Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 11 клас. Паращич - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Формуємо предметні та ключові компетентності

Літературний ринг

• Прочитайте відгуки літературознавців про А. А. Ахматову та її твори. А якої думки ви про значення творчості поетеси для світової літератури? Свої міркування обґрунтуйте.

Поезія Ахматової — це насамперед щирість почуттів, поезія, позначена надзвичайною увагою і підвищеними вимогами до моральних засад.

О. Т. Твардовський

У нобелівській лекції 1987 p.

Й. О. Бродський назвав п'ять найкращих, на його думку, поетів XX ст. — О. Е. Мандельштама, М. І. Цвєтаєву, Р. Фроста, В. Х. Одена й А. А. Ахматову: «Бути кращим за них на папері неможливо, неможливо бути кращим за них і в житті, яким би трагічним і гірким воно не було...»

Це і зразок високої громадянської лірики, і історичний документ, і відважний учинок видатного російського поета.

А. А. Урбан

Усвідомте!

• Кожна людина свого часу намагається визначити для себе мету життя та пізнання світу. Розв'язати ці питання може допомогти ознайомлення з художніми роздумами талановитих, мудрих людей — поетів, митців.

• Поезія Срібного століття виробила принципово нову концепцію людини, що прагне побачити в історичному особисте, зробити досвід століть, рух часів надбанням свого внутрішнього світу.

• Анна Андріївна Ахматова (Горенко) — російська поетеса українського походження, представниця акмеїзму. Лауреатка міжнародної літературної премії «Етна-Таорміна» (Італія, 1962). Почесний доктор літератури Оксфордського університету. У поезію ввійшла як тонкий і проникливий співець жіночої душі, її потаємних думок та переживань.

• Ім'я Бориса Леонідовича Пастернака уособлює філософський напрям розвитку російської поезії ХХ століття. Доля цього митця — своєрідне віддзеркалення трагедії й подвижницького служіння своєму народові.

Умійте!

• Аналізувати літературні явища як явище культури.

• Коментувати твори різних видів мистецтва в контексті розвитку течій модернізму й авангардизму.

• Осмислювати взаємозв'язок усього живого у світі, важливість збереження природи як середовища, необхідного для життя людини.