Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 5. Розмаїття України

§ 25. Полікультурність: етнічне, культурне розмаїття в Україні та світі в минулому та сьогоденні

• Що таке полікультурність?

• Що таке етнічне та культурне розмаїття?

• Що таке релігійне розмаїття?

Що таке волонтерство?

Обговорення

Поясніть одне одному, як ви розумієте поняття «полікультурність»?

Поняття «полікультурність» походить від двох слів - «полі» та «культура». «Полі» означає «багато». «Культура» - це матеріальні й духовні цінності, які створює людство упродовж історії. Тобто творцями культури є і наші предки, які жили давно, і ми з вами сьогодні. Кожен народ, кожна спільнота є творцем власної культури. Навіть на території однієї країни, одного міста чи села можуть співіснувати представники різних культур. Саме тому доречно говорити про полікультурність, або багатокультурність України, інших країн та світу загалом.

Робота в групах

1. Об’єднайтеся у групи. Підготуйте короткі повідомлення, вибравши одну із запропонованих тем: «Моя улюблена страва української кухні», «Що я знаю про українські народні танці», «Найкрасивіша українська народна пісня».

Що таке етнічне та культурне розмаїття?

В Україні проживають представники різних етносів - українці, росіяни, кримські татари, білоруси, поляки, азербайджанці, євреї, угорці, молдовани, болгари, греки, чехи, караїми... Представники різних спільнот мають свої культурні особливості. Проживаючи в Україні, вони впливають на творення національно-культурного розмаїття нашої держави. Разом вони відзначають свята, організовують курси для молоді з вивчення рідної мови, навчають традиційних ремесел тощо.

Україна - спільний дім для усіх нас, наша Батьківщина. Ми живемо на одній території, маємо спільне минуле, нас єднає українська мова. Всі разом ми - український народ. І разом хочемо, щоб Україна була багатою і квітучою.

Робота в групах

2. Представники яких національностей є у вашій громаді?

3. Прочитайте текст про караїмів, який подано нижче. Обговоріть його, відповівши на запитання. 1. Хто такі караїми? 2. Яка територія є рідною для караїмів? 3. Караїми водночас є українцями. Поясніть чому.

Караїми України. Хто вони?

Караїми - корінний народ України. Вони живуть на території Кримського півострова з XIII століття. Караїми ніколи не мали власної держави. Представників цього народу в Україні залишилося близько тисячі. Більшість із них мешкає у нині окупованому Криму, решта ж - у містах Галичини, Волині, Слобожанщини та Приазов’я.

Будинок актора в Києві - колишня караїмська кенаса. Архітектор Владислав Городецький. Сучасне фото

Караїми завжди були хоч і нечисленною, але достатньо впливовою спільнотою. У Києві наприкінці XIX століття караїмів було трохи менше ніж 300 осіб. Один із представників спільноти меценат Соломон Коген профінансував будівництво кенаси (молитовного будинку) у центрі міста, на вулиці Ярославів Вал.

Проєкт замовили одному з найбільш іменитих архітекторів в українській історії - Владиславу Городецькому. Кенаса не прослужила громаді й 30 років, адже її відібрала радянська влада. Нині ця будівля відома як Будинок актора.

За матеріалами проєкту Ukraїner: https://ukrainer.net/karaimy/

Що таке релігійне розмаїття?

В Україні проживають люди, які сповідують різні релігії, а також ті, хто не сповідує жодної. Найбільшу релігійну громаду мають православні християни. В Україні є також греко-католики, католики, мусульмани, юдеї, протестанти та представники інших віросповідань. Усі релігійні спільноти мають свої традиції, деякі будують спеціальні будинки для зібрання - храми, молитовні будинки, синагоги, мечеті. Усі разом вони впливають на українську культуру та формують її особливості.

Словник

Релігія - погляди та уявлення людини, в основі яких лежить віра в існування надприродних сил, релігійні погляди інших людей»

Основний Закон України - Конституція - гарантує, що кожен має право на свободу віросповідання. Тобто ви можете вільно сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної. Часто дитині пропонують прийняти віру, традиційну для її сім’ї. І це нормально. У дорослому віці ви зможете або дотримуватися поглядів родини, або змінити їх.

Але пам’ятаймо: ми маємо поважати віру інших. Навіть у тому разі, якщо переконання інших людей не збігаються з нашими. У цьому проявляється свобода віросповідання кожного і кожної з нас.

Робота в групах

4. Поцікавтеся, чи сповідують якусь релігію ваші однокласники й однокласниці? Складіть пам’ятку «Я поважаю релігійні погляди інших людей».

ПІДСУМОВУЄМО

1. Наведіть приклади етнічного, культурного та релігійного розмаїття в Україні в минулому і сьогоденні.

2. Які, на вашу думку, є причини та наслідки розмаїття в сучасній Україні?

3. Висловіть власне ставлення до культурного розмаїття. Чи вважаєте його цінним для суспільства? Чому?

4. Роздивіться діаграму. У ній відображено інформацію про те, скільки (у відсотках) людей на нашій планеті сповідують ту чи іншу релігію. Використайте дані для розповіді про релігійне розмаїття світу.

5. Відшукайте у засобах масової інформації (друкованих чи електронних) повідомлення про культурне чи релігійне розмаїття вашого краю. Обговоріть у класі ці повідомлення (про що у них розповідається, як автор ставиться до розмаїття, чи погоджуєтеся ви з позицією автора).