Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Англійське Відродження: характерні ознаки культури і літератури. Вільям Шекспір — геній англійського Ренесансу

1. Схарактеризуйте особливості епохи Відродження.

2. Титанів Відродження називають гуманістами. У чому полягає гуманістичний пафос доби європейського Відродження?

3. Яких велетнів виплекала ця епоха в літературі й мистецтві?

Ренесанс в Англії: здобутки та представники

Розквіт англійської літератури Відродження припадає на кінець XVI — початок XVII ст., коли в багатьох західноєвропейських країнах доволі відчутною стала криза гуманізму. Хронологічно цей період збігається з періодом правління династії Тюдорів, починаючи від зійдення на престол Генріха VII (1485) і закінчуючи смертю королеви Єлизавети (1603), останньої представниці цієї династії.

У XVI столітті, за Тюдорів, Англія переживала цілковитий переворот у всіх галузях економічного та соціального життя, що спричинив її перетворення із феодальної країни на країну початкового накопичення капіталу. У цей період в Англії відбувається небачений розквіт у всіх галузях науки й мистецтва.

Однією зі специфічних особливостей розвитку тогочасного англійського суспільства стала спільність економічних та політичних інтересів земельного дворянства й буржуазії — найбільш могутніх верств, які однаково були зацікавлені в абсолютній монархії Тюдорів. Королівська влада заохочувала новий суспільний порядок і підтримувала розвиток промисловості й торгівлі у країні.

Розквіт Відродження в Англії припадає на період правління королеви Єлизавети, за якого країна досягла значної колоніальної й торговельної могутності. Відчутний уплив на формування англійської літератури мали більш ранні гуманістичні процеси, що відбувалися в інших країнах Європи (Еразм Роттердамський, X. Л. Вівес та ін.).

Центром гуманістичної думки в цей час стає Оксфордський університет, а найяскравішою фігурою — Томас Мор: видатний мислитель, письменник, державний діяч. Літературна спадщина Томаса Мора надзвичайно розмаїта. Видатний гуманіст і філософ залишив по собі багато різножанрових оригінальних і перекладних творів. Видатними прозовими творами Томаса Мора є незакінчена історична праця «Історія Річарда III» (1513-1518) і знаменита книга «Утопія» (1516).

В Англії Відродження здебільшого проявилося в літературі й театрі, натомість архітектура й образотворче мистецтво не зазнали впливу ренесансних ідей. Найвидатнішими представниками літератури англійського Відродження стали Вільям Шекспір — у драматургії, Едмунд Спенсер — у поезії, Джон Лілі та Томас Неш — у великих епічних жанрах.

Найвищого розвитку з усіх літературних родів досягла драматургія.

У Лондоні наприкінці XVI ст. було кілька театральних приміщень, найбільші з-поміж яких — театр «Глобус» (або «Всесвіт»), заснований 1599 р. на пайових засадах.

Постійні театри стали доступними для глядачів різних суспільних верств і перетворилися на розвагу загальнонародного характеру. Це активізувало творчість драматургів, спонукало до поширення тематики, пошуку нових жанрів, художнього удосконалення драми. Особливу роль у цьому процесі відіграли попередники Шекспіра — «університетські уми» Томас Кід, Роберт Ґрін, Крістофер Марло. Саме вони забезпечили англійським театрам багатий і різноманітний репертуар та своєю творчістю підготували геніальну драматургію Шекспіра.

Інтерактивна вправа

• За інфографікою зі с. 37 та іншими джерелами інформації (інтернет-ресурсами, сучасними енциклопедіями) складіть візитівку за темою «Розквіт англійської літератури доби Відродження».

• Схарактеризуйте особливості розвитку культури доби Відродження.

Здобутки драматургії В. Шекспіра

Вони писали кожен свою п'єсу,

Шекспір — свою, а королева — іншу.

Л. В. Костенко

1. Яка інформація про життя і творчість В. Шекспіра, здобута у 8-му класі, вас зацікавила, зворушила, запам’яталась?

2. Розкажіть, яку п’єсу англійського драматурга ви читали. У чому, на вашу думку, полягає таємниця популярності цього твору у XXI столітті?

