Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 11 клас. Паращич - Нова програма

Підсумуємо знання з теми

Літературознавчо-психологічний практикум

1. Складіть порівняльну таблицю ранньої та зрілої творчості Аполлінера, спираючись на дослідження літературознавця Д. С. Наливайка: «Позиція неприйняття життя і відрази до нього, притаманна ранньому модернізму, в Аполлінера поступається місцем активно-творчому ставленню до нього».

2. На думку Рільке, «поет — це Божий посланець, який наповнює моральним сенсом все навкруги, як янгол легким дотиком торкається душ людей, допомагаючи їм усвідомити вічність». Доведіть або спростуйте це твердження.

3. Ви ознайомилися з фактами біографії А. А. Ахматової, спогадами про неї сучасників, портретами поетеси. Якою ви уявляєте митчиню як особистість? Складіть її психологічний портрет.

4. Прочитайте та прокоментуйте висловлювання А. А. Ахматової: «Пастернак — це тайнопис, інакомовлення, шифр». Напишіть літературно-критичне есе «Моє розуміння тайнопису ранньої лірики Б. Л. Пастернака» (на прикладі одного з віршів поета).

Літературознавчо-мистецький практикум

1. Перегляньте картини художників і роботи скульпторів — представників кубізму. Опишіть одну з робіт, зміст і форма якої вам подобаються, зрозумілі.

Хуан Ґріс. Портрет Пабло Пікассо. 1912

Фернан Леже. Дама в блакитному. 1912

Л. Попова. Портрет філософа. 1915

2. Використання асоціацій — один із основних художніх засобів творення модерністської літератури. Із чим ви асоціюєте Срібну добу? Уявіть, що ви художник-модерніст. Як би ви намалювали Срібне століття?

3. Прокоментуйте назву книги перекладів М. О. Лукаша «Від Боккаччо до Аполлінера». Про що вона свідчить?

4. Опишіть та порівняйте портрети Орфея, створені різними художниками. Що в них спільного, а що — відмінного? Наскільки пропоновані зображення збігаються з літературним портретом Орфея, створеним Райнером Марією Рільке?

А. Фейєрбах. Орфей і Еврідіка. 1869

П. Даньян-Бувре. Плач Орфея. 1876

Е. Дюлак. Орфей і Еврідіка. 1907

Онлайн-бібліотека

• Вибрані твори Р. М. Рільке українською онлайн [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.knyga.in.ua/index.php/inozemna-literatura/avstriia/rilke-rainer-mariia.

• «Поезії» Ґійома Аполлінера на сайті Е-бібліотеки «Чтиво» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Apolliner_Giiom/Poezii.

• Поезія Р. М. Рільке на «Українському Центрі» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrcenter.соm./Література/19326/Райнер-Марія-Рільке.

• Твори Анни Ахматової в українських перекладах [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ocls.kyivlibs.org.ua/ahmatova/perekladi_1/ahmatova_rus_ukr/l_lirika_ahmatova_ukr_content.htm.