Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 11 клас. Паращич - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Франц Кафка як літературний феномен ХХ століття

Інтерактивна вправа

• Розгляньте інфографіку на с. 33. За матеріалами підручника та онлайн-додатка складіть паспорт-характеристику Ф. Кафки як представника модернізму в західноєвропейській літературі (робота в групах).

Франц Кафка, напевно, найбільш дивна й таємнича фігура в історії європейської літератури. Єврей за походженням, пражанин за місцем проживання, німецький письменник за мовою й австрійський — за культурною традицією, його особистість увібрала всі суперечності: суспільні, родинні, творчі. Про нього можна говорити як про письменника відчуження. Ця ознака, властива літературі ХХ ст., повною мірою виявилася у творчості геніального Франца Кафки. Відчуження й самотність стали філософією його життя.

Франц Кафка

Фото з експозиції музею Кафки в Празі

Австрійський письменник, один із фундаторів модерністської прози.

Творча спадщина письменника містить три незавершених романи, кілька збірок новел і притч, листи й щоденники, афоризми.

Основні твори

За життя Кафка опублікував лише кілька збірок і оповідань, що не привернули особливої уваги читачів до його творчості. Слави зажив після смерті: усупереч заповіту, виконувач духівниці митця не знищив рукописи Кафки, а видав їх друком. Твори письменника сповнені абсурду та страху перед зовнішнім світом, здатні пробуджувати в читачеві почуття тривоги, що є унікальним явищем для світової літератури.

• 1909 року вийшли друком два уривки незавершеного оповідання «Опис однієї боротьби».

• 1911 року митець подорожував Італією, Францією, Швейцарією.

• 1912 року розпочав роботу над романом «Зниклий безвісти» (згодом названий «Америка»), написав новели «Вирок» та «Перетворення».

Перша сторінка збірки «Споглядання» Ф. Кафки

Музей Кафки в Празі (Чехія)

Я. Рон. Пам'ятник Францу Кафці в Празі (Чехія). 2003

• Публікація збірки «Споглядання» припала на 1913-й.

• 1914-го почав писати роман «Процес».

• 1919 року вийшла друком збірка новел «Сільський лікар», написано оповідання «Лист батькові».

Метаметафора у творчості Ф. Кафки є не окремо взятим тропом, а прийомом, за допомогою якого організовано певний текст та досягнуто незвичайного ефекту: абсурдністю описаного автор змушує читачів замислитися над головними законами буття та трагічністю людської долі.

Творчий доробок письменника становить десять томів: крім романів, новел, притч, афоризмів — ще й «Щоденники» (1910-1923), «Листи до Мілени» (Мілена Єсенська — подруга Кафки, чеська літераторка і перекладачка), «Листи до Феліції» (нареченої Кафки Феліції Бауер та її приятельки Ґрети Блох), «Листи до Оттли та родини» (до улюбленої сестри й батьків).

Письменник у своїх творах створив особливий художній світ — абсурдний, жахливий, незрозумілий. Усе, що відбувається в ньому, не має логічного пояснення, але дає змогу відчути порушення духовних зв'язків, руйнацію моралі, поширення суспільного хаосу.

Автор трьох незавершених романів («Америка», «Процес», «Замок») і кількох десятків оповідань та притч (новели «Перевтілення», «Вирок», «Співачка Жозефіна, або Мишачий народ», «Маленька жінка» та ін.), Кафка став одним із найвидатніших письменників ХХ століття, більшість творів якого вийшли друком уже після смерті автора. Ці твори — єдине ціле, що становить так званий світ Кафки. Цей світ схожий на наш повсякденний і водночас абсолютно фантасмагоричний.

Ознаки стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі митця

Художні домінанти

Особливості творчості Ф. Кафки

Тематика

1. «Маленька людина».

2. Митець і мистецтво

Проблематика

1. Нездоланна відчуженість особистості.

2. Знецінення індивідуума.

3. Абсурдне покарання людини через невідому їй провину.

4. Конфлікт людини з таємничою й абсурдною владою.

5. Недосяжність життєвої мети

Герої

1. Надто слабкі, щоб чинити опір.

