Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

Подорож перша. Золоті сторінки далеких епох. Формуємо предметні та ключові компетентності

Запам’ятайте!

• Однією зі специфічних ознак зарубіжної літератури є те, що це література перекладна.

• Художній переклад — різновид літературної творчості, унаслідок якої твір, що існує в одній мові, «виникає» в іншій, не втрачаючи своїх змістових і художніх особливостей.

• Давньогрецька література спрямовувала шляхи розвитку культури світової.

• Кожен народ має свої пісні та легенди, із яких зростає національна література.

• Гомер своєю творчістю завершує вікові традиції народних співців і відкриває перший етап грецької літератури.

• Образ Гамлета є вічним образом благородного й самотнього борця зі злом.

• Поема «Божественна комедія» є справжньою енциклопедією італійського життя на межі нового часу.

Знайте про ...

• Значення художньої літератури для розвитку суспільства та особистості.

• Сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури.

• Особливості художнього перекладу.

• Видатних представників літератури античної доби.

• Особливості культури та видатних представників італійського Відродження.

• Значення творчості Гомера, Данте, Шекспіра для поступу української літератури та світового літературного процесу.

• Імена відомих українських перекладачів творів античності, Відродження.

• Філософсько-етичні проблеми, порушені в трагедії В. Шекспіра «Гамлет».

Умійте!

• Тлумачити поняття автор, читач, діалог культур.

• Швидко й ефективно шукати інформацію, використовуючи різні джерела.

• Застосовувати цифрові технології для пошуку необхідної інформації.

• Використовувати електронні сайти українських бібліотек у процесі навчання й читання художньої літератури.

• Створювати електронну продукцію (презентації, буктрейлери тощо) для популяризації улюблених книжок.

• Стисло характеризувати літературу античності.

• Аналізувати ідейно-тематичну сутність, сюжет, особливості композиції, проблематику поем «Одіссея», «Божественна комедія» (за прочитаними уривками), трагедії «Гамлет».

• Визначати провідні мотиви трагедії «Гамлет», роль монологу «Чи бути, чи не бути» в розкритті образу головного героя.

• Сприймати прочитані твори у контексті відповідної доби і сучасної культурної ситуації.

• Інтерпретувати твори в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей.

Усвідомте важливість!

• Загальнолюдських цінностей, які сповідуються в поемі Гомера «Одіссея».

• Ролі італійського Відродження в розвитку української та світової культури.

• Духовних цінностей, що втілені у творах літератури й мистецтва.

• Ідей гуманізму у творі доби Відродження.

Підсумуємо знання з теми

Літературознавчо-психологічний практикум

1. Складіть цитатну характеристику Одіссея, спробувавши пояснити, чому саме він є улюбленцем богині Афіни.

2. Складіть маршрут подорожей Одіссея (або інтерактивну мапу), додавши до нього свої коментарі. По допомогу зверніться за посиланням: http://esriprn.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=4fc9153f4d9248b9bab7011e3950b552&webmap=962ca9da38bf4c5e9439a6acf3dd1b3e#.

3. Ви — режисер, який знімає фільм «Одіссея». Як ви поділили персонажів на позитивних і негативних? Виокремте їхні риси характеру та звички.

4. Ви — актор, якому доручили виконання головної ролі у фільмі «Одіссея». Як ви працюватимете над роллю? Складіть алгоритм своїх дій.

5. Доведіть, що Данте був останнім поетом Середньовіччя і першим поетом Відродження. Які ознаки середньовічної культури та ренесансні ідеї відбилися у його творчості?

6. Ви мандруєте підземним царством разом з Данте Аліґ’єрі. Опишіть побачене, використавши епітети, порівняння й метафори. Складіть діалог між вами та поетом.

7. Опишіть свою версію Пекла (за мотивами «Божественної комедії»). За які гріхи і як там би карали грішників?

8. Знайдіть інформацію про сім смертних гріхів, порівняйте їх із тими, про які говорить Данте в «Божественній комедії», зробіть висновки.

9. Ви — найкращий друг Гамлета. Допоможіть йому розв’язати питання, яке крає його душу (помститися дядькові за вбивство батька чи ні).

10. Висловіть свою думку щодо фіналу трагедії «Гамлет». Як ви вважаєте, чому Шекспір завершує п’єсу загибеллю героя? Як слід трактувати смерть інших персонажів?

11. Які уроки з трагедії В. Шекспіра «Гамлет» ви можете взяти для себе? Запишіть їх у вигляді життєвих порад наступному поколінню читачів.

Ваша книжкова полиця

1. Берещук О. П. Історія перекладу «Божественної комедії» Данте українською мовою (від І. Франка до Є. Дроб’язка) // Збірка «Мовні і концептуальні картини світу». — 2012. — № 1.

2. Гомер. Одіссея : пер. зі старогрецької Бориса Тена. — К. : Дніпро, 1968.

3. Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Гомер // Антична література. — К. : Либідь, 2001.

4. Стріха Максим. Данте Аліґ’єрі. Божественна комедія. Декілька слів від перекладача // Часопис «Сучасність». — 1995. — № 5 (409).

5. Шекспір В. Гамлет, принц данський : пер. з англ. Юрія Клена / Клен Юрій. Твори : В 4 т. — Т. 4. — Торонто : Фундація імені Юрія Клена, 1960.

6. Шекспір В. Гамлет : переклад Ю. Андруховича ; іл. В. Єрка. — К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2008.

Онлайн-бібліотека

1. Бібліографія Гомера у міжнародній електронній базі фантастики Internet Speculative Fiction Database (англ.). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.isfdb.org/cgi-bin/ea.cgi?20200.

2. Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади творів. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua.

3. Буктрейлер — сучасна форма реклами книги. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/buktreyler.htm.