Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Остапченко - Нова програма

§ 62. ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ

Пригадайте мікроорганізми та віруси - основні збудники інфекційних хвороб у людини. Що таке генна інженерія? Які організми належать до генетично модифікованих?

Біологічна безпека - це стан середовища життєдіяльності людини, за якого відсутній негативний вплив його чинників (біологічних, хімічних, фізичних) на біологічну структуру і функцію людської особи в теперішньому і майбутніх поколіннях, а також відсутній необоротний негативний вплив на біологічні об’єкти природного середовища (біосферу) та сільськогосподарські рослини і тварин.

У сучасному світі проблема біологічної безпеки стає надзвичайно важливою. Так, поширюються інфекційні та інвазійні захворювання, що не притаманні для певної території (наприклад, атипова пневмонія або лихоманка Ебола) або їх вважали вже неактуальними в результаті застосування масового вакцинування (кір, кашлюк, туберкульоз). Відсутність чіткої законодавчої бази та правил поведінки з небезпечними біологічними об’єктами створює передумови для незаконного обігу біологічних агентів, які можуть бути використані для виготовлення та розроблення нових видів біологічної зброї й можливості її застосування.

Основні джерела біологічних загроз в Україні. Згідно зі «Стратегією забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року» основними біологічними загрозами (мал. 62.1) є: інфекційні захворювання, що мають тенденцію до епідемічного та епізоотичного (у випадку тварин) розповсюдження; природні осередки та природні резервуари збудників небезпечних та особливо небезпечних захворювань; біологічно небезпечні та потенційно небезпечні об’єкти як для людини, так і для біосфери у цілому (лабораторні штами та колекції патогенних мікроорганізмів і вірусів, організми, створені методами генної інженерії); застосування біологічної зброї; біологічний тероризм.

Мал. 62.1. Міжнародний знак біологічної небезпеки

Цікаво знати

Ідея використання біологічних агентів як зброю не нова. Так, у середньовіччі під час облоги міст і фортець на їхню територію закидали трупи тварин чи людей, що померли від інфекційних хвороб. Першим офіційним використанням біологічної зброї є використання британськими військами під командуванням сера Джефрі Амхерста заражених чорною віспою ковдр, які передавали племенам корінних американців, щоб їх тотально знищити.

Біологічна зброя - зброя масового знищення, вражаюча дія якої базується на хвороботворних властивостях вірусів і мікроорганізмів - збудників хвороб людини, тварин і рослин. З військовою метою використовують як самих збудників хвороб, так і токсичні продукти їхньої життєдіяльності, що розповсюджуються за допомогою інфікованих переносників хвороб (гризунів, птахів, комах тощо) або у вигляді суспензій чи порошків.

Біологічна зброя за своєю вражаючою дією наближається до ядерної. Так, розсіювання 100 кг спор збудника сибірки (антраксу) може призвести до людських жертв, які є зіставними з кількістю загиблих під час бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Ще небезпечнішими є інфекційні агенти, здатні передаватися від людини до людини, наприклад збудники легеневої чуми або чорної віспи. У 1972 р. було ухвалено Конвенцію ООН про заборону біологічної зброї.

Загроза біотероризму. У сучасному світі загрози тероризму набули майже планетарного масштабу. Останнім часом ціллю терористів стає мирне цивільне населення. Терористи обирають місця великого скупчення людей і використовують засоби, які можуть спричинити найбільшу кількість жертв. Небезпека біотероризму визначається низкою передумов.

1. Застосування терористами різних видів біологічної зброї здатне в короткі терміни спричинити епідемію, що може призвести до загибелі величезної кількості людей, а також тварин і сільськогосподарських культур.

2. Розвиток медицини у цілому, а також профілактика й лікування інфекційних захворювань потребують зберігання штамів бактерій і вірусів, які потрібні для створення різних вакцин. Але потенційно ці штами залишаються джерелами збудників усіх тих захворювань, для лікування яких призначені.

3. У природі вже існує велика кількість потенційно небезпечних для людини мікроорганізмів, а вихідні матеріали для культивування їх часто є продуктами господарської діяльності людини.

4. Біологічна зброя легко транспортується, її складно виявити під час перевірок.

5. Кожна інфекція потребує своїх методів лікування і профілактики, що ускладнює можливість підготовки до відвернення потенційного нападу.

Отже, загроза застосування терористами біологічної зброї є реальною. Незважаючи на наявність достатньо потужних антибактеріальних препаратів, а також вакцин до більшості збудників хвороб, через невизначеність того, коли і де може бути здійснена спроба терористичної атаки і які біологічні агенти можуть бути використані як інструмент терору, їхнє застосування може бути недостатньо ефективним через невчасну діагностику перших випадків захворювання. Розв’язання цієї проблеми потребує розроблення та застосування комплексу заходів з біологічної безпеки та біологічного контролю на державному та міждержавних рівнях, підготовки спеціалізованого медичного персоналу та широкої інформованості населення.

Генно-інженерні технології та біологічна безпека. На сьогодні немає доведених фактів небезпеки для здоров’я людини продуктів харчування, косметичних або лікарських засобів, у виробництві яких використано генномодифіковані організми. Однак, з погляду біологічної безпеки, острах щодо організмів, створених за допомогою сучасних біотехнологій, залишається. Так, є побоювання, що генетично змінені організми як абсолютно нові для біосфери можуть впливати на неї несподіваним чином. Крім того, генно-інженерні експерименти з хвороботворними бактеріями і вірусами створюють додаткову потужну біологічну загрозу.

Мал. 62.2. Обов’язкове маркування на продуктах харчування, що позначає відсутність застосування генетично модифікованих організмів

Ураховуючи потенційну загрозу ГМО, у багатьох країнах світу, серед яких і Україна, ухвалено закони щодо суворого контролю за створенням, випробуванням, транспортуванням і використанням генетично модифікованих організмів. Наприклад, в Україні заборонено висаджувати генномодифіковані рослини у відкритий ґрунт і використовувати у сільському господарстві, а всі продукти харчування повинні мати відповідне маркування (мал. 62.2).

Ключові терміни та поняття

біологічна безпека, біологічна зброя, біотероризм.

Перевірте здобуті знання

1. Що означає поняття «біологічна безпека»? 2. Які основні джерела біологічних загроз в Україні? 3. Що таке біологічна зброя? 4. Чим зумовлена небезпека біотероризму? 5. У чому полягає потенційна небезпека ГМО?

Поміркуйте

Використовуючи електронні ресурси, знайдіть аргументи щодо небезпеки ГМО. З наукової позиції доведіть їхню справедливість або неправоту.

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Клонування організмів. Нанотехнології в біології. Трансгенні організми: за і проти (один на вибір; створення бук-трейлеру, презентації, буклета, скрайбу, постеру тощо).