Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

§ 12. Русь-Україна і Королівство Руське

• Коли почалася історія держави України?

• Єдина правителька Русі-України. Хто вона?

• Якого князя назвали Мудрим?

• Чи були в історії України королі?

• Хто спалив Київ?

Коли почалася історія держави Україна?

Обговорення

Пригадайте, кого вважають першими київськими князями.

У IX столітті на українських землях постала держава. Різні джерела іменували її по-різному, проте історики домовилися називати цю державу Русь-Україна. На цих теренах жили різні спільноти, об’єднані у племена.

Поступово у племенах виділилася племінна верхівка - люди, які управляли життям спільнот. Сусідні племена вели між собою жваву торгівлю. Їхньому зближенню сприяла й потреба захисту від спільних ворогів.

Кий, Щек, Хорив і Либідь засновують місто Київ. Художник Артур Орльонов

З-поміж них виділилося плем’я полян. Головним містом племені був давній Київ, закладений на високому березі Дніпра. Вигідне географічне розташування на перетині кількох важливих торговельних шляхів сприяло піднесенню Києва. Саме навколо нього почала формуватися держава. З X століття її очолювали князі з династії Рюриковичів.

Деякі навколишні племена самостійно приєдналися до нової держави, інші були завойовані першими київськими князями. За рахунок долучення нових земель розширювалися кордони Русі-України та зростало її населення. Київські князі здійснювали походи на Візантію - наймогутнішу тогочасну державу. Вдалі походи й підписання договорів із Візантію вивели Русь-Україну на міжнародну арену.

Робота в парах

1. Роздивіться історичну карту. Знайдіть на ній кордон сучасної України. Які племена проживали на теренах сучасної України в давнину?

Карта розселення слов’янських племен

Єдина правителька Русі-України. Хто вона?

Історія Русі-України знає правління не лише князів, а й княгині. Могутня володарка вміло управляла державою майже 20 років. Це була Ольга, дружина князя Ігоря з роду Рюрика. Після загибелі чоловіка вона залишилася з маленьким сином Святославом, тож почала самостійно княжити. Розправившись із ворогами, княгиня налагодила внутрішнє життя держави, встановила дипломатичні відносини з Візантією. Завдяки своїй мудрості Ольга здобула прихильність народу. Сьогодні у православній церкві княгиню Ольгу вшановують як святу.

Княгиня Ольга. Пам’ятник у Києві. Скульптори Іван Кавалерідзе, Петро Сниткін. 1911 рік

За деякими свідченнями, Ольга прийняла християнство у Візантії і намагалася охрестити Русь-Україну. Завершив розпочату Ольгою справу її онук - князь Володимир Великий.

У 988 році християнство стало релігією Русі-України. Ця подія зробила її рівною з іншими європейськими державами.

Хрещення Русі. Художник Клавдій Лєбєдєв. 1895-1896 роки

Робота в парах

2. Прочитайте легенду, яка розповідає про хрещення княгині Ольги у Візантії.

Хто, за переказом, став хрещеним батьком Ольги?

Які риси характеру правительки передає легенда?

Чи можемо ми вважати достовірним таке джерело?

Легенда про хрещення Ольги

У ніч з 17 на 18 жовтня 957 року княгиня Ольга прийняла християнство в Константинополі. Точні обставини хрещення Ольги невідомі. Вона нібито сподобалася візантійському імператору (правителю). Він захотів одружитися з нею, але княгиня зуміла його перехитрити. Спочатку сказала, що не може християнин брати заміж язичницю. Сам візантійський імператор став її хрещеним батьком. Коли ж княгиня була охрещена, то зауважила, що за християнським звичаєм дочка не може стати дружиною батька.

Якого князя назвали Мудрим?

Князь Володимир Великий уславився багатьма діяннями. Він запровадив чимало змін у державі, приєднав значні території, зміцнив і прикрасив її столицю - Київ. На Київську державу почали зважати інші європейські володарі.

Розбудову держави та її зміцнення продовжив син Володимира - князь Ярослав. Згодом його прозвали Мудрим. Правитель був дуже освіченою людиною і приймав обдумані рішення, які йшли на користь державі.

Він зібрав велику бібліотеку, яка зберігалася у соборі Святої Софії в Києві. При книгозбірні працював скрипторій - майстерня з переписування книжок. Дбав князь про розвиток освіти та культури. За його наказом будували школи, зводили прекрасні собори, які ставали центрами культури. Велична пам’ятка часів Ярослава Мудрого - Золоті Ворота в Києві.

