Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. Освіта, наука і техніка у минулому й сьогоденні

• Якою була освіта у минулому і є нині?

• Як розвивалася наука колись і якою вона є нині?

• Які ми знаємо технічні винаходи минулого й сучасності?

Обговорення

Як ви гадаєте, чи потрібна освіта сучасній людині?

Якою була освіта у минулому і є сьогодні?

Робота в парах

1. У перекладі з давньогрецької мови «школа» означає «місце для дозвілля, відпочинку». Чи погоджуєтеся з таким трактуванням? Чи можна у школі проводити дозвілля? Запропонуйте власне визначення поняття «школа».

З давніх-давен люди навчалися. Щоб вижити, слід було дотримуватися правил колективу, бути спритним, вміти здобувати їжу. Усіх цих навичок людина набувала з досвідом. Знання і уміння члени людських спільнот передавали нащадкам усно, на власному прикладі, зображали у наскельних малюнках. Із переходом до осілого способу життя давні люди почали освоювати ремесла: обробку каменю, ткацтво, гончарство. Усе це потребувало спеціальних знань, а отже - постійного навчання, освіти й самоосвіти.

Давньогрецька школа

Словник

Освіта - процес передавання знань і умінь від учителя/учительки учням/ученицям.

Перші школи - заклади, де вчителі передавали знання учням, - виникли в одній із країн Давнього Сходу - Шумері. Школу називали «будинком табличок», адже шумери писали на вогких глиняних табличках. Пізніше школи з’явилися й у Давній Греції. Дітей виховували фізично витривалими, відданими своєму місту-державі (полісу), навчали писати, рахувати та красиво говорити.

Поява шкільної освіти на українських теренах пов’язана з діяльністю князя Володимира Великого. Він заснував першу школу для навчання дітей. Правнучка великого князя Анна Всеволодівна відкрила у Києві школу для навчання дівчат із заможних сімей. Пам’ятаймо, що в ті часи у країнах Європи двері закладів освіти для дівчат були зачинені.

Пізніше в українських землях освіту здобували у школах, що їх створювали при церквах та монастирях. Учителями ж були церковнослужителі, які навчали граматики та читання.

Значні зміни в українській школі відбулися в XVI—XVII століттях. Тоді з’явилися нові типи навчальних закладів - колегіуми, академії та університети. Там викладали так звані сім вільних мистецтв.

Сім вільних мистецтв

  • граматика - розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови
  • риторика - мистецтво якісного висловлювання думок задля переконання та впливу на аудиторію
  • діалектика - вміння знаходити істину через дискусію між співрозмовниками, що мають різні точки зору
  • арифметика - наука про числа й операції з ними
  • музика - мистецтво організації звуків
  • астрономія - наука, що містить спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі
  • геометрія - наука про просторові форми

Така назва не є випадковою. Адже в Давній Греції, де ці науки викладали вперше, здобувати освіту могли лише вільні люди. Раби доступу до освіти не мали.

В українських землях, як і в усьому світі, аж до XIX століття освіта була доступна небагатьом. Навчання було платним. Дівчата мали право навчатися тільки вдома. Тож більшість людей не мали змоги здобути знання в закладах освіти.

У незалежній Україні Конституцією закріплено, що усі люди рівні, мають однакові права, незалежно від статі, раси, кольору шкіри та релігійного сповідання. Усі ми маємо однакові можливості для навчання у школі та здобування знань.

Робота в групах

2. Уявіть, що ви маєте змогу вплинути на створення шкільної програми. Які предмети ви б додали, а які викреслили з програми? Свій вибір поясніть.

Як розвивалася наука колись і якою вона є нині?

Самостійна робота

3. Якими словами ви могли б охарактеризувати поняття «наука»? Яких відомих науковців знаєте? Роздивіться зображення. Про розвиток яких галузей наукових знань у Давньому Єгипті та Русі-Україні вони свідчать?

Підготовка тіла померлого фараона до муміфікації. Давньоєгипетська фреска

Метеоритний дощ. Мініатюра з Радзивіллівського літопису. XV століття

Давні люди були беззахисні перед силами природи. Вони не мали наукових знань, боялися того, що не могли пояснити (приміром, грому та блискавки). З розвитком суспільства людина набувала нових практичних знань, накопичувала та узагальнювала їх.

Потреби людини зростали, тож їх задоволення вимагало нових технологій, знарядь праці, предметів щоденного вжитку. Все це могла дати тільки наука.

