Підручник з Української літератури. 9 клас. Пахаренко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

«Києво-Печерський патерик»

Великою популярністю в усіх християнських країнах користувалися патерики (від латин. pater — батько, отець). Це — збірники житійних оповідей про подвижницьку, богоугодну діяльність отців-ченців певного монастиря чи місцевості. Спочатку в Русі-Україні поширювалися перекладні візантійські патерики. Згодом з’явився і свій — київський.

Теорія літератури

Житія, або агіографія (від грецьк. святий, пишу) — життєписи людей, що прославилися богоспасенними справами та причислені християнською церквою до лику святих (канонізовані). Мета таких творів — дати взірець подвижництва для наслідування.

З утвердженням на наших землях християнства почали з’являтися й монастирі. Туди йшли люди, які жертвували земним життям заради служіння Отцеві Небесному. Монастирі стали потужними осередками культури. Ченці організовували школи й шпиталі, розвивали різні науки, писали книги, славилися доброчинством. Могутнім оплотом християнства й культури в Русі-Україні став Києво-Печерський монастир, заснований преподобними Антонієм і Феодосієм ще за князів Володимира та Ярослава Мудрого. Духовну історію цієї обителі й розповідає Києво-Печерський патерик.

• Завдання основного рівня. Прочитайте житіє Антонія, яким починається патерик. Розкажіть про становлення Печерського монастиря.

Композиція твору — незамкнена, відкрита, що давало змогу авторам пізніше вносити доповнення й зміни. Патерик уключає різні за жанром тексти — житія, похвальні й повчальні слова, фрагменти літописів, легенди тощо. Центральна ідея книги — утвердження київської релігійно-містичної традиції як духовного осердя українства.

Деякі оповіді патерика дають привід для повчання, інші — для прославлення монастиря, у якому жили такі праведники й чудотворці. Онисифор бачив гріхи або чесноти кожної людини, Євстафій і Никін — мученики за віру, які зуміли навернути до християнства навіть своїх мучителів, Лаврентій Затворник проганяв бісів, Агапій був умілим лікарем, Прохір у голодні роки робив хліб з лободи, а сіль — з попелу, Григорій-чудотворець безпомильно вгадував приховані думки й майбутнє людей, для іконописця Аліпія янголи малювали образи. Але от ченці Тит і Євагрій завжди сварилися між собою, коли один із них уже помирав, навіть тоді другий не забажав з ним помиритися. Коли помер Афанасій Затворник, то брати-ченці навіть не захотіли його поховати, бо був дуже бідний. Та за два дні небіжчик воскрес і прожив ще 12 років.

Києво-Печерський патерик. Друкарня Києво-Печерської лаври. 1678 р.

• Завдання основного рівня. Прочитайте за повним текстом патерика чи за хрестоматією житіє Прохора-чорноризця (Слово 31). Дайте відповіді на запитання, підтверджуючи свої висновки цитатами з твору.

1. Як в оповіді відображено поступовий занепад Київської держави?

2. Аскетизм для Прохора — самоціль чи засіб? Що він доводить, нагадує людям, споживаючи тільки лободу?

3. Які чудеса робить чорноризець? Для чого? Щоб тільки нагодувати голодних чи з вищою, духовною метою? Чи вдалося Прохорові чудотворенням досягнути цієї мети?

Києво-Печерський патерик багато разів переписували, а згодом (із середини XVII ст.) і передруковували. Практично до кінця XIX ст. він (разом із Біблією) був найбільш читаною книгою, сіяв у людські серця зерна побожності й доброчестя. В умовах жорстокого спольщення, а потім ще лютішого зросійщення нагадував українцям про віковічність, самобутність і безперервність вітчизняної духовної традиції.

Перехідна доба (XIV — початок XV ст.). — період переписування давніх творів та укладання книг-зводів. Звід означає «об’єднання» («зведення») різних літописів в один у певній послідовності (часовій, алфавітній або ще якійсь). Серед таких зводів — Літопис руський, Лаврентіївський літопис, нові редакції Києво-Печерського патерика.

У цілому письменство княжої доби переконливо засвідчило високий рівень культурного розвитку наших предків і стало міцним підмурівком української літератури наступних епох.

Завдання основного рівня

1. Які періоди в історії українського письменства вирізняють за хронологічною класифікацією?

2. Які визначальні ознаки середньовічного світосприймання?

3. Розкажіть про руську писемність.

4. Що ви знаєте про перші християнські книги на Русі — Остромирове Євангеліє та Ізборник Святослава?

5. Що таке Біблія? Охарактеризуйте біблійну картину світу.

6. Розкрийте символічний зміст притчі про Вавилонську вежу.

7. Що ви знаєте про життя та вчення Ісуса Христа?

8. Яка ідейно-тематична основа та композиція «Повісті врем’яних літ»?

9. Які моральні заповіді залишив Володимир Мономах нащадкам?

10. Визначте історичну основу «Слова о полку Ігоревім».

11. Що вам відомо про автора цього твору?

12. Доведіть, що «Слово...» за жанром є героїчною поемою та вирізняється ускладненою композицією.

13. Охарактеризуйте основні образи «Слова...».

14. Розкрийте мовно-стильові особливості поеми.

15. Що ви знаєте про Києво-Печерський патерик?

Об’єднавшись у групи, підготуйте презентації про історію спорудження та мистецьку довершеність Софії Київської; про творчість іконописця Й. Кондзелевича; про духовну глибину біблійних притч; про найвидатніших перекладачів Біблії українською мовою.

Радимо прочитати

1. Повість врем’яних літ. — К., 1990.

2. Слабоитицький М. З голосу нашої Кліо. — К., 1993, 2000, 2003.

3. Патерик Києво-Печерський. — К., 1998.

4. Наєнко М. Художня література України. Від міфів до реальності. — К., 2005.

5. Давня українська література: http://litopys.org.ua/links/inoldlit.htm.

Біблеїстика

1. Огіенко І. Українська церква. — К., 1993.

2. Мень О. Син Людський. — Л., 1994.

3. Сулима В. Біблія і українська література. — К., 1998.

4. Куценко Л. Час вчитися любити. Біблія на уроках літератури. — Кіровоград, 1999.

6. Аверинцев С. Софія-логос. Словник. — К., 2004.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.