Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 11 клас. Паращич - Нова програма

Творчість Анни Андріївни Ахматової — живе сумління поезії XX століття

Анна Андріївна Ахматова (Горенко) — російська поетеса українського походження. Дебютувавши в колі акмеїстів, вона впродовж своєї мистецької еволюції сягнула вершин модерністської лірики. Співцем таємничої жіночої душі, російською Сапфо XX століття називали Анну Ахматову сучасники. Вона стала справжньою окрасою Срібного століття.

«Я навчила жінок говорити», — зазначала поетеса в одній із епіграм. Кожен її вірш — це своєрідна сповідь жіночого серця, пристрасного у переживаннях, але стриманого у зовнішніх проявах, окресленого пунктирно, найчастіше — через невеличку, але водночас промовисту деталь.

Інтерактивна вправа

• Розгляньте інфографіку на с. 75. За матеріалами підручника й онлайн-додатка складіть повідомлення за темою «Сторінки життя та творчості Анни Ахматової» (робота в парах або групах).

Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні

1911 року, обравши літературним псевдонімом прізвище своєї прабабусі по матері, поетеса почала публікувати твори в петербурзьких журналах, зокрема в «Аполлоні». Протягом десяти років, починаючи з 1912-го, друком вийшло 5 поетичних збірок А. А. Ахматової — «Вечір», «Чотки», «Біла зграя», «Подорожник» та «AnnoDomini...».

Лірика перших збірок Ахматової — це майже виключно лірика кохання. Саме кохання стає для поетеси головною духовно-естетичною цінністю, своєрідним мірилом усіх життєвих спрямувань, виразником внутрішнього світу ліричної героїні.

Анна Андріївна Ахматова

Російська поетеса, представниця акмеїзму, перекладачка й літературознавиця українського походження, дружина Миколи Гумільова. Лауреатка міжнародної літературної премії «Етна-Таорміна» (Італія, 1962). Почесний доктор літератури Оксфордського університету (Велика Британія). Найзначущі твори Ахматової: збірки «Вервиця» («Чотки»), «Подорожник», «Anno Domini MCMXXI», «Біг часу», ліро-епічні поеми («Поема без героя», «Реквієм»), переклади поезії (зокрема, Івана Франка).

Провідні теми творів:

• любовна й рефлексивна лірика (збірки «Чотки», «Біла зграя», «Подорожник», «Anno Domini MCMXXI»);

• вірші про війну.

Характерні ознаки творчості Ахматової — відданість моральним засадам, тонке розуміння психології почуттів, осмислення трагедій XX ст., тяжіння до класичного стилю поетичної мови.

Значна частина її творчості присвячена Україні, зокрема поетичний цикл «Київський зошит», збірка «Вечір». 1958 року А. Ахматова переклала російською мовою збірку поезій Івана Франка «Зів'яле листя».

За естетичною та філософською сутністю творчість Анни Ахматової правомірно належить до кращих здобутків Срібного століття російської поезії.

Пам'ятник А. Ахматовій у Києві. 2017

Ілюстрація до «Реквієму» Анни Ахматової

«Реквієм» (1935-1963). Цей твір вражає єдністю двох трагедій: особистої, що пов'язана з горем матері, і загальної, що стосується всієї країни, усього народу. У цій поемі власна доля митчині зливається з історичною долею народу й постає як одна велика трагедія.

Поезія Ахматової — це поезія збентеженості, пошуку істини, психологічних драм, втрат і відкриттів. Поєднання високого й земного, заглиблення у внутрішній світ і відкритість назустріч усьому людству, самозосередження та водночас розуміння суспільних проблем — усе це складові індивідуального стилю поетеси.

Поетична мозаїка

Дав мені юнь Ти сутужную...

Дав мені юнь Ти сутужную...

Був ти нещедрим у ніжності.

Скільки журби, далебі!

Як же багатством у бідності

Душу зігріти Тобі?

Пісню слави лесливую

Нам доля співа сліпа.

Господи! Та ж недбайлива я,

Твоя рабиня скупа.

Ні прутиком, ні трояндою

Не буду в садах Отця.

Я від кожної тріски падаю,

Здригаюся від слівця.

(Переклад П. М. Перебийніс)

Проаналізуйте!

 • 1. У якій формі написано цю поезію? Визначте її тему.
 • 2. Як лірична героїня характеризує свою долю, саму себе? Наведіть приклади з тексту.
 • 3. Знайдіть прийом антитези у вірші.
 • 4. Образ якого ліричного героя постає з рядків цього твору?
 • 5. Як ви вважаєте, наскільки ця поезія автобіографічна?
 • 6. На вашу думку, яку роль в ліриці Ахматової відіграє поетична деталь? Наведіть приклади з цього вірша.