Словник

Наука - особлива сфера людської діяльності, спрямована на здобуття нових знань (нової інформації) про природу, суспільство і мислення та закони їх розвитку.

Ще однією спонукою до розвитку наукових знань є жага людини до постійного пошуку нового, до експериментів. Проте не завжди прагнення експериментів прокладало шлях до визнання. Часом науковці зазнавали переслідувань через погляди, які не збігалися з політикою держави чи настановами церкви.

Розвиток сучасної науки дає змогу готувати космічні подорожі, вирощувати штучне м’ясо, клонувати живих істот. Жодне наукове дослідження не відбувається без використання новітніх технологій. Часто вчені здійснюють дослідження на замовлення держави чи працюють на приватну компанію.

Становлення сучасної науки пов’язане з діяльністю університетів - закладів освіти, де гуртувалися вчені. Вони обмінювалися досвідом і працювали над науковими відкриттями.

Першим відомим науковцем - українцем був Юрій Дрогобич. Вчений уславився у галузі медицини та астрономії. У другій половині XV століття він працював у найстаріших університетах Європи: Болонському (Італія) та Краківському (Польща).

Зображення Юрія Дрогобича на поштовій марці

Учнем Юрія Дрогобича був майбутній всесвітньо відомий учений-астроном Миколай Коперник, який довів, що Земля й усі інші планети, рухаючись орбітою, обертаються навколо Сонця, а не навпаки.

Розквіт наукових досліджень і винаходів, які змінили світ, припадає на XVII—XX століття. Саме тоді жили і творили Рене Декарт, Ісаак Ньютон, Альберт Ейнштейн та інші науковці-винахідники.

Самостійна робота

4. Поміркуйте, чому багато українських науковців вимушені їхати працювати за кордон? Як це впливає на розвиток української науки? Що потрібно зробити, щоб зупинити відплив учених з України?

Які ми знаємо технічні винаходи минулого й сучасності?

Сучасний світ дуже стрімко змінюється. У різних країнах світу учені здійснюють нові наукові відкриття, розробляють технічні винаходи, що допомагають людині у роботі та побуті. Чи не кожній людині у професійній діяльності та побуті допомагає комп’ютер. Він за лічені хвилини чи навіть секунди може здійснити правильні розрахунки чи знайти потрібну інформацію для проєкту.

У побуті людям допомагають прилади, що полегшують життя і заощаджують час. Більшість із них було винайдено у XX столітті. Проте удосконалюють ці прилади й сьогодні (наприклад, робот-пилосмок). Сучасну людину не здивувати, показавши їй відеокамеру чи гелікоптер. Ці звичні для нас апарати колись здійснили технічну революцію у світі, а винайшли їх українці.

Робота в групах

5. Роздивіться фото технічних винаходів українських науковців. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що ці винаходи змінили світ? Як гадаєте, як саме вони вплинули на життя людини? Висловіть припущення, що було б, якби їх не винайшли? Які ще технічні винаходи людства ви б віднесли до надважливих? Спробуйте встановити хронологічну послідовність появи цих технічних винаходів. Свій вибір поясніть.

ПІДСУМОВУЄМО

1. Завершіть речення:

Я знаю, що освіта - це...

Перші школи в українських землях були засновані...

Юрій Дрогобич був...

Дуже важливими винаходами минулого є...

2. Дайте відповіді на запитання.

Уявіть, що вам дали змогу вплинути на впровадження змін у вашій школі.

Що б ви змінили?

Як гадаєте, чи нам є що перейняти з системи освіти минулого?

Що спонукало людину до наукової діяльності?

Які сучасні технічні винаходи вважаєте найнеобхіднішими?

3. Знайдіть в інтернеті інформацію про відомих українських учених із різних галузей знань.

Заповніть у зошиті таблицю за зразком.

Прізвище та ім’я ученого/ученої

Галузь знань, в якій працював/працювала

Винахід/відкриття

Значення винаходу/досліджень/відкриття для сучасності

1.

4. Виконайте проєкт «Історія розвитку освіти та науки в Україні».

Підготуйте презентацію про історію і діяльність найстаріших українських університетів на вибір.

Острозька академія, Києво-Могилянська академія, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені Василя Каразіна, Одеський національний університет імені Іллі Мечникова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

План проєкту:

1. Назва проєкту.

2. Фото та назва навчального закладу.

3. Коли, де і ким було засновано.

4. Які науки вивчали.

5. Які відомі учені працювали.