Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

Стендаль (Марі-Анрі Бейль). Творчий шлях письменника, його внесок у скарбницю психологічної прози XIX століття. «Червоне і чорне»: поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі

Французька культура подарувала світу видатних математиків, філософів, письменників, композиторів, а також століття Просвітництва, мову дипломатії, універсальну концепцію прав людини. Також Франція відома своїми досягненнями в галузі медицини й технологій, а ще особливим французьким стилем життя.

Французька література — одна з найдавніших та найбагатших європейських літератур.

Треба застосувати прийоми математики до людського серця

і покласти цю думку в основу творчого методу і мови почуттів.

У цьому — все мистецтво.

Стендаль

Шлях цього письменника до популярності був дуже тривалим. Стендаль говорив: «Я беру лотерейний квиток, головний виграш якого полягає в тому, щоб мене читали 1935 р.». І він не помилився: його твори читали 1935 р., читають і досі, замислюючись над вічними проблемами, які порушив письменник.

Стендаль передбачав, що слава прийде до нього не раніше, ніж 1880-го. І мав рацію. Можливо, найбільша його помилка полягала в тому, що він не вписувався в певний літературний стереотип, що існував у його час. Стендаля відділяла від авторів XVIII ст. любов до героїв-себелюбців, зокрема таких, як Наполеон. Із ім’ям імператора митець пов’язував свої романтичні мрії про світле майбутнє Франції. Із цього приводу юнак занотував, що Наполеон «завойовував нам перемоги, і ми судили про всі його вчинки за законами тієї релігії, яка з раннього дитинства змушувала прискорено битися наші серця; ми бачили в цій диктатурі лише... користь для вітчизни».

Однак Стендаля не можна вважати письменником-романтиком, адже йому бракувало сентиментальності, епічного розмаху.

Та сильною ознакою його творчості, яка піднесла митця на літературний п’єдестал, був психологічний реалізм.

Медальйон з профілем Стендаля

Інтерактивна вправа

• За інфографікою зі с. 82 та іншими джерелами інформації (інтернет-ресурсами, сучасними енциклопедіями) складіть повідомлення за темою «Стендаль — видатний французький письменник XIX століття».

Естетичні погляди

Творчість Стендаля

Роман «Червоне і чорне»

В основу роману «Червоне і чорне» покладено реальну подію, пов’язану із судовою справою Антуана Берте. Стендаль дізнався про неї, переглядаючи хроніку газети Ґренобля. Як з’ясувалося, засуджений до страти молодий чоловік, син селянина, вирішивши зробити кар’єру, став гувернером у сім’ї місцевого багатія Мішу, але, викритий у любовному зв’язку з матір’ю своїх вихованців, утратив місце. Проте цей факт був лише спонукою для задуму, у якому в окремій людській долі відбилася трагедія цілого століття. У творі є підзаголовок «Хроніка XIX ст.» і зазначений час дії: 1827 рік. Такого у французькій літературі ще не було, коли автор вдався до зображення сучасної йому доби й детально відтворив не стільки звичаї, побут, інтер’єр, скільки психологію молодої обдарованої людини низького походження, що, опинившись в умовах буржуазної дійсності, зазнала краху. Суспільство не прийняло талановитого юнака, який намагався реалізувати свою особистість, виділитися із середовища, що його оточувало.

Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі

Роман Стендаля «Червоне і чорне» є багатоплановим, багатоаспектним твором. Найвиразніші аспекти роману — соціально-політичний (яскраво відображені погляди й настрої доби) та психологічний (розкриті порухи душі героя, мотивація його вчинків і дій).

Соціально-політичний аспект

Психологічний аспект

Дія роману відбувається за часів царювання Карла X (1824-1830), коли феодально-клерикальна реакція досягла свого апогею.

Ультрароялісти влаштовують зрадницькі змови проти народу, мріючи за допомогою іноземних інтервентів відродити могутність монархії. Єзуїти проникають у всі куточки Франції, обплутуючи її шпигунською мережею й підкоряючи своїй владі душі людей.

У романі Стендаля висвітлено майже всі сфери суспільного життя Франції останніх років Реставрації; про це свідчить і підзаголовок — «Хроніка XIX ст.»

Сюжет — це зовнішня канва; головні події відбуваються в душі героя. Завдяки внутрішнім монологам читачі нібито беруть участь у справжній історії людської душі, осягають велич духу людини не обраної, не виняткової, а просто розумної, талановитого представника нижчих класів. Учинки героя психологічно мотивовані; паралелізм і контрастність допомагають осягнути внутрішні причини руху історії й особистості. Автор хоча й симпатизує героєві, але не порушує гіркої правди. Кожен етап піднесення Жульена подано крізь призму реальності: син селянина став гувернером дітей мера, але «куповано» його за найдешевшу ціну, щоб «досадити» сусідові, який придбав дорогих коней; багатий вельможа де Ла-Моль нібито й ставиться до Жульєна прихильно, але пояснює це так: «Адже буває, що люди прив’язуються до гарненької собачки... чому ж мені соромитись своєї приязні до мого юного абата?» (Тут і далі переклад Є. І. Старинкевич)

Переклад роману українською мовою зробили Єлизавета Старинкевич (1940) і Дмитро Паламарчук, Тетяна Якимович. Тільки з 1968 р. до 1981 р. «Червоне і чорне» в різних виданнях надрукували 12-мільйонним накладом.

Світ літератури в цікавих фактах

Попри те що у зверненні до читачів Стендаль зазначає рік написання роману 1827-й, це не відповідає дійсності. У творі згадано події 1829-го і першої половини 1830 р.

Багато сцен (наприклад, фабрика з виготовлення цвяхів) написано за особистими враженнями.

До кожного розділу книги є епіграф. Проте більшість із них підписані фальшивими іменами (окрім Шекспіра, Байрона та деяких давніх поетів). Усе інше вигадав сам Стендаль. Епіграфи обумовлюють характер розділу, його проблематику.

1. Із чим, на вашу думку, пов’язані глибокі суперечності в характері Стендаля?

2. Яку освіту здобув майбутній письменник?

3. Ким працював Анрі Бейль і як ставився до служби?

4. Хто був його кумиром? Чому потім письменник зневірився в ньому?

5. Що значило для митця кохання?

6. Які теми, проблеми порушував письменник у своїх творах?

7. Що висунуто на перший план у романі «Червоне і чорне»: життя французького суспільства чи внутрішній світ головного героя?

8. Чому Стендаль дав роману підзаголовок «Хроніка XIX ст.»?

9. Схарактеризуйте соціально-політичний та психологічний аспекти роману «Червоне і чорне»; складіть таблицю узагальнень та висновків.

Б. Ф. Суханов. Ілюстрація до роману«Червоне і чорне»

Проаналізуйте!

1. Особливості роману-хроніки як жанру. Пригадайте, які твори цього жанру ви вже читали. Розкажіть по них.

2. Вислів Стендаля «Коли розум не відважний, то навіщо ж розум?»; наведіть факти із біографії письменника на підтвердження своєї думки.

3. Тезу Стендаля, що мистецтво залежить від науки. Чи згодні ви з нею? Аргументуйте свою відповідь.

Складіть!

Порівняльну таблицю жіночих образів у романі Стендаля «Червоне і чорне» (пані де Реналь та Матильди де Ла-Моль), відобразивши їхні взаємини з головним героєм та їхню роль у його житті.

Показуючи життя героя, автор водночас змальовує три соціальні прошарки французького суспільства після революції 1793 р.: буржуазію, духівництво, дворянство.