Підручник з Біології і екології. 10 клас. Остапченко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології і екології. 10 клас. Остапченко - Нова програма

Підручник формує в учнів природничо-наукову компетентність за допомогою засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їхній розвиток і взаємодію. Засобом інтеграції навчального змісту є наскрізні змістові лінії. Розкрито основні проблеми і перспективи медичної біології, дієтології, медичної генетики, онкології, регенеративної медицини, трансплантології тощо. Це сприятиме формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, допоможе у визначенні подальшого професійного спрямування.

Вступ

§ 1. Біологія і екологія — комплексні природничі науки. Їхні зв'язки з іншими дисциплінами

§ 2. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв'язок

§ 3. Фундаментальні властивості живого

§ 4. Стратегія сталого розвитку природи та суспільства

Тема 1. Біорізноманіття

§ 5. Систематика — наука про різноманітність організмів

§ 6. Принципи сучасної наукової класифікації організмів

§ 7. Сучасні концепція та критерії виду

§ 8. Різноманіття вірусів та принципи їхньої класифікації. Неканонічні віруси: віроїди та пріони

§ 9. Особливості будови та функціонування вірусів

§ 10. Особливості розмноження вірусів рослин, бактерій, тварин та людини

§ 11. Гіпотези походження вірусів. Роль вірусів в еволюції органічного світу

§ 12. Різноманіття прокаріотів і принципи їхньої класифікації

§ 13. Особливості функціонування прокаріотичних клітин

§ 14. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції живої матерії

§ 15. Огляд царств еукаріотичних організмів

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

§ 16. Будова та біологічна роль білків

§ 17. Будова та біологічна роль вуглеводів і ліпідів

§ 18. Будова та біологічна роль нуклеїнових кислот

§ 19. Загальна характеристика обміну речовин та енергії

§ 20. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму

§ 21. Біосинтез вуглеводів і ліпідів у автотрофних і гетеротрофних організмів

§ 22. Біосинтез нуклеїнових кислот

§ 23. Біосинтез білків

§ 24. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

§ 25. Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин

§ 26. Порушення метаболізму, пов'язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин

Практична робота 1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів і білків в організмі людини

Тема 3. Спадковість і мінливість

§ 27. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини

§ 28. Реалізація генетичної інформації в еукаріотичних клітинах

§ 29. Регуляція експресії генів в еукаріотичних клітинах

§ 30. Механізми збереження сталості генетичного матеріалу

§ 31. Спадкова мінливість: комбінативна та мутаційна

§ 32. Хромосомні та геномні мутації. Біологічне значення мутацій

§ 33. Модифікаційна мінливість

§ 34. Особливості людини як об'єкта генетичних досліджень. Методи досліджень, які використовують у генетиці людини

§ 35. Організація генома людини

§ 36. Типи успадкування в людини

§ 37. Успадкування багатофакторних ознак у людини

§ 38. Популяційна генетика людини

§ 39. Медична генетика. Спадкові хвороби людини

§ 40. Діагностика спадкових захворювань людини. Медико-генетичне консультування

§ 41. Лікування та профілактика спадкових хвороб людини

Практична робота 2. Розв'язання типових задач з генетики

Тема 4. Репродукція та розвиток

§ 42. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

§ 43. Процеси регенерації у різних груп еукаріотів

§ 44. Особливості процесів регенерації у людини. Роль стовбурових клітин у процесах регенерації

§ 45. Сучасні досягнення регенеративної медицини та трансплантології

§ 46. Способи розмноження клітин еукаріотів

§ 47. Ріст і розвиток клітин. Фактори, які на них впливають

§ 48. Порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Онкологічні захворювання

§ 49. Гаметогенез та його періоди. Запліднення та його біологічне значення

§ 50. Етапи ембріонального розвитку людини

§ 51. Регуляція ембріонального розвитку. Явище ембріональної індукції

§ 52. Періоди постембріонального розвитку людиниПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.