Зарубіжна література. 8 клас. Паращич

Підсумуємо знання з теми. У добу героїв Сходу та Заходу

 • 1. Назвіть часові межі та головні ознаки доби Середньовіччя.
 • 2. Що вплинуло на формування літератури Середньовіччя?
 • 3. Які літературні жанри започаткувала китайська література?
 • 4. Хто з китайських філософів стверджував, що людина зобов’язана працювати на землі на користь суспільства?
 • 5. Кого з китайських поетів називали «Безсмертний, скинутий з небес»?
 • 6. У чому полягає своєрідність поезії Лі Бо?
 • 7. Якими є особливості поезії Ду Фу?
 • 8. Назвіть основні ознаки поезії Омара Хайяма.
 • 9. Де й коли виникла рицарська лірика?
 • 10. У якому місті народився й жив Данте? Чому поет називав себе безвинним вигнанцем?
 • 11. Кому присвячена книга Данте «Нове життя»?
 • 12. Назвіть особливості композиції «Божественної комедії». Якою строфою її написано?

Літературна вікторина

 • 1. Його ім’я означає «Біла Слива», а друзі про нього говорили, що у нього в спині є «кістка гордості».
 • 2. Хто з поетів Середньовіччя в одній зі своїх поезій закликає викувати з військових обладунків мирні серпи і рала, що перегукується з біблійною метафорою «перекувати мечі на орала»?
 • 3. Він передбачав погоду, сонячні та місячні затемнення. Його перу належить чимало наукових робіт з математики, астрономії, філософії та медицини.
 • 4. Справжнє ім’я якого поета утворено з більш ніж 10 слів, у яких згадано імена предків і назву міста, де він народився?
 • 5. Як називається чотиривірш філософсько-ліричного змісту, у якому римуються 1-й, 2-й і 4-й рядки?
 • 6. Хто з середньовічних поетів Сходу мав енциклопедичні знання з різних галузей науки й культури?
 • 7. Він був одружений, мав двох синів, але всі свої поезії присвятив іншій жінці, яка стала його музою.
 • 8. Кому присвячено більшість віршів Данте, поему «Божественна комедія»? Хто є Дамою його серця?
 • 9. Його вигнали з рідної Флоренції, і він помер на чужині, ображений на своїх земляків. І лише в червні 2008 року влада Флоренції скасувала своє рішення про його вигнання з рідного міста. Хто він?

Накресліть у зошиті кросворд (за зразком, наведеним у підручнику) та розв’яжіть його.

По горизонталі

1. Арабський ... , що завоював Персію у VII ст.

2. Поезія, що оспівувала просту за походженням людину.

3. Знищення іранської літератури — «століття ... ».

4. Іранська династія, за часів якої почала відроджуватися культура.

По вертикалі

1. Поет, мудрець і вчений — ... .

Побудуйте у зошитах порівняльну таблицю (за зразком, наведеним у підручнику). Порівняйте образи ліричних героїв творів Лі Бо, Ду Фу, Омара Хайяма.

Лі Бо

Ду Фу

Омар Хайям

Спільне

***

Відмінне

***

***

***

Проблемне питання. Чи вважаєте ви, що у творчості Омара Хайяма відбулося повне злиття образу автора і ліричного героя-філософа?

Мандруючи середньовічними Сходом і Заходом, ми переконалися, що з давніх часів й до сьогодні збереглися коштовні скарби — рубаї і сонети, основи філософії конфуціанства та даосизму, віра у вічні цінності — добро і справедливість, кохання і дружбу, розум і мудрість, мужність і патріотизм, прагнення жити в гармонії з природою та із самим собою.