Зарубіжна література. 8 клас. Паращич

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Подорож перша. До витоків священних книг

Можеш допомогти людині — допоможи, не можеш допомогти — помолися, не умієш молитися — подумай про людину добре! І це вже буде допомога, тому що світлі думки — це теж зброя.

Східна мудрість

У давні часи художня творчість ще не була відокремлена від інших видів духовної діяльності людини. Релігія, філософія, мораль утілювалися в художніх образах, що із плином часу набули власного значення, приваблюючи красою та багатозначністю. Саме тому священні книги народів світу — Веди, Біблія, Коран — стали не лише пам’ятками релігійної культури, а й літератури. До тем, мотивів, образів священних книг зверталися і звертаються митці різних країн світу, тому уявити історію людства, його культуру без цих визначних пам’яток минулого неможливо.

У кожного народу є свої священні книги. Тому, щоб краще пізнати народ, людей, потрібно познайомитися з цими книгами. Видатний український поет В. А. Симоненко закликав у своїх віршах «відкривати духовні острови». У віртуальну подорож до духовних островів, якими є священні книги різних народів, вирушаємо й ми. Адже і Веди, і Біблія, і Коран відображають тисячолітній моральний досвід людей, фіксують ті етичні закони, що не втратили своєї значущості й сьогодні. Щасливого плавання!

Релігії світу

  • 1. Проаналізуйте мапу релігій світу. Визначте території поширення найчисленніших світових релігій.
  • 2. Які релігії поширені в Україні?
  • 3. Як ви вважаєте, чому інтелігентна людина ХХІ століття має знати про такі найдавніші пам’ятки культури й історії, як Веди, Біблія, Коран?

Світові релігії, їхня світоглядна основа, етичні уявлення

Єрусалим — місто трьох релігій

  • Релігія — від латинського religio, що означає ритуали й віра. Релігія — це моральні норми, обряди, культові дії, що здавна об’єднували людей у громади за певних географо-кліматичних умов.
  • Кількість християн у світі більше 2,1 млрд. Вони — послідовники Ісуса Христа, який проповідував близько 2000 років тому.
  • Буддизм — одна з найдавніших світових релігій, яку сповідують 376 млн людей в Індії, Бірмі, Непалі, Таїланді, Японії, Кореї, на Шрі-Ланці та в інших країнах.
  • Пророк Мухаммед заснував світову релігію іслам у VII столітті. Сьогодні ісламу поклоняються 1,3 млрд людей.

Релігія — складова духовного життя людини. Сьогодні існує три основні релігії, які прийнято називати світовими: християнство, буддизм, іслам. Кожна з них по-своєму пояснює, у чому полягає сенс життя, пропонує вибір, який кожна людина має зробити самостійно.

Християнство — релігія, що базується на вірі в Ісуса Христа. Християнство поділене на католицтво, православ’я і протестантизм (США, Велика Британія — англіканство тощо).

Католики поряд з Ісусом Христом дуже шанують Діву Марію. Очільником католиків є Папа Римський. Католицтво сповідують у країнах Європи, Австралії, у західних областях України. Православні вірять в єдиного Бога, який постає в трьох іпостасях — Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух.

Буддизм — єдина зі світових релігій, що базується не на вірі в Бога, а на вірі в Будду — Просвітленого, яким за певних обставин може стати будь-хто, якщо звільнить душу від страждань, зумовлених нездійсненними бажаннями.

Позолочені бані Києво-Печерської лаври

Мечеть на сході Туреччини

Буддизм заснував Сіддгартха Ґаутама (Шак’ямуні), який народився індійським принцом.

Іслам (від араб. «покірність», «мир і послух Господові»), або мусульманство,— релігія, що базується на вірі в єдиного всемогутнього бога Аллаха і його пророка-посланника Мухаммеда (або Магомета, звідки ще одна назва релігії — магометанство).

Священна книга мусульман — Коран. Мусульмани вірять, що Коран було дано пророкові Мухаммеду через ангела Джибріла. Найбільше мусульман мешкає в Азії й Африці, а їхня загальна кількість у світі продовжує швидко збільшуватися.

  • 1. Що спільного у різних релігій світу та чим вони різняться?
  • 2. Поясніть, як ви розумієте вислів «Людина входить у світ через свою національність».
  • 3. Чому кожній освіченій людині варто знати особливості найпоширеніших релігій світу?

Священні книги різних релігій

Веди — священні тексти індуїзму, складені 3-4 тисячі років тому в Давній Індії впродовж періоду, який називають ведичним. У Ведах згадано 1999 богів і міститься 1028 гімнів.

Біблія — перший літературний твір, перекладений іноземною мовою. Вона також стала першою друкованою книгою і першим підручником у сучасному розумінні, читанкою. За Псалтирем навчався грамоти, зокрема, і Тарас Шевченко.

Коран — головна священна книга мусульман, запис проповідей, що виголосив пророк Мухаммед у формі пророчих одкровень. Коран перекладено понад 60 мовами світу; зокрема, англійською мовою існує 108 перекладів. Повний переклад українською мовою належить Яремі Полотнюку.

Отже, першу трійку священних книг становлять Веди, Біблія й Коран — три наріжні камені світової літератури, на яких вона побудувала свій храм.