2. Приречені на страждання й муки.

3. Безмежно самотні й нещасні

Особливості стилю

1. Поєднання трагічного та іронічного, жорстокого й безглуздого.

2. Синтез фантастичних елементів та натуралістичних деталей.

3. Ускладнена, затемнена символіка.

4. Інтонація точна, злагоджена.

5. Мова зрозуміла.

6. Виключення однозначної інтерпретації

Світобачення

1. Трагічне.

2. Метафоричне

Уперше твори Франца Кафки українською мовою вийшли друком 1989 року в перекладі І. М. Кошелівця (Ярешки) у Мюнхені у видавництві «Сучасність». Тепер в Україні твори Кафки перевидають як своєрідну пам'ятку українського перекладу. Ця праця заслужено посідає гідне місце в українській кафкіані XX століття, а багата й індивідуальна мова українського інтерпретатора надає перекладу особливого шарму й привабливості.

В Україні за творами Ф. Кафки створено кінострічки «Людина К.» (1992) та «Співачка Жозефіна й Мишачий народ» (1994; здобув нагороди кінофестивалів «Кіношок-94» в Анапі, «Молодість-94» у Києві, Каїрського міжнародного, «Література і кіно» в Гатчині тощо).

Музей Франца Кафки у Празі

У музеї розташована виставка робіт митця під назвою «Франц Кафка і Прага», що розповідає про його життя й творчість. Тут можна побачити всі перші видання його книг, щоденники, листування, рукописи, фотографії, малюнки, а також кілька 3D-ексnонатів і п'ять аудіовізуальних робіт, створених спеціально для цієї експозиції. Музей дуже незвичайний і цілком передає дивну атмосферу, відтворену на сторінках книг Кафки.

Музей Ф. Кафки. Прага

 • 1. Наскільки, на вашу думку, важливою є форма художніх творів для вираження певних поглядів, спостережень, світовідчуття?
 • 2. Якими є філософська основа, естетична концепція модернізму? У яких літературних напрямах відбилося модерністське світосприйняття?
 • 3. Як ви вважаєте, що змусило митців на початку ХХ століття шукати нових поетичних форм?
 • 4. Що дозволяє назвати Дж. Джойса, М. Пруста і Ф. Кафку батьками модерністської прози?
 • 5. Як ви розумієте поділ культури на елітарну й масову? Проілюструйте свою відповідь назвами відповідних творів.

Проаналізуйте!

 • 1. Порівняйте світобачення Франца Кафки з провідними тенденціями експресіонізму.
 • 2. Що означає поняття кафкіанський світ? Як воно характеризує атмосферу й настрої у творах Ф. Кафки?
 • 3. Прокоментуйте афоризми Ф. Кафки.

• Є два людські гріхи, з яких випливає решта, — нетерпіння й лінощі душі. Через своє нетерпіння людей вигнано з раю, а через лінощі вони не можуть туди повернутися...

• Щасливим я був би тільки тоді, коли б зміг привести світ до чистоти, правди, сталості.

• Зрозумій, що для щастя доволі клаптя землі, на якому вміщаються твої ноги.

Створіть!

• Опорно-логічну схему літературного процесу першої половини ХХ ст.

Новела «Перевтілення» — яскравий приклад метафоричного світобачення Франца Кафки

Глобальні проблеми ХХ століття (втрата ідеалів, самотність людини, деградація особистості й суспільства) суттєво позначилися на світовідчутті Ф. Кафки, який постійно шукав духовну сутність світу й відчував власну відчуженість від реальності.

«Перевтілення» (1912) — знаковий твір модерністської літератури. Тема новели — гранична самотність особистості та трагічне знецінення людського життя. Ця новела — найвідоміший «маленький» твір митця, шедевр, де у властивій письменникові протокольній формі йдеться про фантастичні події. Прізвище головного героя Ґреґора Замзи — це зашифроване за допомогою криптографії прізвище самого автора.

