Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 11 клас. Паращич - Нова програма

Формуємо предметні та ключові компетентності

Усвідомте!

• У другій половини ХХ століття Старий світ (Європа) почав докладніше знайомитися з літературою Нового світу — американською. На авансцені світової літератури 1950-1960-х років опинилися роман та поезія Латинської Америки, Європа пізнала художній світ японської літератури.

• Повість-притча «Старий і море» сповнена глибокого філософського змісту про сутність буття, одвічні людські цінності, необхідність зберігати їх і передавати від покоління до покоління, а також про байдужість сучасного світу до цих цінностей. Образ старого рибалки доводить, що саме ці цінності роблять людину непереможною.

• Складно переоцінити значення повісті Я. Кавабати «Тисяча журавлів» для популяризації японських національних традицій. Японський письменник зосереджує увагу на єдності людини з природою як на передумові здорового життя, цінності національної самобутності й рідної культури.

Літературний ринг

Пересічна людина Заходу у своєму самовдоволенні дивитиметься на чайну церемонію як на ще один приклад тих тисячі й одного дивацтва, які уособлюють для неї химерність і дитинність Сходу. Вона звикла дивитися на Японію як на варварську країну, тоді як вона лагідно насолоджувалася миром, і він став називати її цивілізованою відтоді, як вона влаштувала криваву бійню на Маньчжурських полях. <...> Хай краще ми залишимося варварами, якщо наше прагнення до цивілізації має ґрунтуватися на похмурій славі війни.

Какудзо Окакура «Книга про чай», 1906

Національні традиції відходять у минуле. Нині інший темп життя, інші реалії. Немає часу годинами сидіти за чаєм і розмірковувати. Кавабата намагається захистити чайну церемонію, але кого з його героїв можна взяти за приклад? Батько обманює дружину. Кікудзі кидається від однієї жінки до іншої та прагне забути про минуле. Тікако знаходить задоволення в маніпулюванні людьми, використовуючи ту саму чайну церемонію. Фуміко егоїстична — то вона бажає щастя матері, то віднімає його в неї. Натомість про Юкіко ми мало що знаємо. Не зрозуміло, чим усе це може скінчитися. Усе, як і в європейців...

З коментарів читачів

• Висловіть свої міркування про національні традиції, протистояння східних і західних тенденцій, а також про майстерність автора повісті «Тисяча журавлів» у розкритті теми й ідеї та слушність зауважень Какудзи Окакури

Умійте!

• Аналізувати ідейно-тематичний зміст, сюжет, композицію, проблематику повісті-притчі «Старий і море», повісті «Тисяча журавлів».

• Характеризувати персонажів цих творів, стильові особливості їхніх художніх текстів, їхні жанрові ознаки.

• Висловлювати судження щодо сенсу людського буття, морального вибору людини. Пояснювати поняття підтекст твору, наводити приклади.

• Оцінювати взаємини героїв зі світом, природою, оточуючими.

• Робити висновки про значення прочитаних творів для духовного зростання особистості.