Якщо у шанувальників театру з різних країн запитати, чиї п’єси найчастіше і з найбільшим успіхом ставили і ставлять сьогодні на сценах, то чимало з них не замислюючись відповість: «Звісно, Шекспіра!». Разом з ім’ям Петрарки видатного британця назвуть і шанувальники поезії, коли постане запитання про найвідоміших авторів сонетів. А історики, оповідаючи про правління англійської королеви Єлизавети І, нерідко називають цей час епохою Шекспіра.

Інтерактивна вправа

• За інфографікою зі с. 38 та іншими джерелами інформації (інтернет-ресурсами, сучасними енциклопедіями) складіть повідомлення за темою «Вільям Шекспір — видатний драматург доби Відродження».

«Гамлет»: світ шекспірівської трагедії

«Гамлет» є не тільки найбільш особистою, але також

найбільш філософічною драмою Шекспіра.

І. Я. Франко

Весь світ — в'язниця... Світ надто тісний для вашої душі.

В. Шекспір

1. Поміркуйте над рядками епіграфа — висловлюванням І. Я. Франка.

2. Чи справді у зображенні Шекспіра світ — в’язниця?

Трагедія «Гамлет» — одна із найглибших і художньо довершених трагедій В. Шекспіра — була написана 1601-1602 рр. Перше її видання побачило світ 1603 р., друге — 1604 р. Першу постановку трагедії було здійснено 1601 р. на сцені дерев’яного театру «Глобус».

Трагедія — драматичний твір, який ґрунтується на гострому, непримиренному конфлікті особистості, що прагне максимально втілити свій творчий потенціал, з об’єктивною неможливістю його реалізації. Класикою жанру стали трагедії Давньої Греції (Есхіл, Софокл, Еврипід), Відродження (В. Шекспір, П. Кальдерон), класицизму (П. Корнель, Ж. Расин). Кожна історична доба давала своє розуміння трагічного та трагедійних конфліктів.

Конфлікт — зіткнення, боротьба, на яких побудовано розвиток сюжету в художньому творі; суперечність як принцип взаємодії між образами літературного (епічного або драматичного) твору. Конфлікт визначає ідейну спрямованість і композиційно організовує художній твір на всіх рівнях, надаючи кожному образові його якісної визначеності через протиставлення іншим образам.

Історія сюжету «Гамлета»

Задум і реалізація

Автор

Твір, місце, герой

Яким бачать головного героя

автор

критики

Кінець XII ст.

Саксон Ґрамматик, данський літописець

Ютландія (Данія): король — Хорвенділ, його брат — Фанґо, син — Амлет, дружина — Герута

Він перевершив своїми подвигами Геркулеса

Посередні представники раннього феодалізму, учинками яких керують мотив помсти та бажання особистого піднесення

1576 р.

Ф. де Бельфоре, французький письменник

«Трагічні історії». Збережено основу сюжету — криваву помсту, доповнено деталі, ім’я Гамлет

Порівнює з легендарним римським Брутом, «велич духу і мужності»

1586 р.

Невідомий автор

У Лондоні ставили його «Гамлета»

П’єса загублена

1594 р.

Томас Кід

П’єса «Гамлет», новий персонаж — привид батька

1601 р.

Вільям Шекспір

На основі попередніх джерел створив свого «Гамлета»

Царствена особа, воїн, людина неабиякої сили думки й душевної чутливості

Із пересічного героя легенди перетворився на трагічну фігуру, вічний образ

Проблематика — сукупність питань, які автор порушує у творі та які вимагають дослідження і розв’язання. Ці питання можуть мати соціальний, етичний, екологічний, психологічний характер. Проблематика художнього твору безпосередньо пов’язана з авторським задумом.

Інтрига — сюжетна лінія в літературному (найчастіше драматичному) творі (В. Шекспір, Мольер, Ф. Шиллер та ін.), що вирізняється складністю та напруженістю дії.