Довкола жовтий вечір ліг...

Довкола жовтий вечір ліг,

Тремтить квітнева прохолода.

Ти запізнивсь на стільки літ,

Та радість буде там, де згода.

Присядь до мене ближче ти,

I подивись веселим оком:

Блакитні зошита листки —

Віршів моїх дитячі спроби.

Пробач, що сумно так жила

I сонце бачила несміло.

Пробач, пробач, що багатьма

Я багатьма переболіла.

(Переклад С. К. Жолоб)

Проаналізуйте!

 • 1. Чому присвячений цей вірш? Якою є його сюжетна основа?
 • 2. Як у поданому творі реалізується настанова на пізнання світу через біль, характерна для ахматовської лірики?
 • 3. Проаналізуйте поезію за методикою щоденника подвійних нотаток. Для цього проведіть вертикальну лінію посередині аркуша в зошиті. Ліворуч запишіть вираз чи образ, який вразив у поезії. Можливо, він нагадав вам щось із власного досвіду, здивував. Праворуч від лінії прокоментуйте цей вираз чи образ: на які думки вони вас наштовхнули? які запитання викликали? які асоціації?

Поема «Реквієм» як відображення особистої й суспільної трагедії

Одним із найвідоміших творів А. А. Ахматової і водночас визначною літературною пам'яткою доби сталінського терору є поема «Реквієм».

Основа поеми — автобіографічна. Починаючи з другої половини 1930-х років, сина Ахматової Льва Гумільова заарештовували двічі. Після другого арешту його прирекли на десять років виправно-трудових таборів. Ідея твору зародилася, коли під час безкінечних вистоювань у тюремних чергах до Ахматової звернулася безіменна жінка з єдиним запитанням: «А ось це Ви зможете описати?».

Обкладинка збірки віршів «Вечір» А. А. Ахматової. 1912

Через свою гостру громадянську спрямованість цей твір не міг вийти друком за сталінських часів, оскільки навіть рукописи його зберігати було небезпечно. Тому «Реквієм» учили напам'ять близькі й рідні поетеси, і лише 1963 року поему було вперше опубліковано в Мюнхені. У Росії «Реквієм» з'явився у вільному доступі тільки 1987 року.

Композиція поеми є фрагментарною. «Реквієм» містить окремі вірші, що різняться за тематикою, пафосом, структурою. Усе це разом створює ефект емоційного напруження, зливається у знервований монолог ліричної героїні.

Оповідь у творі ведеться водночас від першої особи («я») та третьої («жінка», «вона», «мати»), поєднуючи у такий спосіб внутрішній та зовнішній погляди на трагедію. Поема розпочинається промовистою строфою, датованою 1961 роком:

Ні, не під чужинним небозводом

Вирієм я тішила судьбу —

Я тоді була з своїм народом.

Там, де мій народ, на лихо, був.*

* Тут і далі: переклад Володимира Золотовітра.

«Реквієм» відзначений особливою об'ємністю характеристик. Окремі епізоди створюють відчуття живого, рухомого часу, плину історії. Величною та скорботною мелодією звучать вже перші рядки «Посвяти»:

У такому горі никнуть гори,

Кам'яніє тікищем ріка.

Почуваючися часточкою народу, Батьківщини, мати оплакує не лише власного сина, а й усіх безвинно засуджених:

Широкий покровець зіткала я всім

Із бідних, у них же підслуханих слів.

Її вуста промовляють від імені всього багатостраждального народу, усієї доби, завдяки чому твір набуває поліфонічного та символічного значення.

Поліфонізм — багатоголосся, яке в ахматовському творі є буквальним. По-перше, деякі розділи нагадують народні пісні — примовляння, колискові. Різні відтінки душевних страждань відтворено в різних за ритмікою рядках. По-друге, лірична героїня постає в поемі в кількох іпостасях. Образ матері — головний, центральний. Водночас материнську скорботу піднесено до символу вселенського: над сином, чия постать асоціюється з образом знедоленого й підданого репресіям народу, ридає сама Богородиця.

«Реквієм» — твір, тісно пов'язаний з біблійними образами (Христос, Марія, Магдалина), символами й мотивами, які допомагають А. Ахматовій осмислити суспільну трагедію у глобальному, філософському плані. На думку поетеси, причини сталінізму слід шукати в духовній нестямі людства, у забутті ним християнських заповідей (глава «Розп'яття»).

Трактування євангельської теми в Ахматової нетрадиційне: страждання розіп'ятого не мають сенсу. Але водночас переведення твору в біблійний план підкреслює святість долі невинно загублених, а образ Матері піднесено до образу Богородиці.

