Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Остапченко - Нова програма

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя

 • принципи та складові здорового способу життя;
 • безпеку та статеву культуру;
 • негативний вплив куріння, вживання алкоголю та наркотиків на здоров'я людини;
 • вплив навколишнього середовища та стресових факторів на організм;
 • профілактику різноманітних захворювань людини.

§ 18. ПРИНЦИПИ І СКЛАДОВІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Пригадайте біологічні науки, які вивчають організм людини. Які адаптивні біологічні ритми належать до циркадних? Які складові і функції автономної нервової системи людини?

Науки, які вивчають здоров’я людини. Людину як біосоціальну істоту вивчає окремий розділ біології, який має назву біологія людини. Він включає в себе багато наук (мал. 18.1).

Мал. 18.1. Науки, що вивчають здоров’я людини

Мал. 18.2. Складові здоров’я (завдання: проаналізуйте роль різних складових здоров’я у вашому власному житті)

Основні ознаки здоров’я. Здоров’я - найбільша цінність, подарована людині природою. Відповідно до Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ): здоров’я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів (мал. 18.2). Основні ознаки здоров’я такі:

 • нормальне функціонування організму на клітинному, тканинному та органному рівнях. Нормальний перебіг біохімічних і фізіологічних процесів, що сприяють індивідуальному виживанню і відтворенню;
 • динамічна рівновага організму, його функцій і навколишнього середовища (гомеостаз). Критерієм оцінки рівноваги є відповідність структур і функцій організму навколишнім умовам;
 • здатність до повноцінного виконання соціальних функцій, участь у соціальній діяльності та суспільно корисній праці;
 • здатність людини пристосовуватися до мінливих умов існування в навколишньому середовищі;
 • відсутність в організмі хвороб (патологій), хворобливих (патологічних) станів і змін;
 • повне фізичне, духовне, розумове і соціальне благополуччя, гармонійний розвиток фізичних і духовних сил організму, принцип його цілісності, саморегуляції і гармонійної взаємодії всіх його органів.

Запам'ятаємо

Патологія (від грец. патос - страждання, хвороба та логос - вчення) - це хворобливе відхилення від нормального стану організму або процесів життєдіяльності (біохімічних, фізіологічних тощо), що порушує гомеостаз.

Принципи здорового способу життя. Здоровий спосіб життя - це стандарт поведінки людини, спрямований на збереження і зміцнення її здоров’я, продовження тривалості життя. Принципи, на яких ґрунтується здоровий спосіб життя, поділяють на дві категорії - біологічні та соціальні (мал. 18.3).

Мал. 18.3. Основні принципи здорового способу життя

Ви вже знаєте з курсу «Основи здоров’я», що здоровий спосіб життя пов’язаний з відмовою від шкідливих звичок, раціональною організацією і розподілом часу з обов’язковим використанням засобів і методів активного відпочинку. Він знижує або усуває вплив факторів ризику, захворюваність і, як результат, - зменшує витрати на лікування, сприяє тому, що життя людини стає якіснішим і тривалішим, забезпечує гарні взаємини в родині, життєрадісність, гарний настрій та оптимізм, зумовлює високу працездатність організму, зниження втоми, високу продуктивність праці й на цій основі - високий матеріальний достаток.

Складові здорового способу життя:

 • оптимальний руховий режим (мал. 18.4, 1);
 • посилення імунітету і загартовування (мал. 18.4, 2, 3);
 • збалансоване харчування;
 • оптимальний психологічний настрій, позитивні емоції, уміння керувати своїм емоційним станом, оптимістичне ставлення до життя;
 • статева культура;
 • раціональний режим життя;
 • відсутність шкідливих звичок (куріння, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин);
 • дотримання правил особистої гігієни.

Завдання. Об’єднайтесь у групи, підготуйте короткі повідомлення про кожну складову здорового способу життя. Організуйте рольову гру з різними персонажами від кожної групи (як-от, лікар, психолог, особа, що відстоює здоровий спосіб життя, і така, що виправдовує недотримання його тощо).

Мал. 18.4.1. Біг - найприродніший спосіб фізично навантажити свій організм й отримати заряд бадьорості на цілий день. Способи загартування організму - поєднання повітряно-сонячних ванн з фізичними навантаженнями (2) та водні процедури (3)

Ключові терміни та поняття

здоров’я, здоровий спосіб життя, загартовування.

Перевірте здобуті знання

1. Що таке здоров’я? 2. Назвіть складові здоров’я людини. Схарактеризуйте їх. 3. Що таке здоровий спосіб життя? На яких принципах він ґрунтується?

Поміркуйте

Чому не можна досягти фізичного здоров’я, не досягши здоров’я психологічного, духовного та соціального?