Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 11 клас. Паращич - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підсумуємо знання з теми

Літературознавчо-психологічний практикум

1. Розгадайте кроссенс за твором Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».

2. За романом Джорджа Орвелла «1984» дослідіть суперечності між наміром й декларуванням про розбудову псевдодосконалого суспільства та можливими наслідками таких спроб. Яку роль у негативних соціальних та політичних результатах відіграє економічна система, що функціонує в зображеному у цьому творі суспільстві? Який критерій етичної (розподільчої) справедливості покладено в основу соціально-економічної системи, описаної в романі? Аргументуйте вашу думку цитатами з роману. За яких умов (політичних, економічних, соціальних, культурних, ідеологічних) можливе абсолютне щастя для всіх у масштабах усієї планети Земля та чи досяжне воно взагалі?

3. Б. Брехт зауважував, що його театр має стати театром «для людей, які вирішили взяти свою долю у власні руки». Організуйте міні-диспут про те, як саме пересічні громадяни можуть уплинути на долю своєї країни (або складіть «Дерево рішень»).

Літературознавчо-мистецький практикум

1. Опишіть епізоди з роману-антиутопії Джорджа Орвелла «1984», які можуть відповідати вміщеним тут репродукціям картин різних художників. Якою мірою зображене співзвучне словесним описам та вашим уявленням? Свої думки обґрунтуйте, підтвердьте цитатами з твору.

В. Ван-Ґоґ. Прогулянка в'язнів (копія гравюри «В'язниця» Ґ. Доре). 1890

І. Босх. Корабель дурнів. 1490-ті

Ж. Маммен. Шахіст. 1930

П. Кучинські. Чорна вівця. XXI ст.

2. Опишіть картину знаменитого художника-авангардиста П. Пікассо. Знайдіть відомості про історію створення цього полотна, про те, що підштовхнуло митця до його написання. Визначте точки дотику між картиною та твором Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».

П. Пікассо. Ґерніка. 1937

3. «Озвучте» персонажів твору Б. Брехта, розмістивши епізоди в правильній послідовності, за перебігом сюжету. (Сцени з вистав «Берлінер-ансамблю» 1950-х років з Х. Вайґель у головній ролі.)

4. Розгляньте картини Арнольда Бекліна «Автопортрет зі смертю, що грає на скрипці», Альфреда Ретеля «Смерть, що грає на скрипці...», Ансельма Кіфера «Для Пауля Целана: квітка в попелі», його ж скульптуру «Попелище для Пауля Целана» та знайдіть спільне із твором Пауля Целана «Фуга смерті».

А. Кіфер. Для Пауля Целана: квітка в попелі. 2006

Онлайн-бібліотека

• Белль Генріх в бібліотеці «Українського Центру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: httр://ukrcenter.соm/Література/19147/Генріх-Белль.

• Брехт Бертольт. Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Енциклопедія_сучасної_України.

• Жаданов Ю. А. Художня модель хронотопу в антиутопічному жанрі другої половини ХХ століття / Ю. А. Жаданов, І. І. Куликова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/73280/68634.

• Літературний вечір «Феномен Пауля Целана» (Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=RNZBOxl0cIk.

• Переклади творів Б. Брехта українською у е-бібліотеці Чтиво [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Bertolt_Brecht.