А. Берґстрем. Ілюстрація до поеми А. А. Ахматової «Реквієм»

Висловлюючи протест проти насильства, Анна Ахматова закликає до гуманістичного відродження світу й людської душі. Біблійні мотиви у творі пов'язані з темою пам'яті, що була надзвичайно важливою для акмеїстів. Поетеса закликає читачів ніколи не забувати про горе народу, а вічна скорбота має бути людям уроком та докором, що така трагедія сталася на землі.

У фіналі поеми поєднано образи голуба (символу очищення світу та його духовного воскресіння) й пушкінського пам'ятника (утілення ідеї поетичної спадщини як пам'ятника, а також символу духовної свободи). Це дає поетесі змогу проголосити головну думку твору: духовне очищення й воскресіння суспільства можливі лише за умов відновлення свободи й одвічних морально-духовних цінностей.

Особливості розкриття теми поеми «Реквієм»

Запозичення

Художні засоби мовлення

Мотиви

Данте, О. С. Пушкін, народно-поетична творчість, Біблія

Епітети, порівняння, двовірш з чоловічими римами, значна кількість дієслів, від середини тексту дієслів майже немає (V розділ)

Скорботи, печалі, втрати, поминання; Батьківщини як пекла; біблійні; страждання; пам'яті й пам'ятника

Анна Ахматова і Україна

Родовід Анни Ахматової тісно пов'язаний з Україною. Народилася поетеса в Одесі, згодом переїхала до Царського Села. Батько походив із козацької старшини, дід за материнською лінією був начальником канцелярії при київському генерал-губернаторові Д. Бібікові. Вийшовши у відставку, оселився в Україні, де були його маєтки.

Шелехівську Слобідку на Поділлі можна вважати родовим гніздом Горенків. 1989 року з нагоди 100-річчя від дня народження Анни Ахматової в Шелехівській Слобідці, у колишньому садибному будинку відкрито літературно-меморіальний музей, а 1990 року встановлено перший в Україні пам'ятник Анні Ахматовій роботи скульптора В. В. Зайка.

Будинок-музей А. А. Ахматової в Слобідці Шелехівській

Музей відвідують туристи не лише з України, а й з-за кордону. Щороку 23 червня (у день народження поетеси) у музеї відбуваються Ахматовські читання.

Україні присвячено її поетичний цикл «Київський зошит», збірку «Вечір». 1958 року А. Ахматова переклала російською мовою збірку поезій Івана Франка «Зів'яле листя».

Українською мовою окремі твори Ахматової перекладали В. І. Золотовітер (поема «Реквієм» та ін.), П. М. Перебийніс, І. М. Римарук, С. К. Жолоб та ін.

 • 1. Схарактеризуйте провідні мотиви ранніх поетичних збірок Ахматової. У чому художнє новаторство її поезії?
 • 2. Як приналежність Анни Ахматової до акмеїзму позначилася на її творчості?
 • 3. Чому для Ахматової слова Батьківщина та влада ніколи не були синонімами?
 • 4. У якому напрямі еволюціонувала поезія Ахматової, написана в післяреволюційний період?
 • 5. Чому Анна Ахматова назвала свій твір «Реквієм»? Чому дехто вважає «Реквієм» поемою на замовлення?
 • 6. Чим можна пояснити структурні особливості поеми? Простежте особливості композиційного розподілу та поєднання окремих віршів, що складають твір.
 • 7. Якого символічного звучання набуває образ матері в поемі?
 • 8. Простежте образно-тематичну площину, у якій розкрито образ народного страждання. На вашу думку, для чого, розкриваючи зміст цього образу, Ахматова добирає до нього віддалені у часі історичні паралелі?
 • 9. Які біблійні мотиви змальовано в поемі? З якими біблійними образами співвідносить поетеса своїх героїв?
 • 10. Що таке поліфонія? Наведіть приклади поліфонії в поемі Ахматової. Які узагальнювальні, образно-тематичні лінії розвитку дії є сюжетом поеми?
 • 11. Попри відсутність розв'язки, чим завершується твір? Як авторка пояснює в поемі причини трагедії?

Проаналізуйте!

 • 1. Який підтекст, крім психологічного, містять образи Матері й Сина? Завдяки чому образ Матері зливається зі своїм біблійним прообразом? Порівняйте зміст IV глави та глави «Розп'яття».
 • 2. Як «Реквієм» А. А. Ахматової пов'язаний із «Реквіємом» В. А. Моцарта?
 • 3. Які духовні, морально-етичні цінності стверджує у своїй поемі Ахматова?

Створіть!

• Опорно-логічну схему «Еволюція літературного світогляду А. А. Ахматової».

• Літературний портрет ліричної героїні поеми А. А. Ахматової «Реквієм» для уявної галереї літературних портретів героїв XX століття.