Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

Узагальнення до розділу 3. Мандрівки у минуле України

1. Попрацюйте з історичними персоналіями.

Установіть відповідність між іменами історичних діячів та діячок із їхніми зображеннями. Що вам про них відомо?

  • Княгиня Ольга;
  • король Данило;
  • Михайло Грушевський;
  • Євген Петрушевич;
  • В’ячеслав Чорновіл;
  • Левко Лук’яненко.

2. Попрацюйте з логічним ланцюжком.

Використавши здобуті на попередніх уроках знання, а також матеріали параграфів підручника, складіть схему «Причина-подія-наслідок» для таких прикладів: коронація Данила Романовича, виникнення українського козацтва, Голодомор 1932-1933 років, завершення Другої світової війни.

3. Попрацюйте з лінією часу.

1. На лінії часу позначте найважливіші події історії України XX та XXI століття, про які ви довідалися.

2. Складіть кілька історичних задач та запропонуйте розв’язати їх вашим однокласникам та однокласницям.

4. Попрацюйте з текстом.

Прочитайте інформаційне повідомлення про Богдана Хмельницького. Дайте відповіді на запитання. Скориставшись матеріалами параграфів, визначте, яка інформація у тексті правдива, а яка ні. Щодо якого твердження у тексті переплутано причину та наслідок? Чи правильно охарактеризовано причину соціального конфлікту?

«На початку XVII століття серед козацтва зростало невдоволення. Козацька держава Гетьманщина занепадала. Протистояння з представниками інших соціальних верств - перш за все селянами - посилювалося. Небезпека повстання уже відчувалася у повітрі. Привід не змусив себе чекати. Селяни відмовилися виконувати повинності на користь польських панів, тож панам не було чим заплатити козакам за службу. Навесні 1618 року розгорілося велике козацьке повстання. Очолив його славний гетьман Богдан Хмельницький. Повстання підтримали різні верстви суспільства, які прагнули захистити свої права».

5. Попрацюйте з інформацією.

Розгляньте українські купюри. На них зображено діячів та діячок різних історичних періодів. Розподіліть між собою купюри та за допомогою додаткових джерел інформації підготуйте коротку інформацію про цих осіб. Як ви гадаєте, чому саме вони удостоїлися бути зображеними на купюрах? Презентуйте своє дослідження для класу. Позначте роки життя цих діячів та діячок на лінії часу. Хто з них міг бути знайомим одне з одним?

ПІДСУМОВУЄМО

1. Чи погоджуєтеся ви з такими твердженнями?

• Я знаю і розумію, що таке історичний процес та історичні події; як визначити причини, приводи, результати і наслідки події.

• Я знаю та розрізняю види періоди історії України.

• Я вмію перевіряти інформацію, оцінювати діяльність історичної особи.

• Я вмію зіставляти події у часі та просторі.

• Я розумію, чому виникають соціальні конфлікти.

• Я розумію, як історія мого краю впливає на історію України.

2. Дайте відповіді на запитання.

• Що нового я дізнався/дізналася, вивчаючи цей розділ?

• Яких нових навичок я набув/набула, а які вдосконалив/удосконалила, вивчаючи цей розділ?

• Де я можу застосувати набуті знання та навички?

• Що було не зовсім зрозумілим під час вивчення цього розділу?