Собор Святої Софії в Києві. Сучасне фото

Словник

Скрипторій - майстерня зі створення рукописних книжок.

Робота в парах

3. Прочитайте медіатекст. Придумайте до нього кілька запитань та запропонуйте одне одному дати на них відповідь.

Чому Ярослава називали тестем Європи?

Успішну зовнішню політику Ярослав Мудрий ґрунтував не тільки на застосуванні війська та зброї, а й на дипломатичній діяльності. Дипломатія ж Ярослава міцно спиралася на родинні зв’язки та шлюби - його діти та близькі родичі одружувалися з першими особами (правителями) інших країн.

Наприклад, трирічна війна Русі-України з Візантією завершилася примиренням та шлюбом Всеволода, сина Ярослава Володимировича, з донькою візантійського імператора Костянтина IX Мономаха - Анастасією. Пізніше їхній син, онук Ярослава, Володимир Всеволодович, успадкував від візантійського діда прізвисько Мономах.

Джерело: https://dovidka.biz.ua/chomu-yaroslava-nazivali-testem-yevropi

Чи були в історії України королі?

У XII столітті Русь-Україна мала величезну територію. Найбільші міста держави - Київ, Чернігів, Переяслав, Галич, Володимир - були центрами князівств. Князівства міцніли й прагнули більшої самостійності. Внутрішнє управління здійснювали місцеві правителі на власний розсуд. Важливі для всієї держави питання вирішував уже не одноосібно київський володар, а група найвпливовіших князів, які збиралися на з’їздах.

У 1199 році два князівства - Галицьке й Волинське - утворили єдину державу зі столицею в місті Галич. Ми називаємо її Королівством Руським, або Галицько-Волинською державою. Її творцем став волинський князь Роман Мстиславович. Романові вдалося завоювати Київ, але там він не оселився. Правив Роман недовго, а після його смерті у Королівстві Руському настали непрості часи.

Князь Роман Мстиславович. Художник Віктор Штець. 2008 рік

Коли син Романа - Данило - змужнів, то почав відновлювати Галицько-Волинську державу. Він відвоював Галич, знову здобув владу в Києві. З допомогою брата Василька йому вдалося відродити державу батька. Столицю перенесли в місто Холм. А 1253 року Данило прийняв корону від Папи Римського Інокентія IV і став королем усієї Русі. Держава стала королівством.

Після смерті Данила правили його нащадки. Серед них - син Лев І та онук Юрій І. За їхнього правління межі королівства розширилися. Це був час його розквіту й добробуту. Продовжували справу розбудови держави й правнуки Данила - Андрій та Лев II. Вони не залишили спадкоємців, тому з їхньою смертю династія Романовичів припинила існування, а держава почала занепадати. Після вбивства останнього князя Юрія II розпочалася боротьба за Галицько-Волинські володіння. Завершилась вона, як і історія Королівства Руського, у 1349 році.

Король Данило Галицький. Зображення на поштовому блоці 2000 року

Робота в парах

4. Роздивіться зображення короля Данила на поштовому блоці. Яку інформацію про короля Данила вміщено на зображення?

Робота в парах

5. У зошиті намалюйте лінію часу й розташуйте на ній дати, згадані у параграфі. Додайте дати з історії Русі-України, відомі вам раніше. Скільки століть вітчизняної історії охоплює доба Русі-України?

ПІДСУМОВУЄМО

1. З якою імперією підписували договори перші князі Русі-України? Чому це було важливо для тогочасної держави?

2. Прочитайте уривок із джерела про запровадження християнства Володимиром та сформулюйте до нього кілька запитань.

«А на завтра вийшов Володимир зі священниками цесарициними [з Константинополя] і корсунськими [з Херсонеса] на Дніпро. І зійшлося людей без ліку і влізли вони у воду і стояли - ті до шиї, а другі - до грудей. Діти жне відходили од берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а священики, стоячи, молитви творили...»

Літопис «Повість минулих літ»

3. Прочитайте уривок із джерела. Як характеризує літописець короля Данила?

«Сей же король Данило був князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, і братолюбством він світився був із братом своїм Васильком».

«Галицько-Волинський літопис»

4. Роздивіться фотографії пам’ятників Володимиру Великому в Лондоні та Ярославу Мудрому в Києві. Поясніть, на які особливості діяльності князів звертають увагу скульптори? Чому саме на них вони акцентують увагу?

Пам’ятник Володимиру Великому в Лондоні. Скульптор Лео Мол. 1988 рік

Пам’ятник Ярославу Мудрому у Києві. Автор проєкту Іван Кавалерідзе. 1997 рік