Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

ПОДОРОЖ П’ЯТА. ЗМІНИ В ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.

Прискорений та неоднозначний суспільно-історичний розвиток світу на порубіжжі ХІХ-ХХ ст. позначився на світогляді й естетиці людей, на мистецтві й літературі. Адже там, де, на перший погляд, панували правопорядок, мораль, релігія, раптом завирувала стихія, яку не можна було осягнути розумом: нещадна ринкова боротьба в промисловості, жорстокі імперіалістичні та громадянські війни, революції, тоталітаризм.

Сувора дійсність, невпевненість у майбутньому породжували песимістичні настрої; людина втрачала свою значущість, індивідуальність. У духовному житті західного суспільства філософи, митці, зокрема письменники, почали шукати шляхи подолання кризи, прагнули стати духовною опорою для суспільства. З-поміж жанрів літератури особливо відзначилася драматургія як мобільний та динамічний жанр, а театр відродив свою популярність.

Драма — відтворення поважної і завершеної дії

не розповіддю, а дією, що через співчуття і страх

сприяє очищенню подібних переживань.

Аристотель

1. Які значні історичні, суспільні події відбувалися на помежів’ї ХІХ-ХХ ст.?

2. Якого статусу набули в цей час література, театр?

3. Які літературні жанри розвивалися найактивніше?

Особливості «нової драми»

«Нова драма» — драматургія кінця XIX — початку XX ст. в західноєвропейській літературі, позначена потужним піднесенням та радикальним характером змін. «Нова драма» пов’язана з іменами Г. Ібсена, Дж. Б. Шоу, М. Метерлінка, Ґ. Гауптмана та ін.

Проаналізуйте!

• Художні прийоми різних видів «нової драми»: «драми ідей» Дж. Б. Шоу, «драми настроїв» А. П. Чехова, «драми мовчання» та «драми очікування» М. Метерлінка й інших видів — інтелектуальної, аналітичної, соціальної, психологічної драми тощо.

Створіть!

• Культурологічний проект «Символістська драма на сценах європейських театрів ХХ-ХХІ ст.».