Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Шановні п’ятикласники і п’ятикласниці!

Вітаємо вас у 5 класі! Ви вже багато що вивчили та багато чого навчилися. Але скільки цікавого чекає на вас попереду! На уроках «Я досліджую світ» ви говорили про себе, ваших близьких та рідних, про громаду, у якій живете, та про нашу державу. Цьогоріч ви починаєте вивчати спеціальний курс — «Досліджуємо історію і суспільство», який присвячено саме цим складовим вашого життя.

Назва свідчить, що вивчення нового предмета — цікава та захоплива подорож дослідника. Перед вами постане українське суспільство у всьому його різноманітті: різні історичні періоди, різні культурні спільноти, різні регіони. Ви зробите перші кроки в опануванні нової для себе науки — історії. Завдяки їй ви дізнаєтеся, як жили наші пращури, як виглядали міста й села, як українці проводили дозвілля в минулому та ще багато цікавого.

Закликаємо вас брати активну участь в обговореннях, висловлювати свою думку. Це допоможе вам навчитися працювати у колективі: обстоювати власну позицію та поважати позицію інших. Вивчення історії та суспільства починається з історії кожного з вас. Окремі історії становлять минуле вашої громади, усі разом вони творять історію нашої України. Цей підручник стане надійним помічником у дослідженні минулого та сьогодення.

Успіхів вам у дослідженнях!

Вступ. Людина. Суспільство. Історія

§ 1. Людина — неповторна особистість. Суспільство та людські спільноти

• У чому полягає унікальність кожної людини?

• Як проявляється зв’язок людини і суспільства?

• Що таке людська гідність?

• Якими бувають людські спільноти?

У чому унікальність кожної людини?

Обговорення

Пригадайте, що вам відомо про людину. Як працює людський організм? Чи увага та пам’ять однаково розвинуті в усіх людей? Чому?

Робота в групах

1. Розкажіть про себе п’ятьма реченнями. Порівняйте свої розповіді з розповідями однокласників та однокласниць. Що у вас спільного? Чим відрізняєтеся?

Населення Землі стрімко збільшується і у 2022 році має сягнути позначки у 8 мільярдів осіб. Проте ви не знайдете на планеті двох однакових людей. Навіть близнюки, які мають чимало схожих рис, багато в чому унікальні.

Кожна людина має притаманні їй зовнішні ознаки: колір шкіри, очей та волосся, зріст, форму носа тощо. Усі маємо власні вподобання. Відчуваємо радість, злість, подив, але кожна людина по-різному переживає одну й ту саму подію. Ознаки, притаманні людині, - від особливостей зовнішності до вподобань та захоплень - роблять її надзвичайною та винятковою, унікальною.

Поєднання біологічних задатків та соціальних чинників життя людини є основою її індивідуальності. Людина - біологічна істота: вона народжується, живе, розвивається і вмирає відповідно до законів природи. Усі люди належать до одного біологічного виду - людина розумна.

Проте ми не живемо самі по собі, а перебуваємо серед інших людей, є частиною суспільства. Упродовж життя людина набуває важливих навичок спілкування з іншими людьми. Так вона стає членом суспільства.

Кожна людина має особливий, неповторний внутрішній світ, що є основою індивідуальності. Вона формується унаслідок взаємодії біологічних задатків, впливу суспільства та усвідомлення людиною своєї самоцінності.

Нам може не подобатися те, як чинять чи що говорять інші. Проте кожен має право на власну думку. І саме різноманіття робить світ цікавим та особливим.

Робота в парах

2. Чим унікальні саме ви? Запишіть на аркуші паперу три приклади. Підпишіть свій аркуш. Перемішайте аркуші, і нехай хтось із вас зачитає записані характеристики. Спробуйте за описом визначити, про кого йдеться.

3. Обговоріть, яким би було життя, якби всі мали однаковий вигляд і діяли однаково.

Як виявляється зв’язок людини і суспільства?

Чому людина є саме такою, а не інакшою? У формуванні нашої унікальності важливу роль відіграє взаємодія з іншими людьми. Насамперед - із сім’єю. З віком коло нашого спілкування розширюється, а взаємодія з іншими стає складнішою. Ми зазнаємо впливу книжок, які читаємо, фільмів, які дивимося, ігор, у які граємо, і ще безлічі речей, створених іншими людьми.

Словник

Суспільство - група людей, які об’єднані певними відносинами, що сформувалася на основі спільного минулого, території проживання, культурної, економічної чи іншої взаємодії.

Кожна людина водночас сама впливає на формування сучасного суспільства і є результатом суспільного впливу. Вплив суспільства виявляється в нашій щоденній поведінці. Виконуючи певні дії або ухвалюючи рішення, ми часто не замислюємося, чому вчинили саме так. У такому разі керуємося певними визнаними в суспільстві правилами поведінки, яких дотримуємося. Наші вчинки відповідають очікуванням інших людей та не порушують усталених норм. Прикладом може бути поведінка в школі, громадському транспорті чи під час екскурсії.

Проте людина може діяти не так, як від неї очікують або як заведено в суспільстві. Вона сама формує алгоритм дій або обґрунтовує причину поведінки, наприклад розв’язує математичну задачу іншим, що відрізняється від більшості, способом. Так проявляється індивідуальність людини та її унікальність.

