Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

Поезія «чистого мистецтва»: представники, теми, образний світ

Видатний німецький поет Г. Гейне писав: «Кожна людина є Всесвітом. Вона з ним народилася і з ним помре. Під кожним надгробком похована ціла всесвітня історія». Саме тому в центрі літератури, мистецтва постало людське життя в усіх його різноманітних виявах, людина з її почуттями, мріями, переживаннями, з її світобаченням. Світоглядно-естетичні зрушення у свідомості людей знайшли своє відображення в літературі. Митці другої половини XIX — початку XX ст. перебували в пошуку, зумовленому двома причинами: намаганням усвідомити духовну сутність світу, моральний зміст існування та прагненням утвердити пріоритет культури. Не випадковим є виникнення різних шкіл, угруповань, течій, у яких письменників об’єднує ідея «чистого мистецтва», вічного й прекрасного, незалежного від натовпу, бруду, хаосу сучасності.

1. Пригадайте найважливіші історичні події середини XIX ст. в Європі.

2. Назвіть найвідоміші досягнення науково-технічного прогресу та природничих наук у середині XIX ст.

3. Визначте найпопулярніші філософські, естетичні ідеї середини XIX ст.

Мистецтво для мистецтва, або «чисте мистецтво»,— це назва певних естетичних концепцій, що стверджують самоцінність художньої творчості, незалежність мистецтва від політики й суспільних вимог.

Філософською основою теорії мистецтва для мистецтва було вчення І. Канта про естетичну насолоду, про чисту форму мистецтва, а також Ф. В. Й. Шеллінґа — про абсолютно вільну творчість. Ідеї мистецтва для мистецтва найповніше виявилися в поезії та творчих маніфестах французьких поетів Т. Ґотьє, П. Верлена та ін. їхня творчість, де відбилося розчарування в ідеалах буржуазії, була перейнята зневірою в суспільні ідеали.

Інтерактивна вправа

• За інфографікою зі с. 62 та іншими джерелами інформації (інтернет-ресурсами, сучасними енциклопедіями) підготуйте промову за темою «Особливості поезії “чистого мистецтва”» та виголосіть її в уявний мікрофон.