Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

Подорож третя. Роман XIX століття. Формуємо предметні та ключові компетентності

Запам’ятайте!

• XIX століття — час розквіту великих епічних форм, зокрема роману, у всіх розвинених європейських літературах. їм притаманне зображення типових характерів у зв’язку із соціальною дійсністю, яка впливає на формування та розвиток цих характерів.

• Кожна національна література має як спільні ознаки (викриття вад суспільства й людей, психологізм), так і свої особливості (натуралізм у Франції, естетизм в Англії, критичний реалізм у Росії, політичні та сатиричні течії в Німеччині тощо).

• Роман Стендаля «Червоне і чорне» — про шукання молодою людиною свого місця у світі XIX ст., її прагнення досягти успіху, вийти з нижчого стану та пробитися у вищий світ — спонукає до роздумів і сучасну молодь. Шлях до мети у будь-який спосіб зазнає краху. Кохання ж — рушійна сила, яка здатна людину як піднести, так і призвести до остаточного падіння.

• Роман Уайльда «Портрет Доріана Ґрея» увійшов до скарбниці світової літератури як пам’ятка декадентської доби. Цей багатий на парадокси твір, у якому розглянуто красу, її силу й місце в житті людини, став утіленням у художній формі провідних засад філософії гедонізму й вершиною естетизму.

Знайте про ...

• Історію формування жанру роману у світовій літературі.

• Специфіку розвитку роману в XIX ст., його провідні ознаки та різновиди.

• Ознаки романтизму та реалізму у творі Стендаля «Червоне і чорне», його художні особливості й основні думки.

• Особливості світогляду О. Уайльда й особливості його роману-парадокса.

• Українські переклади прочитаних творів.

Умійте!

• Виявляти жанрові ознаки прочитаних творів, визначати в них засоби художньої виразності.

• Аналізувати тему, проблеми, мотиви творів.

• Знаходити в критиці різні тлумачення й оцінки прочитаних романів, коментувати та аналізувати їх.

• Розкривати мрії й прагнення персонажів, їхні помилки й причини духовного занепаду, трагедії.

• Характеризувати й порівнювати романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців.

• Висловлювати власні думки щодо порушених у творах проблем честолюбства, кохання, шляхів кар’єрного зростання молодих людей з народу тощо.

• Застосовувати цифрові технології для створення презентацій за прочитаним твором.

• Створювати обкладинку або рекламу улюбленого роману, коментувати свій задум.

• Висловлювати власну думку щодо суспільних і моральних питань, порушених у прочитаних творах.

• Зіставляти прочитані твори з екранізаціями, ілюстраціями тощо, критично оцінювати їх.

Усвідомте важливість!

• Гуманістичних цінностей доби переходу від романтизму до реалізму, зв’язок цих цінностей із нашою добою та їхнє значення.

• Небезпеки розриву між мрією та дійсністю, шлюбу без кохання, егоїзму та безвідповідальності в родинних стосунках, зради.

• Знання людської психології та обачного застосування цих знань.

Підсумуємо знання з теми

Літературознавчо-психологічний практикум

1. За цитатами з роману Стендаля «Червоне і чорне» складіть психологічний портрет юного Жульєна Сореля.

«Це був тендітний, невисокий на зріст юнак вісімнадцяти чи дев’ятнадцяти років, з неправильними, але тонкими рисами обличчя і орлиним носом.

Великі чорні очі, які в хвилини спокою виблискували думкою й вогнем, тепер палали найлютішою зненавистю. Темно-каштанове волосся росло так низько, що майже закривало лоб, і в хвилини гніву це надавало йому злого виразу. <...> Ще змалку його надзвичайно бліде й задумливе обличчя викликало в батька передчуття, що син його недовго протягне на цьому світі, а якщо й виживе, то буде тягарем для сім’ї. Усі домашні зневажали його, а він ненавидів своїх братів і батька».

«Крім полум’яної душі, Жульєн мав надзвичайну пам’ять він вивчив назубок увесь Новий Заповіт латиною. Так само вивчив книгу “Про папу” Жозефа де Местра», чим і здивував спочатку родину де Реналь, де працював гувернером, а потім чутка розійшлась усім Вер’єром: як Жульєн дає в руки Адольфу, старшому сину мера, Новий Заповіт, хлопчик відкриває на будь-якій сторінці, а Жульєн продовжує напам’ять. Діти його надзвичайно полюбили, а він їх зовсім не любив. Та навіть і любов до пані де Реналь була сповнена честолюбства. Першим кроком до їхніх стосунків пані просила гроші на його білизну у чоловіка, записала одного зі слуг до бібліотеки, щоб брати коханому книжки, які він не міг читати в присутності господаря.

Жульєн обговорює з графом Альтамірою можливість застосування насильства заради досягнення благородної мети: «Ну, знаєте,— сказав Жульєн,— мета виправдовує засоби; якби я був не такою незначною пилинкою, а мав би хоч яку владу, я б наказав повісити трьох, щоб урятувати життя чотирьом».

2. Уявіть, що вас викликали на дуель захищати честь жінки. Оберіть «даму серця» серед запропонованих героїнь із роману Стендаля «Червоне і чорне»: Матильда, пані де Реналь. Відповідь аргументуйте.

3. Уявіть, що вам потрібно скласти психологічну характеристику О. Уайльда на основі його портрета. Спробуйте виконати це завдання, використовуючи опис зовнішності Доріана Ґрея й порівнюючи автора з його героєм.

4. Розгляньте схему-модель «Складові уайльдівського парадокса». Чому, на ваш погляд, життя Оскара Уайльда можна назвати парадоксом?

К. Мейер Молодший. Ілюстрація до роману О. Уайльда «Портрет Доріана Ґоея»

Складові уайльдівського парадокса

5. У романі О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея» образ на полотні поступово перетворювався на почвару відповідно до того, як сам Доріан перетворювався на моральну потвору. Які прояви, яку поведінку, спосіб життя ви вважаєте потворними? Складіть своєрідний реєстр цих «потворностей» та спробуйте привести у відповідність конкретні життєві прояви людини до конкретних змін рис обличчя, пози, одягу, інших деталей на портреті. Опишіть такі метаморфози уявного або власного портрета.

Літературознавчо-мистецький практикум

Розгляньте подані ілюстрації (кадри із кінострічок) та розставте їх у послідовності подій роману Стендаля «Червоне і чорне». Розподіліть ці події за частинами твору.

Онлайн-бібліотека

1. Роман «Червоне і чорне» на сайті Е-бібліотека «Чтиво». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Stendhal/Chervone_i_chorne.

2. Твори Оскара Уайльда в Українській бібліотеці — «Джерело». Портрет Доріана Ґрея. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ababahalamaha.com.ua/uk/Портрет_Доріана_Ґрея.