Новела (італ. novella, від латин. novellus — новітній) — мала оповідна проза, особливий літературний жанр, близький до оповідання, нарису, есе. Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів. Автор у новелі концентрує увагу на змалюванні внутрішнього світу героїв, їхніх переживань і настроїв. Сюжет новели простий, надзвичайно динамічний, завершується зазвичай ситуаційною чи психологічною несподіванкою.

Особливості композиції, функції фантастики в новелі Ф. Кафки «Перевтілення»

Кожний розділ відображає конфлікт Ґреґора зі світом

Образ Ґреґора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність

Символічно, що першим враженням Ґреґора-комахи було відчуття неправильного ходу годинника, який мав подзвонити і не подзвонив, — це знак алогічного розвитку життя, що почало рухатися у зворотному напрямку.

Образ Замзи-комахи — це метафора нездоланного відчуження людини. Нещастя, яке сталося з героєм, одразу відсунуло його за межу людського світу. Він поранив рот, коли повертав ключ, зламав лапку, відчиняючи двері, але ніхто не помітив його страждань. А далі гірше — яблуко, яке жбурнув у нього батько, так і залишилося в спині, тому що ніхто не наважився витягти його. Коли Ґреґор припинив їсти, ніхто не звернув на це уваги. Навіть смерть героя першою помітила не родина, а служниця, яка прийшла прибирати, вона ж і викинула кудись його рештки.

Для новели характерне поєднання сну та дійсності. Марення Ґреґора Замзи об'єднують уявне й реальне, свідоме й підсвідоме. Не можна пояснити сон, так само не можна пояснити й ті абсурдні закони, які змальовує Кафка. На думку письменника, світ не має жодних пояснень, він утратив мету й логіку духовної еволюції. Такий світ приречений на загибель, адже в ньому гине людина.

 • 1. Визначте жанрові особливості новели.
 • 2. Що незвичайного в новелі «Перевтілення»? Чи можна назвати її фантастичною?
 • 3. Чи є у цій новелі автобіографічні елементи?
 • 4. Чиїми очима ми дивимося на події, що відбуваються?
 • 5. Що ви дізналися про життя героя до перевтілення?
 • 6. Як Ґреґор реагує на цю подію?
 • 7. Що ви відчуваєте до Ґреґора, який перетворився на комаху, — здивування, страх чи захоплення? Чому?
 • 8. Головний герой — гігантська багатоніжка, комаха. Але Кафка, який рідко був категоричним, вимагав від видавництва, щоб поміж ілюстрацій до книги не було жодного малюнка, який би зображав Ґреґора багатоніжкою. Про що свідчить цей факт?
 • 9. Тема простору в новелі відіграє важливу роль. Дійсність зображено крізь призму сприйняття Ґреґора. Скільки разів і як саме змінювався простір навколо головного героя?
 • 10. Чи згодні ви з Кафкою, що людина — маленька комаха? Що потрібно робити, щоб не почуватися комахою?

Проаналізуйте!

 • 1. Як ви вважаєте, чи існує зв'язок між особистим життям Кафки та його твором? Спробуйте встановити зв'язок, наведіть приклади.
 • 2. У чому полягає головна тема та проблема метафоричного світобачення у новелі «Перевтілення»?
 • 3. Ф. Кафка планував увести «Перевтілення» до збірки, що мала називатися «Кара». Про що свідчить цей намір автора?
 • 4. Як ви вважаєте, чому, готуючи новелу до друку, Кафка заборонив її ілюструвати зображеннями Ґреґора-комахи?
 • 5. Пригадайте казки, де відбуваються перевтілення героїв на тварин або потвор. Що було необхідною умовою перетворення зачарованих героїв на людей? Чому подібний щасливий фінал неможливий для Ґреґора?
 • 6. Поміркуйте, чому Кафка не закінчив новелу смертю Ґреґора, а продовжив оповідь далі. Як, на вашу думку, складеться життя родини після смерті Ґреґора?

Створіть!

 • 1. Порівняльну таблицю «Сім'я Ґреґора Замзи: стосунки, поведінка, наміри».
 • 2. Скопіюйте до зошитів таблицю та наведіть аргументи до зазначених у її стовпцях тверджень:

Ґреґор-людина

Ґреґор-комаха