Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

§ 24. Доброчинність і волонтерство: історія і сучасність

• Що таке доброчинність? Якою вона була у минулому?

• Якою є доброчинність у сучасному світі?

• Що таке волонтерство?

Обговорення

Чи знаєте ви, що таке доброчинність? Якими словами ви б могли її охарактеризувати? Роздивіться фото, що символізує доброчинність. Поміркуйте, чому автори фото вибрали саме такий сюжет?

Фото з офіційного сайту доброчинної організації «Карітас»

Що таке доброчинність? Якою вона була у минулому?

Словник

Доброчинність (благодійність) - безкорисливе надання допомоги тим, хто її потребує і хто не є пов’язаним із доброчинником.

Історія доброчинності сягає корінням доби античності. Ще давні римляни займалися меценатством, тобто допомогою нужденним.

На теренах Русі-України зародження доброчинності пов’язують із діяльністю князя Володимира Великого. Відомо, що, князь роздавав милостиню нужденним, будував спеціальні будинки для них. Десяту частину своїх прибутків - так звану десятину - великий київський князь зобов’язався виділяти на утримування церков, монастирів, лікарень тощо. Джерела свідчать, що князь Володимир влаштовував на княжому дворі бенкети не тільки для бояр і дружинників, а й для убогих. Син Володимира, Ярослав Мудрий, особисто брав участь у будівництві шкіл для сиріт.

Пізніше відомими благодійниками були козацькі гетьмани й полковники. Вони власним коштом будували церкви, жертвували значні гроші монастирям, споруджували шпиталі для людей з інвалідністю та притулки для сиріт.

У XIX столітті доброчинну діяльність було закріплено на державному рівні. Займалися нею і приватні особи.

Робота в парах

1. Прочитайте уривок зі статті про доброчинну діяльність українських підприємців XIX століття. Як гадаєте, що спонукало заможних осіб жертвувати власні кошти на доброчинність? На що виділяли кошти Терещенки?

Родина Терещенків - українські цукрозаводчики із Глухова, які у XIX — на початку XX століття прославилися меценатською діяльністю.

Щоб знизити захворюваність мешканців Глухова, брати Терещенки заснували велику лікарню, на утримання якої постійно відраховували два відсотки своїх прибутків. Це були великі гроші. Ще більше, три відсотки, Терещенки передавали на потреби заснованого ними ж притулку для малолітніх сиріт та інших знедолених. А невдовзі брати звели й гордість Глухова - Трьоханастасіївську церкву.

Микола Терещенко

У цілому ж Терещенки, батько й сини, пожертвували своєму рідному місту понад півтора мільйона рублів - величезну, як на ті часи, суму. Але й глухівчани прагнули належно віддячити благодійникам. Упродовж двадцяти з лишком років Миколу Терещенка беззмінно обирали головою міського самоврядування.

Віта Вітовська. Терещенки: цукрові імператори і грандіозні меценати.

За матеріалами: bit.ua

Якою є доброчинність у сучасному світі?

Доброчинність у сучасному світі набула значних масштабів. Вона існує на державному рівні, на рівні приватних осіб та різноманітних доброчинних організацій, які збирають кошти на допомогу нужденним. Нині в Україні доброчинною діяльністю займається чимало підприємців та публічних осіб.

Самостійна робота

2. Роздивіться схему «Сфери доброчинності». На яку зі сфер доброчинності ви готові були б пожертвувати власні кошти? Поясніть свій вибір. Чи знаєте ви когось із сучасних українських доброчинників/доброчинниць?

Що таке волонтерство?

Робота в парах

3. Роздивіться фото. Доберіть слова, якими можна схарактеризувати поняття «волонтерство».

Словник

Волонтерство (від франц. доброволець) - добровільна безкорислива суспільно корисна діяльність

Волонтерство є однією з форм доброчинності, важливою підвалиною громадянського суспільства. Зародження сучасного волонтерського руху пов’язують із заснуванням у XIX столітті у Франції Товариства Червоного Хреста. У XX столітті волонтерство набуло поширення під час Першої та Другої світових воєн.

В Україні активізація волонтерського руху відбулася під час Революції Гідності та унаслідок початку російської агресії проти України у 2014 році.

ПРОЄКТ:

«Моя волонтерська організація»

1. Об’єнайтеся у кілька груп. Придумайте назву волонтерської організації, створіть її емблему й символи.

2. Оберіть лідера/лідерку організації.

3. Виберіть напрям діяльності організації (культура, медицина, освіта тощо).

4. Опишіть мету діяльності вашої організації (чого ви хочете досягти).

5. Захистіть свій проєкт перед класом. Поясніть, чому вибрали саме цей напрям волонтерства (освіта, медицина, культура тощо).

ПІДСУМОВУЄМО

1. Завершіть речення.

Тепер я знаю, що доброчинність - ...

Першими доброчинцями на українських теренах були...

Родина магнатів Терещенків прославилась тим, що...

Я знаю такі сфери доброчинності у сучасному світі: ...

Волонтерство спрямоване на...

2. Дайте відповіді на запитання.

Чому доброчинність і волонтерство важливі? Поміркуйте, якими рисами має бути наділена людина, що займається доброчинністю. Запитайте у своїх рідних, що вони знають про сучасний волонтерський рух в Україні. Чи займалися колись волонтерством чи доброчинністю?

3. Знайдіть в інтернеті інформацію про когось із доброчинців/доброчинниць. Підготуйте коротке повідомлення про нього/неї.

4. Напишіть коротке есе (5-7 речень) на тему:

«Я вважаю, що потрібно допомагати іншим, тому що...».