Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

Особливості поетичного світу А. А. Фета

В історію російської поезії Афанасій Афанасійович Фет увійшов як один із найавторитетніших представників чистого мистецтва. Творчий шлях поета охоплює понад півстоліття.

1. Прочитайте на с. 63 висловлювання сучасників про Афанасія Фета.

2. Якими постають перед вами його особистість та творчість?

У сім'ї другорядних російських поетів пану Фету,

безперечно, належить одне з чільних місць.

М. Є. Салтиков-Щедрін

Фет високий, найвищий авторитет

у поезії, у мистецтві, у думках.

В. Я. Брюсов

Значний уплив на майбутнього поета мала таємниця його народження. У 14 років Фет дізнався, що справжнім його батьком був не дворянин Афанасій Шеншин, а німецький чиновник Йоган Фьот. Через це юнак втратив дворянські привілеї, прізвище, до якого звик, і все своє життя вимушений був докладати зусилля, щоб повернути їх. 1888 р. у зв’язку з «50-річчям своєї музи» Фет домігся звання придворного камергера і права носити власне прізвище. За словами самого поета, «цей день був найщасливішим у його житті».

Поезія А. А. Фета охоплює низку вічних тем: природа, краса, кохання, мистецтво. Прикметною ознакою поезії Фета є також пафос життєрадісності. Його поезія радісна й прозора, їй притаманні почуття світла та спокою.

Краса, природність, щирість його поезії досконалі, вірш його надзвичайно виразний, образний, музикальний. «Це не просто поет, а скоріше поет-музикант...» — говорив про нього П. І. Чайковський. На вірші поета було написано безліч романсів, що швидко набули популярності.

А. А. Фета можна назвати неперевершеним майстром пейзажу. Його лірика багата на пейзажні замальовки різних пір року та доби. Але найхарактерніші для нього — картини весни та ранку. При цьому пейзаж немовби відтіняє всю глибину почуттів та емоційних станів поета. Природу він описує набагато детальніше й конкретніше, ніж це робили його попередники. Л. М. Толстой говорив, що вірші Фета про природу навчили його розуміти її.

Наближення весни й осіннє згасання, сповнена пахощів літня ніч і морозний день, житнє поле і густий тінистий ліс — про все це пише Афанасій Фет у своїх віршах.

Робота з текстом

Аналіз вірша «Я прийшов до тебе, мила...»

1. Яке ваше перше враження після прочитання вірша?

2. Назвіть тему твору. Що можна сказати про настрій вірша?

3. Якою змальована природа?

4. Яким у цьому вірші постає автор? Як змінюються почуття автора протягом вірша?

5. Які художні засоби використовує поет?

6. Як у вірші співвідносяться світ почуттів ліричного героя і світ природи?

7. Який настрій стає для вірша визначальним? Завдяки яким словам ми про це здогадуємося?

8. Як утілено в останньому рядку вірша любов і радість ліричного героя?

Аналіз поезії «Шепіт. Ніжний звук зітхання...»

1. Якій темі присвячений цей вірш?

2. Яке почуття є у вірші провідним? Як змінюється настрій ліричного героя?

3. На вашу думку, яку роль відіграють незакінчені синтаксичні конструкції?

4. Як співвідносяться зовнішній світ і почуття ліричного героя?

5. Якого характеру надає тексту фрагментарність описів? Чи цілісно сприймаються почуття героя, чи, можливо, вони випадкові, мимовільні?

6. Які поетичні рядки, на вашу думку, найкраще передав М. Т. Рильський (порівняйте з оригіналом)?

7. У чому незвичайність цієї ліричної мініатюри?

8. Як ви вважаєте, чому у вірші немає дієслів?

9. Усі три строфи цього твору, нанизані на одну синтаксичну низку, утворюють одне-єдине речення. Як ви вважаєте, чому?

10. Що символізує кінцева метафора?