттям « ненавидячої любові» до людини не є наслідком лихої вдачі письменника, а збуджено глибокою образою за людину, якою вона є, за гострого усвідомлення того, якою вона має й повинна бути. Саме віра в людину, прихована під личиною жорстокого скепсису, диктувала авторові нещадні рядки, у яких безоглядному осудові піддавалися соціальні, політичні та інші форми сучасного Свіфтові суспільства.

А. Шамрай

А якої ви думки про сатиру Дж. Свіфта? Можливо, він надто суворий до своїх сучасників?

Кращі представники Просвітництва — сміливі люди, які, випередивши свій час, проголосили головними Розум та Щастя людей усіх станів. Засобами для досягнення цього були Свобода, єднання з Природою, «природні права людини». Основи Просвітництва заклали філософи, а письменники їх розвинули і втілили в художніх образах. Дж. Свіфт у «Мандрах Гуллівера» почав із критики тогочасного світу з його загарбницькими війнами, несправедливістю, жадібністю, пихою та іншими вадами, намагаючись просвітити його, і змалював ідеальне суспільство. Й. В. Ґете по-новому переосмислив проблему людини та природи, змалювавши Природу, з одного боку, як джерело радості та натхнення («Травнева пісня»), а з іншого — як щось таємниче, як небезпеку, що загрожує людині в разі порушення гармонії співіснування її з людиною. Ф. Шиллер закликав плекати радість, саме для якої й народжено людину.

Ваша книжкова полиця

 • Білецький Віталій. Соціально-філософські погляди Джонатана Свіфта (на прикладі «Казки бочки») / В. В. Білецький // Схід. — 2014. — № 3.
 • Дж. Свіфт. Мандри Гуллівера. — К. : Дніпро, 1983.

Онлайн-бібліотека

 • Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади творів, http://www.ae-lib.org.ua/
 • Мандри Лемюеля Гуллівера. Переклад Ю. Лісняка (1983). https://ae-lib.org.ua/texts/swift__gulliver__ua.htm
 • Твори Шиллера на сайті Е-бібліотека «Чтиво», https://chtyvo.org.ua/authors/Friedrich_Schiller/
 • Чтиво: електронна бібліотека. https://chtyvo.org.ua/authors/Svift/