Зарубіжна література. 9 клас. Паращич

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

«Світ чарівний і безмежний...»: погляд крізь столітті

Людей, які подорожують світом, називають мандрівниками. Відвідуючи різні країни, насолоджуючись красою пам’яток культури, неповторною архітектурою, долучаючись до традицій та звичаїв різних народів, люди стають набагато освіченішими, культурнішими, духовно багатшими. От і ви побували в ролі мандрівників у просторі й часі, потрапили до дивовижного світу Книги, відвідали Англію, Німеччину, Росію, США та багато інших країн. Не зрушуючи з місця, здійснили навколосвітню подорож і, можливо, знайшли нових друзів та зустрілись із давніми приятелями. Але попереду на вас чекають ще цікавіші відкриття.

Наша цікава і, сподіваємося, корисна літературна подорож рікою часу завершується. Спробуймо підсумувати вивчене, ще раз перегорнімо сторінки вивчених творів.

 • 1. Який напрям домінував у європейській літературі в першій третині XIX ст.?
 • 2. Де виник романтизм і як він розвивався в країнах Європи?
 • 3. Назвіть відомих вам письменників-романтиків та їхні твори.
 • 4. Які теми й мотиви переважали в їхніх творах?
 • 5. Назвіть ознаки епохи Просвітництва, відомих вам письменників та їхні твори.
 • 6. Дайте визначення романтизму як літературного напряму. Назвіть представників романтизму в різних галузях мистецтва.
 • 7. Доведіть, що творчість Генріха Гейне є яскравим прикладом романтизму в літературі.
 • 8. Поясніть, чим різняться література доби Просвітництва та література доби романтизму.
 • 9. Які ознаки притаманні байронічному героєві?
 • 10. Які образи-символи є у творі Байрона «Мазепа»?
 • 11. Схарактеризуйте тип «зайвої людини» у світовій літературі. Які митці зверталися до нього?
 • 12. У творах яких письменників звучить тема «маленької людини»?
 • 13. Назвіть тематику віршів Пушкіна. Яка з поезій вам сподобалася найбільше?
 • 14. Який принцип покладено в основу сюжету п’єси «Пігмаліон»?

Літературна вікторина

 • 1. Що спільного у формі відображення, у композиції творів Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера» і О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»?
 • 2. Хто такі гуїгнгнми та героями якого твору вони є?
 • 3. Які мотиви єднають твори Й. В. Ґете та Дж. Б. Шоу?
 • 4. Чий літературний твір зажив слави як гімн Євросоюзу?
 • 5. У якому вірші Г. Гейне під час перекладу українською було змінено породу дерева для збереження змісту?
 • 6. У реальній історії одні вважали його зрадником, інші — патріотом, національним героєм. Про кого з героїв Дж. Н. Ґ. Байрона йдеться?
 • 7. Кому О. С. Пушкін присвятив поетичний шедевр «Я пам’ятаю дивну мить...»?
 • 8. З чиїм твором античності перегукується вірш О. С. Пушкіна «Я пам’ятник собі поставив незотлінний...»?
 • 9. Хто з героїв вивчених творів виявився «зайвою людиною» свого часу?
 • 10. Як звали філософа-скнару у творах О. де Бальзака і що означає його прізвище?
 • 11. Яка помилка сприяла збагаченню героя твору М. В. Гоголя, а авторові дала змогу висміяти вади всього тогочасного чиновництва?
 • 12. Про цю героїню було стільки розмов, суперечок і навіть скандалів, що в деяких вітальнях вивішували оголошення із забороною про неї говорити взагалі.
 1. 1. Доведіть, що у баладі Й. В. Ґете «Вільшаний король» поєднано три жанри: казку, пісню та драму. Перенесіть таблицю до зошита та заповніть її. Наведіть приклади.

Жанри

Приклади з твору

Ознаки казки

* * *

Ознаки пісні

* * *

Ознаки драми

* * *

Висновок:

* * *

 1. 2. Створіть літературний портрет Чайльд Гарольда (за поемою Дж. Н. Ґ. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»).
 2. 3. Використавши знання з теорії літератури, визначте риси типового та індивідуального в героїв О. С. Пушкіна, М. Ю. Лєрмонтова, М. В. Гоголя.
 3. 4. Доведіть, що «Ляльковий дім» Г. Ібсена — соціально-психологічна драма.
 4. 5. Чи вдалося Хіґґінсові зробити з квіткарки Елізи справжню леді (за п’єсою Дж. Б. Шоу «Пігмаліон»)? Обґрунтуйте свою думку.
 5. 6. Виконайте малюнки-асоціації до прочитаних творів, визначивши в них авторське начало.

1. Створіть рекламу для майбутніх дев’ятикласників, які читатимуть роман Дж. Свіфта. Відобразіть те, що особливо зацікавило особисто вас. Може, це зацікавить й інших?

2. Створіть літературну карту життя й творчості М. Ю. Лєрмонтова за темою «Ні, я не Байрон, інший я...».

3. Прочитайте романізовані біографії О. де Бальзака: А. Моруа «Прометей, або Життя Бальзака» і С. Цвейґа «Бальзак. Роман його життя». Що спільного та відмінного ви помітили у трактуванні образу О. де Бальзака цими двома письменниками? Пригадавши відомості з міфології, поясніть, чому Моруа порівнює Бальзака з Прометеєм.

4. Створіть збірку-презентацію «Зарубіжні письменники й Україна».

5. Складіть міні-словничок літературознавчих термінів на основі здобутих знань з теорії літератури після вивчення курсу зарубіжної літератури 9-го класу.

6. У тексті повісті Оноре де Бальзака «Ґобсек» є вислови, які можна назвати крилатими, але деякі з них здаються досить спірними. Наприклад:

 • «Вдячність — це борг, який діти не завжди охоче приймають у спадок від батьків»;
 • «Життя — це складне, важке ремесло, і треба докласти зусиль, щоб навчитися жити»;
 • «Нещастя — наш найкращий учитель».

Спробуйте відшукати істину. Висловіть свої думки щодо цих питань. Знайдіть у повісті інші вислови, прокоментуйте їх.

7. Висловіть свою думку: Нора Хельмер — особистість чи «лялька» (за п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім»)? Відповідь аргументуйте.

Відповіді на запитання літературної вікторини (с. 301)

1. Дзеркальне відображення. 2. Розумні коні з твору Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера». 3. Античні — «Прометей» Й. В. Ґете і «Пігмаліон» Дж. Б. Шоу. 4. Ф. Шиллер «Ода до радості». 5. «На півночі кедр одинокий...»: в оригіналі — сосна. 6. Мазепа. 7. А. П. Керн. 8. Горацій. 9. Печорін, Онєгін. 10. Ґобсек — живоглот. 11. Чиновники прийняли одного приїжджого за ревізора. 12. Нора з драми «Ляльковий дім» Г. Ібсена.