Провідні мотиви, філософські та моральні проблеми

У трагедії зображено новий на той час тип героя — героя-гуманіста. Упродовж твору Гамлет намагається розв’язати складні морально-етичні проблеми, дійти істини. Він діє на основі філософських міркувань.

Любов, дружба, шлюб, взаємини дітей та батьків, зовнішня війна та заколот усередині країни — ось загальні теми п’єси. А втім, Гамлетові шукання спрямовані в царину вічних проблем: сенс життя і призначення людини, смерть і безсмертя, духовна сила і слабкість, порок і злочин, право на помсту і на вбивство.

Одним із головних морально-філософських питань, які непокоять Гамлета, є питання помсти. Помститися вбивцеві свого батька, покарати зло і цим продовжити ланцюг злодіянь чи змиритися та пробачити? Чи варто оборонятися від ударів долі? Наприкінці твору Гамлет доходить висновку, що безкінечно терпіти зло неможливо. Але на це вічне питання людство дотепер не має чіткої відповіді.

Таїна життя та загадка смерті також цікавлять Гамлета. «Чи бути, чи не бути?» — з цього питання розпочинається його відомий монолог. Біля могили блазня Йорика головний герой розмірковує над тим, куди зникає земна слава: пиха придворних, метушня службовців, військова звитяга полководців, краса світських дам.

Ще один морально-філософський мотив твору — роздуми про вірність та відданість. Гамлет розмірковує про свою відданість батькові. Його до глибини душі вражає швидке одруження матері з братом її покійного чоловіка: «Зрадливість — ось твоє наймення, жінко! / Лиш місяць! Ще не збила черевиків, / В яких вона за гробом мужа йшла...» (переклад Л. Є. Гребінки).

Головний герой постає перед непростим вибором: боротися зі злом і загинути чи скоритися й залишитися живим. Пошуки Гамлетом змісту буття, свого призначення у світі визначають морально-філософський зміст твору. Ця трагедія ставить багато запитань, відповіді на які людство шукає досі.

В одному зі своїх сонетів В. Шекспір писав, що весь «світ — видовище, в якім людина / Підвладна силі неземних світил». Своєрідним видовищем є й Данське королівство.

Моральні вади (як брехня, лицемірство, підступність, зиск, пияцтво, сімейні зради та кровозмішання, шпигунство) стали нормою життя двору, знеславили державу й ослабили її. Ці вади, наче павутиння, обплутують підданців, утверджують уседозволеність.

1. Згадайте, яку роль відігравав театр в англійському суспільстві.

2. На які періоди поділяється творчість В. Шекспіра? Чому, на вашу думку, другий період називають трагічним?

3. Що вам відомо про сюжет трагедії «Гамлет»?

4. Дайте означення понять трагедія, інтрига, конфлікт, проблематика п’єси.

5. Визначте інтригу та конфлікт трагедії «Гамлет». Доведіть, що п’єса В. Шекспіра «Гамлет» є трагедією.

6. Які проблеми порушує Шекспір у своїй трагедії?

7. У чому виявилося новаторство драматурга?

8. Як зображено Данію у творі та чому саме так?

9. Що змінилося в королівстві після смерті старого короля?

10. Якими моральними принципами керуються при дворі? Чим небезпечна подібна політика?

11. У чому, на вашу думку, полягає складність образу Клавдія?

12. Які почуття викликає у вас образ королеви? У чому виявляється лицемірство Гертруди?

13. На вашу думку, якими є стосунки короля й королеви з Гамлетом?

14. Як ви вважаєте, чи любить королева свого сина?

15. Доведіть обмеженість життєвих принципів Полонія та Лаерта.

16. Які позитивні й негативні риси героїв привертають вашу увагу?

Узагальнення

1. Відомий французький письменник-романтик Ф.-Р. де Шатобріан твердив, що «В. Шекспір охоплює життя людини цілком і суспільства загалом». Доведіть правильність цього твердження або спростуйте його.

2. Як ви вважаєте, чи скоїв би злочин Клавдій, якби не мав упевненості у згоді Гертруди на швидке одруження?

3. Поміркуйте: чи могла б доля Офелії скластися інакше? Напишіть стислий твір-роздум за цією темою.