Кожен і кожна з нас поступово набуває притаманних лише нам фізичних ознак і рис характеру. З часом ми починаємо відчувати свою належність до певних груп - сім’ї, класу, країни, відчувати зв’язок із певним суспільством. Відбувається формування нашої ідентичності. Пам’ятаймо: суспільство не існує без людей, а людину не можна уявити поза суспільством.

Словник

Ідентичність - набір персональних характеристик (зовнішніх ознак, уподобань, рис характеру тощо), що роблять людину унікальною, а також усвідомлення цієї унікальності та свого зв’язку із певними спільнотами.

Робота в парах

4. Пригадайте сьогоднішній ранок. Що було б неможливим, якби не було інших людей? Наведіть кілька прикладів.

5. Поставте собі запитання: «Хто я?». Потім розкажіть одне одному про себе, використавши 10 іменників.

Що таке людська гідність?

Від народження кожна людина наділена гідністю та свободою. Мати людську гідність - означає поважати себе, розуміти власну цінність, важливість і неповторність, а також рівність з іншими людьми. У суспільствах, де шанують гідність, не порушують людських прав, кожен може вільно розвиватися, навчатися, працювати, відпочивати. При цьому не можна утверджувати власну гідність, принижуючи гідність іншої людини.

Словник

Людська гідність - визнання значення (цінності) кожної людини як унікальної, неповторної особистості.

Закон та суспільство захищають людей від зазіхання на їхню гідність. Особа, що порушила гідність іншої людини, має нести відповідальність та відшкодувати заподіяну шкоду.

Людська гідність, так само як і життя людини, є найвищою цінністю у суспільстві, де панує рівність, а найвища влада належить народу. Її формування нерозривно пов’язане із розумінням своїх прав, свобод та обов’язків.

6. А. Ознайомтеся з витягом із Конституції України. Разом із якими словами вжито слово «гідність»? Як ви вважаєте, чому?

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Б. Прочитайте описи ситуацій. В якій із них виявлено повагу до людської гідності?

Сергій пригощав однокласників цукерками. «А тобі не дам, - сказав, підійшовши до Данила. - Схудни спочатку!».

Сергій пригощав однокласників цукерками. «А ми з тобою їстимемо яблука, - сказав, підійшовши до Данила. - Навіщо нам зайві калорії?».

Якими бувають людські спільноти?

Ми всі є частиною суспільства. Проте суспільство неоднорідне і складається з груп, що виникають за певних обставин: тривалого проживання поряд (на одній вулиці, в одному місті/селі/селищі), на основі певних ознак (навчання, захоплення, відпочинку) чи спільної мети. Такі групи називають спільнотами.

Словник

Спільнота - стале об’єднання людей, що усвідомлюють свою належність до цього об’єднання та відокремлюють себе від інших об’єднань.

Спільноти є дуже важливим складником суспільства. Існування різноманітних спільнот забезпечує розвиток суспільства. Спільноти виникають за певної потреби, у них спільні інтереси переважають над інтересами окремої людини, а близькість членів спільноти дає можливість швидко обмінюватися інформацією. Вони бувають дуже різноманітними: від двох осіб до сотень мільйонів і можуть існувати від кількох хвилин до кількох тисяч років!

Люди об’єднувалися ще в найдавніші часи. Спонукали їх до цього спільне полювання і обробіток ґрунту, захист від ворогів і завоювання нових територій. Із розвитком суспільства виникали нові спільноти - релігійні, професійні, національні. Одна людина, залежно від обставин, одночасно може належати до різних спільнот.

Робота в групах

7. Розподіліть ілюстрації між групами. Роздивіться зображення. Уявіть, що ваша група - саме ця спільнота, обговоріть відповіді на запитання. Презентуйте результати обговорення класу.

• Як можна назвати вашу спільноту?

• Що об’єднує вас у спільноті?

• Чи маєте спільну мету?

• Які потреби вашої спільноти?

• Чи можете ви у цій спільноті проявити свою індивідуальність та унікальність? Як?

• Чи бувають ситуації, коли треба діяти як усі, а не вирізнятися?

• Чи можете ви вплинути на життя своєї спільноти?

• Які риси однакові для усіх спільнот, а які відмінні?

• До якої спільноти ви б хотіли належати й чому?

ПІДСУМОВУЄМО

1. Чи порушували ваше право на людську гідність? Чи були ви свідками того, як порушували чиєсь право на гідність? Знайдіть приклади порушення права на честь та гідність за допомогою мережі Інтернет чи додаткової літератури. Поміркуйте, як не допустити таких порушень.

2. Завершіть речення.

Вивчаючи тему, я дізнався/дізналася про...

З цієї теми найцікавішою для мене була інформація про...

Я добре розумію поняття ... , але якби мені додатково розтлумачили поняття ... це допомогло б краще його зрозуміти.

3. Розгляньте схему та знайдіть в інтернеті або за допомогою додаткової літератури приклади кожного виду спільнот. До яких видів спільнот можете віднести себе, своїх близьких та друзів? Як можете впливати на спільноти, до яких належите?

4. Опитайте членів своєї родини (своїх близьких), до яких спільнот вони належать. З’ясуйте, до яких спільнот вони належали колись і чому вже нині не є їх учасниками. Про що свідчать подібні зміни в житті людини?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст