Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Панарін

Урок 31. Що таке демократія і як вона пов'язана з правами людини

Що таке демократія?

Як здійснюється демократія?

Як пов’язані демократія та права людини?

Обговорення

Чи знаєте ви, що таке демократія? Що ви чули раніше про це поняття?

1. Прочитайте текст і прокоментуйте його. Визначте на його підставі зміст поняття «демократія».

Що таке демократія?

ЩО ТАКЕ ДЕМОКРАТІЯ?

Слово «демократія» походить від грецьких слів «демос», що означає «народ», і «кратос», тобто влада. Тому поняття «демократія» тлумачать як «влада народу»: спосіб управління суспільством, який залежить від волі народу.

Існує багато різних моделей демократичного уряду в усьому світі. Демократія - це не самодержавство чи диктатура, коли править одна людина, і це не олігархія, коли правителями є невелика частина суспільства. Демократія - це уряд, що діє від імені всіх людей, відповідно до їхньої волі.

Чому демократія?

Для демократії ключовими є два принципи, які допомагають пояснити її цінність:

1. Індивідуальна автономія: ніхто не має підкорятися правилам, що нав’язані іншими. Люди повинні мати можливість самостійно організовувати своє життя, але пам’ятати про правила і закони, що діють у суспільстві.

2. Рівність: ідея, суть якої полягає в тому, що кожна людина має таку саму можливість впливати на життя суспільства, у якому вона живе, як і інші члени цього суспільства.

За матеріалами Ради Європи: coe.int/uk/web/compass/democracy

Як здійснюється демократія?

Сьогодні у багатьох демократичних країнах, зокрема й в Україні, демократія здійснюється шляхом виборів. Народ обирає своїх представників на посаду президента, депутатів до Верховної Ради, депутатів та голів органів місцевого самоврядування. Обрані представники і представниці зобов’язані керувати державою або місцевою громадою від імені всього народу. Право висувати свою кандидатуру на виборах і стати президентом, президенткою, депутатом чи депутаткою також є одним із проявів демократії.

Зразок бюлетеня для голосування

2. Змоделюйте в класі процедуру демократичних виборів.

Поміркуйте, на яку посаду ви оголосите вибори. Це може бути президент/президентка класу, члени ради класу або щось інше. Складіть перелік прав і обов’язків, які виконуватиме людина на цій посаді. Ті, хто бажає обійняти посаду, нехай засвідчать це, піднявши руку. Далі кандидати і кандидатки мають виступити з короткими промовами, у яких переконуватимуть голосувати за себе.

Обговоріть, як забезпечити рівні та вільні вибори.

Підготуйте бюлетені для голосування із зазначенням прізвища й імені кандидатів і кандидаток. Навпроти кожного імені мусить бути місце для позначки. Відведіть у класі місце для голосування. Врахуйте, що місце має бути закрите від сторонніх очей.

Розпочніть процедуру виборів. Кожен і кожна мають взяти один бюлетень, відійти до місця голосування і поставити позначку на бюлетені. Далі вкинути бюлетень у спеціальну скриньку. Після того, як усі проголосують, комісія з кількох осіб має порахувати голоси й оголосити переможця чи переможницю.

Як пов'язані демократія та права людини?

Демократія нерозривно пов’язана з правами людини. Навіть більше: демократія неможлива без дотримання прав людини. Права людини, про які йдеться у Загальній декларації прав людини, неможливо реалізувати у недемократичному суспільстві.

Кожна людина має право на свободу думки, совісті (вільне самовизначення) та релігії. Ми маємо вільно мислити, аби розвиватися. Якщо людей карають за їхні думки, це суперечить правам людини і знищує демократію. Свобода думки спричиняє розмаїття поглядів у суспільстві, можливість мислити вільно, сповідувати певну релігію або не сповідувати жодної.

Право на мирні збори - важлива складова демократії

Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення. Свобода думки має сенс, коли ми можемо вільно висловлюватися, поширювати свої ідеї у суспільстві. Якщо ми не маємо можливості говорити й бути почутими, - як тоді брати участь в управлінні державою і впливати на суспільство? Водночас свобода думки не може бути використана аби нашкодити іншій людині чи державі.

Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. Голос однієї людини важливий, а голос групи людей має ще більший вплив. Кожен і кожна з нас має право ділитися власними думками з іншими, об’єднуватися з однодумцями, виступати проти рішень, з якими не згоден і не згодна. Гуртом діяти легше й результативніше. Якщо держава забороняє об’єднуватися, влаштовувати мирні збори, тоді демократія неможлива. Адже в такому разі держава не дає можливості своєму народу вільно висловлюватися.

Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби у своїй країні. Тобто обирати і обиратися - це право кожного і кожної.

Вибори - це можливість людини впливати на розвиток власної держави та громади.

Воля народу повинна бути основою діяльності уряду. Жоден уряд у демократичній державі не мае права діяти всупереч волі свого народу. Уряд існує саме для того, аби забезпечити здійснення волі народу, а не нав’язувати свою.

Українці не раз доводили, що уряд, який бажає діяти усупереч прагненням народу, не може керувати нашою державою. Для нашого суспільства захист демократії - важлива складова самоусвідомлення. Українці сприйняли посягання на демократичні права як посягання на особисту гідність кожного громадянина. Зокрема, через те, що уряд не дослухався до прагнення українського народу розвиватися європейським шляхом та відповів грубою силою на законні вимоги суспільства, у 2013 році розпочалася Революція Гідності.

3. Обговоріть, чому порушення прав людини, усунення етнічного, релігійного, культурного та іншого розмаїття, а також замовчування фактів про такі дії є небезпекою для демократії?

4. Проаналізуйте особливості роботи вашої школи за такими критеріями:

  • дотримання прав людини, зокрема, недискримінації;
  • повага до гідності людини.

ПІДСУМОВУЄМО

1. Чому трапляються випадки порушення прав людини? Як не допустити цього?

2. Як ви розумієте два принципи, які є основою демократії?

3. Хто є творцем демократії? Як пов’язані вибори і демократія?

4. Існує думка, що демократія може розвиватися лише там, де громадяни активно використовують свої можливості - беруть участь у виборах, створюють організації, які контролюють державу тощо. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Свої міркування оформіть у вигляді есе.