Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення до розділів «Вступ. Людина. Суспільство. Історія» та «Історичний час і простір»

1. Попрацюйте з вивченими поняттями.

Доберіть до ілюстрацій відповідні поняття. Дайте визначення цим поняттям.

Спільнота; історичні дослідження; географічна карта; історична карта; етнографічні регіони; суспільство.

2. Попрацюйте з логічним ланцюжком.

Використавши здобуті на попередніх уроках знання, а також матеріали параграфів підручника, запропонуйте слова для створення хмари слів, центральним словом якої є поняття «історія».

3. Попрацюйте з лінією часу.

• Виберіть п’ять винаходів і відкриттів із карти технічних винаходів та наукових відкриттів (с. 25) та позначте їх на лінії часу.

• Біля кожної з цих історичних подій позначте римськими цифрами століття, коли вони відбулися.

• У якому тисячолітті сталися ці події?

• Складіть кілька хронологічних задач, використавши винаходи й відкриття, які ви вибрали.

4. Попрацюйте з текстом.

Прочитайте текст. Запропонуйте кілька запитань до нього. Нехай ваші однокласники та однокласниці дадуть на них відповіді. Оцініть їхні відповіді.

Історична доля українців, їхня традиційна культура, маючи багато спільних рис, водночас зберігає певні регіональні особливості. Вони виявляються на певній території й зумовлені особливостями історичного розвитку окремих районів України. Впливають на них природні та географічні умови, особливості культурних та повсякденних зв’язків з представниками інших етносів. Усе це дає підстави для етнографічного районування. Проте надзвичайно важливо при вивченні етнографічного різноманіття українців різних регіонів бачити й спільне. Це те, що визначає історичну, етнічну та духовну єдність усього українського народу в Україні і поза її межами.

5. Пропрацюйте з картами.

Складіть розповідь про ваш регіон, скориставшись лише тією інформацією, яку зможете отримати за допомогою карт, розміщених у параграфах підручника та на форзаці. Позмагайтеся, хто зможе отримати найбільше інформації.

6. Попрацюйте з інформацією.

Скориставшись набутими знаннями та додатковими джерелами інформації, підготуйте усне повідомлення на тему «Те, як живуть люди, залежить від того, де вони живуть».

ПІДСУМОВУЄМО

1. Чи погоджуєтеся ви з наведеними твердженнями?

• Я знаю такі поняття: хронологія, період, простір життєдіяльності, тисячоліття, століття, історичний простір, географічний простір, історична мапа.

• Я знаю, як впливає географічне положення на життя людей, їхній світогляд та історичні події.

• Я вмію порахувати час за допомогою лінії часу.

• Я вмію працювати з історичною картою.

• Я розумію, в чому особливість мого етнографічного регіону.

• Я розумію, що людина впливає на довкілля, але це важливий складник історії.

2. Дайте відповіді на запитання.

• Що нового я дізнався/дізналася, вивчаючи цей розділ?

• Яких нових навичок я набув/набула, а які вдосконалив/удосконалила, вивчаючи цей розділ?

• Де я можу застосувати набуті знання та навички?

• Що було не зовсім зрозумілим під час вивчення цього розділу?